Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hoved-hals cancer – visitation og onkologiske behandlingstilbud

 

Formål

Beskriver visitation af og aktuelle behandlings tilbud til patienter med hoved-hals cancer (lokaliseret i larynx, cavum oris, rhinopharynx, oropharynx, hypopharynx, glandula thyreoidea eller spytkirtler).

 

Henvisning

For patienter til strålebehandling gælder

Henvisning modtages fra ØNH-afdelingen samme dag, som patienten har været diskuteret på MDT og efterfølgende har fået svar på udredningen.

ØNH-læge har givet patienten tid til terapiscanning (PET-CT /CT/MR) og tid til første ambulante samtale (tiderne er aftalt på MDT).

Visitationssekretærerne lægger DAHANCA skemaer sammen med labels på HH-teamets hylde på deres kontor.

 

For patienter til kontrol efter operation gælder
Henvisning modtages fra ØNH-afdelingen samme dag, som patienten har været diskuteret på MDT og patienten visiteres til 1. kontrol i Onkologisk regi i Fælles-ambulatoriet mandag eller onsdag 3 måneder efter operation.

Visitationssekretærerne lægger DAHANCA skemaer sammen med labels på HH-teamets hylde på deres kontor.

 

For patienter med thyreoideacancer gælder
Henvisning modtages fra ØNH-afdelingen samme dag, som patienten har været diskuteret på MDT og har fået skitseret den videre plan.

ØNH-læge har givet patienten tid til første ambulante samtale i onkologisk regi (tiderne er aftalt på MDT).

Visitationssekretærerne lægger DATHYRCA skemaer sammen med labels på HH-teamets hylde på deres kontor.

 

Visitationsresumé skal indeholde

 • • Alder, køn, henvisende afdeling, henvisningsårsag

 • • Dato og type af diagnostiske/terapeutiske indgreb

 • • Histologi inkl. differentieringsgrad og evt p16

 • • Lokalisation, udbredning og størrelse af tumor og eventuelle metastaser

 • • Resultat af billeddiagnostiske undersøgelser

 • • TNM klassifikation

 • • Symptomer og disses varighed

 • • Betydende tidligere sygdomme

 • • Betydende komorbiditet og medicinforbrug

 • • Hvis muligt tobaksforbrug

 • • Behandlingsplan inkl. mulighed for indgang i protokol

 • • Kontrolforløb efter endt behandling

 

Mange af de ovenstående punkter kan dækkes ved at henvise til primær journaloptagelse i ØNH-regi.

Benyt venligst HH-teamets visitationsfraser, der bør være dækkende i langt de fleste tilfælde.

 

 

Ved visitationen

 • • udfyldes så meget på on-study skemaet som muligt ud fra de modtagne oplysninger

 • • bestilles strålebehandling i Clinical Suite

 • • bestilles kemoterapi – ved at benytte visitationsfraserne eller diktere det

 • • bestilles GFR og audiometri hvis pt. skal have Cisplatin – ved at benytte visitationsfraserne eller diktere det

 • • anmodes om kopi af notat til KFE, hvis patienten er kandidat til protokolleret behandling

 • • bestilles PEG-sonde-skema til udfyldelse ved første ambulante fremmøde, hvis det skønnes relevant

 

Se PRI ”Arbejdsgang ved anlæggelse, fjernelse og skift af ernæringssonde hos patienter med hoved-halscancer”.

 

Oversigt over standardbehandlinger for hoved-hals cancer og thyreoidea cancer findes på www.dahanca.dk samt diverse referencer.