Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientforløbsbeskrivelse – Aplasipatient

 

Regionstandplejen (RT) i Region Nordjylland modtager anslået 350 henvisninger pr. år.

Patienter med

 • • Aplasi (7 % af en fødselsårgang)

 • • Traumebetinget tandtab før 18 års alderen

 • • Mineraliseringsforstyrrelser

 • • Ektopi

 

Definition af begreber

Aplasi; Manglende anlæg af permanent tand.

Traumebetinget tandtab; Tænder mistet før 18 års alderen eller tænder, der kun bevares af provisoriske hensyn.

Mineralisationsforstyrrelser; Emaljedefekter.

Ektopi; fejllejring af permanent tand, der fører til tab af denne.

 

Beskrivelse

 

Sekretæren

Tandlægen

Sygeplejersken

Henvisning modtages, og efter visitation indkaldes patienten til forundersøgelse/aplasivisitation.

Ved indkaldelsen kontaktes pt’s forældre ligeledes telefonisk.

 

Efter undersøgelsen skrives journal/epikrise i henhold til fortrykt aplasi-visitations-journal. Tilsendte modeller og røntgenbilleder returneres til henviser. For visse behandlingsaftaler gives skriftlig besked til praksissektoren.

 

Afhængig af det individuelle patientforløb indkaldes patienten til henholdsvis:

 • • behandlingsplanlægning

 • • knogleopbygning (LA eller GA)

 • • implantatindsættelse inkl. guideskinne (LA eller GA)

 • • abutmentoperation (LA)

 

Under hele forløbet skrives relevante journalnotater, og der foretages kodning af operatør, procedurer (operationer og røntgenbilleder) og der registreres diagnoser i Dolphin.

 

Betaling for ydelser, som varetages i primærsektoren vedr. Regionstandplejepatienter finansieres efter fastprisaftale via Praksissektoren, Region Nordjylland. Under hele patientforløbet håndteres relevante regninger fra primærsektoren i forhold til godkendelse i Regionstand-plejen. Godkendelser meddeles fortløbende til Praksissektoren.

 

Efter endt behandling indkaldes patienten til baselinekontrol, 1 års kontrol og 5 års kontrol. Efter hvert besøg skrives journal og der registreres relevante ydelser.

 

 1. 1. Henvisninger til Regionstandplejen visiteres samme dag som de modtages.

 2. 2. Patienter kan kun henvises inden det fyldte 18. år.

 3. 3. Henvisningen skal indeholde en ortodontisk behandlingsplan.

 4. 4. RT visitationsdage 14 gange årligt.

 5. 5. Alle henviste patienter indkaldes.

 6. 6. Der tages røntgen og klinisk foto af alle patienter.

 7. 7. Alle ses af en specialtandlæge i ortodonti henholdsvis kæbekirurgi.

 8. 8. Epikrise indeholdende behandlingsplan/afslag udsendes senest 3 dage

VISITATION:

 1. 1. Information om forløbet

 2. 2. Patienten identificeres i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer

 3. 3. Røntgenoptagelse

 4. 4. Kliniske fotos

EVT: FORUNDERSØGELSE:

 1. 5. Patienten modtages efter pkt. 1-2

 2. 6. Evt. supplerende røntgenoptagelser

 3. 7. Evt. ambulant tid til behandling, mundtligt og skriftligt vejledning

EVT. BEHANDLING I LOKALANÆSTESI:

 1. 8. Patienten modtages efter pkt. 1-2

 2. 9. Præmedicin iflg. afdelingens standard 1 time før indgreb.

 3. 10. Observation af den præmedicinerede patient

 4. 11. Mundtlig og skriftlig information

 5. 12. Sikre kontinuerligt operationsforløb

 6. 13. Recept og ambulant tid

INDLÆGGELSE:

 1. 14. Patienten modtages efter pkt. 1-2

 2. 15. Indlæggelsessamtale ifølge afdelingens standard nr. 12

 3. 16. Sikre kontinuitet i indlæggelsesforløbet

OPERATION:

 1. 17. Modtagelse ifølge standard nr. 5 samt forebyggelse af forvekslingsindgreb

 2. 18. Lejring ifølge afdelingens standard

 3. 19. Sikre kvalitet i operationsforløbet

POSTOPERATIVT:

 1. 20. Patienten modtages efter pkt. 1-2

 2. 21. Røntgenoptagelse til dokumentation

 3. 22. Evt. opfølgende information

AMBULANT KONTROL:

 1. 23. Patienten modtages efter pkt. 1-2

 2. 24. Slimhinde tilses og evt. suturer seponeres

 3. 25. Evt. opfølgende information

BASELINE KONTROL:

 1. 26. Patienten modtages efter pkt. 1-2

 2. 27. Røntgenoptagelse

 3. 28. Kliniske fotos