Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Observation efter varice-banding, sygeplejeprocedure

Baggrund1

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse1

Modtagelse af patienten1

Observation af patienten1

Observation med eller uden anvendelse af sedation2

Dokumentation2

Akut behandling ved blødning2

Afslutning af patienten2

Baggrund

Oesophagusvaricer er dilaterede submukøse vener, som udvikles hos patienter med portal hypertension og kan resultere i alvorlige blødninger fra øvre del af mavetarmkanalen. Tilstedeværelse og omfang er afhængig af årsag, varighed og alvorlighedsgrad af levercirrose. Diagnosen stilles ved øvre endoskopi

Formål

  • • At sikre høj kvalitet af den sygepleje, der ydes i observations- og efterbehandlingsforløbet for patienter, der har fået fortaget varice-banding.

  • • At sikre patienten korrekt pleje, observation og information efter behandlingen.

  • • At sikre tillid, tryghed og kontinuitet i patientplejen, således at patienten oplever/opnår bedst mulig helhedspleje i forbindelse med kikkertundersøgelsen/varicebehandlingen.

  • • At minimere risikoen for komplikationer i observations- og efterbehandlingsforløbet.

Definition af begreber

Varice: Pl. af lat. Varix åreknude.

Banding: Strangulering af åreknuder på spiserøret.

Sedation: Sedation med bevaret bevidsthed.

Pulsoxymetri: Kontinuerlig måling af iltkoncentrationen i blodet.

Antidot: Modgift.

Beskrivelse

Efter endt gastroskopi med varice-banding ankommer patienten i liggende hvilestol til Dagafsnittets Observationsstue, ledsaget af gastroskopistuens sygeplejerske.

Modtagelse af patienten

Byde patienten velkommen. Give hånd og præsentere sig.

Modtage besked om patienten og undersøgelsen. Sikre Rapportering i forhold til delegerede sygeplejehandlinger overleveres fra sygeplejeskemaet.

Sikre at patientens personlige ejendele forvaltes forsvarligt samt at beklædningsgenstande placeres ved sengebordet.

Indstilling af den elektriske hvilestol afdækkes i forhold til patientens ønske.

Observation af patienten

Patienten skal observeres i henhold til gældende forholdsregler efter varicebehandling, hvis ikke andet angives af skopioverlægen. Se Link ”Varicebehandling, endoskopisk

Ved sedation observeres efter gældende instruks – se link til ”sedation af patienter i forbindelse med invasiv procedurer uden medvirken af anæstesiologisk personale

Patienten skal faste 1 time efter varicebandingen. Herefter kun koldt flydende de næste 4 timer samt kun flydende kost indtil næste morgen.

Observation med eller uden anvendelse af sedation

BT og puls kontrolmåles 1 time efter.

Respiration, almen tilstand og bevidsthedsniveauet overvåges.

Der informeres om, at luft i mave/tarmkanalen kan forekomme. .

Dokumentation

For gastroskopi med banding gælder, at al indgift af medicin og patientens værdier under undersøgelsen skal dokumenteres på standartplejeplanen.

Akut behandling ved blødning

Der handles i henhold til lægeordination efter gældende instruks – se link ”Esophagusvaricer, behandling af”.

Afslutning af patienten

Tilbyde koldt flydende og kolde drikke til patienten. Sikre at der er vejledt om kost efter banding.

Fjerne armbånd og venflon (link til inf.hygiejne, 5.1.1 perifere venekatetre, fjernelse heraf)

Sikre at patienten er i sin habituelle tilstand:

  1. 1. Patienten er mobiliseret til vanligt niveau

  2. 2. Patienten er vågen og svarer adækvat.

  3. 3. Ubehag, smerter, kvalme eller opkastninger er under kontrol.

Sikre/kontrollere at patienten har modtaget korrekt information om behandlingsresultatet og evt. efterbehandlingsplan.

Efter sedativ procedure: Udlevere skriftlig instruktion med forholdsregler

Evt. bestille ny ambulant tid. Sikre patientvejledning – skriftlig og mundtlig.

Evt bestille hjemtransport.

Patienten udskrives

Er der anvendt antidoter, skal patienten udskrives af læge