Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygeplejeopgaver i ECT-afdelingen i Klinik Psykiatri Syd

 

 

Beskrivelse

Opgaver inden patienten ankommer til ECT-afdelingen

 • • Aflytte telefonsvarer med henblik på ændringer i dagens behandlingsprogram.

 • • Evt. justering dagens behandlingsprogram.

 • • Udskrive listen over patienter der er på dagens behandlingsprogram.

 • • Sikre at den psykiatriske reservelæge og anæstesilægen får listen over dagens patienter.

 • • Sætte medicin frem. (Tiomebumal, Suxameton, Rocuronium, Propofol, Adrenalin, Atropin, Primperan)

 • • Tænde og indstille scoop.

 • • Tænde og indstille Thymatron systemet. (ECT-apparatet)

 • • Stille drikkevarer i køleskabet. (Vand og juice)

 • • Kort morgenmøde med psykiatrisk reservelæge, anæstesilæge, anæstesisygeplejerske og det sygeplejefaglige personale, der er tilknyttet ECT-afdelingen.

 • • Første patient er programsat til kl. 8.15.

Modtagelse og forberedelse af patienten

 • • Patienten og medfølgende personale modtages i ECT-afdelingens venterum.

 • • Sikre sig at patienten er fastende og har tømt blæren.

 • • Hente og følge patienten til behandlingsstuen.

 • • Hjælpe patienten op på lejet.

 • • Fodtøj tages af og patienten lejres.

 • • Fjern eventuelle smykker, hårklips, kontaktlinser og tandprotese.

 • • Sikre sig at patienten bærer indentifikationsarmbånd, som er obligatorisk for patienter at bære for at kunne modtage ECT-behandling.

 • • Kort orientering til patienten om, hvad der skal foregå.

Sygeplejefaglige opgaver under behandlingen

 • • Elektrodemærkater sætters på patienten til EEG og EKG.

 • • Iltsaturationsmåler sættes på højre pegefinger.

 • • Blodtryksmanchet lægges om højre overarm.

 • • Elektroder til scoop påsættes og scoop tilkobles.

 • • Puls og blodtryk måles.

 • • Patienten holdes i hånden til narkosen virker.

 • • Blotlægge fødder og mærke muskel tonus.

 • • Tid og krampeintensitet måles.

 • • Puls og blodtryk måles igen.

 • • Sikre der er frie luftveje.

 • • Observere om der er optimal saturation.

 • • Elektroderne og elektrodemærkater fjernes.

 • • Fjernelse af blodtryksmanchet.

 • • Cellestof ved hovedpuden.

 • • Sengehesten slås op.

 • • Hente dropstativ i opvågningsstuen, hvis patienten har brug for væskebehandling efterfølgende.

 • • Patienten køres på opvågningsstuen.

Observationer/opgaver under opvågningsfasen

 • • Puls.

 • • Blodtryk.

 • • O2 2 – 4 I/minut på nasal katheter.

 • • Saturation skal være over 92 %.

 • • Bevidsthedstilstand.

 • • Respiration.

 • • Kvalme.

 • • Smerter. (Hovedpine, muskelsmerter)

 • • Udfylde opvågningsjournal.

 • • Fjernelse af venflon.

Øvrige sygeplejefaglige opgaver i forbindelse med ECT-behandling

 • • Planlægge næste behandlingsprogram.

 • • Næste behandlingsprogram sendes til afsnitsledende sygeplejerske i Anæstesien.

 • • Orienterer de forskellige afsnit pr. telefon om nye behandlingstider.

 • • Arkiverer patientlisten i ECT-protokollen.

 • • For ambulante patienter i ECT-behandlingen opbevares ECT-behandlingsjournalen i ECT-afdelingen.

 • • EEG udskrifterne arkiveres i ECT-afdelingen.

 • • Slukke behandlings- og overvågningsinstrumenter.

 • • Oprydning i ECT-afdelingen. (Opvågningen, behandlingsstuen, venterum, køkken, kontor)

 • • Sende Rubens masker til steriliseringscentralen.

 • • Sikre at der er Rubens masker til næste dag.

 • • Sortere affald/sygehusaffald.

 • • Bestille depotvarer.

 • • Bestille medicin.

 • • Hente medicin.

 • • Sætte depotvarer på plads.

Studerende/elever og nyt personale

Det betragtes som ønskeligt, at studerende, elever og lignende, som led i deres uddannelse, modtager undervisning i ECT-behandling. Dog vil det kun være muligt at overvære behandlingen, når studerende, elever og lignende er kontaktperson for den patient, der har behov for ECT-behandling. Af hensyn til patienten er antallet af personer, der er til stede under behandlingen, begrænset til en person udover det faste personale tilknyttet ECT-afdelingen.

 

Definition af begreber

ECT er elektrisk krampebehandling, og det er en forkortelse for det engelske Electro Convulsive Therapy, som er en moderne og videnskabeligt veldokumenteret behandling. Det er en af de mest effektive former for behandling af sværere depressioner og psykotisk uro. Sammenlignet med medicinsk behandling er virkningen af ECT hurtigere indsættende og langt mere udtalt (Bolwig 2002 og Therani, Winther Jensen og Videbech 2009).

Den elektriske krampebehandling foretages under en overfladisk bedøvelse svarende til forskellige mindre kirurgiske indgreb. Derfor vil der altid være en anæstesilæge og en anæstesisygeplejerske til stede under behandlingen.

Ved at tilføre hjernen en mindre strømmængde fremkaldes et krampeanfald, der varer 30 – 60 sekunder. Det er altid en læge ansat ved Psykiatrien, der udfører denne behandling. Ligeledes er der ansat plejepersonale til at varetage de sygeplejefaglige opgaver i forbindelse med krampebehandlingen.

Patienten vågner efterfølgende langsomt op, og skal observeres ½ - 1 time i den tilstødende opvågningsstue, ganske som efter andre former for kortvarig bedøvelse. Dette fordrer, at der altid er sygeplejerske til at varetage de sygeplejefaglige opgaver under opvågningen.

Formål

Formålet med denne instruks er at give en kortfattet instruks, hvor så vidt muligt alle praktiske sygeplejefaglige procedurer og opgaver i forbindelse med ECT-behandlingen på Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien er beskrevet.

Der er for øjeblikket ansat sygeplejersker til at varetage de sygeplejefaglige opgaver i forbindelse med ECT-behandlingen. De sygeplejefaglige opgaver varetages af en fast sygeplejerske, der har primær ansættelse på afsnit S7/S8.

 

Referencer

Bolwig, Tom G m.fl.(2002) ECT Behandling I Danmark. ECT- udvalgets betænkning. Dansk Psykiatrisk Selskab

Patientidentifikation i Psykiatrien

Retningslinjer for ECT – behandling i Psykiatrien i Region Nordjylland

Rosenberg, Raben (2008) Elektrisk krampebehandling. PsykInfo Risskov.

Tehrani, Elisabeth, jensen Winther, Lone og Videbech, Poul (2009) ECT – vejledning 3. udgave Aarhus Universitetshospital, Risskov

Patientjournalen Region Nordjylland