Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Urinvejstraumer

 

Beskrivelse

 

Traumatiske læsioner af urogenitalsystemet (ikke iatrogene)

Nyre- og urinvejslæsioner kan optræde som den eneste læsion ved stump vold mod abdomen eller lænderegionen, men optræder oftest hos en multitraumatiseret patient, der også har frakturer, læsioner af andre abdominalregioner, kranielæsioner eller thoraxlæsioner.

Den hyppigste årsag er trafik-, arbejds-, nedstyrtnings- og sportsulykker.

 

Det årlige antal af nyre- og urinvejslæsioner i Danmark er

  • • Nyrelæsion: ca. 100

  • • Blærelæsion: ca. 5

  • • Urethralæsion: ca. 10-15

 

Det er relativt sjældent, at den urologiske læsion er den eneste eller den dominerende.

Urologens kontaktårsag er hæmaturi og bækkenfraktur med hæmaturi /anuri.

 

Nyrelæsioner

Mistænkes ved relevant traume og ledsagende hæmaturi.

Der er indikation for billeddiagnostiske undersøgelser ved:

  • • Kredsløbspåvirket pt.

  • • Makroskopisk hæmaturi

  • • Mikroskopisk hæmaturi hos børn.

Observation kan tillades ved mikroskopisk hæmaturi hos voksne.

 

Billeddiagnostiske undersøgelser

Den primære billeddiagnostiske undersøgelse skal vurdere læsionens omfang samt nyrens perfussion.

CT-scanning med og uden kontrast er den primære undersøgelse. Har patienten fået foretaget urografi med normale forhold, behøves ikke yderligere (konfereres med bagvagt).

MR-angiografi kan i sjældne tilfælde komme på tale ved mistanke om karstilkslæsion.

 

Behandling

Behandlingen er hos kredsløbstabil patient så vidt mulig konservativ, evt. suppleret med JJ-kateter, ureterkateter eller ultralydsvejledt anlagt perkutant dræn.

Operativ eksploration tilrådes ved:

  • • Kredsløbsinstabil patient

  • • Nyrestilkslæsion (skal opereres hurtigst muligt og mindre end 6 timer efter traumet).

  • • Andre organlæsioner (stik- og skudlæsioner).

Ved eksplorativt indgreb med fund af retroperitoneal hæmatom og mistanke om nyrelæsion hos patient, som ikke er billeddiagnostisk udredt, skal urografi foretages på operationslejet.

 

Blærelæsioner

Intraperitoneal blæreruptur

Symptomer: Akut abdomen grundet urinudsivning i peritoneum.

Undersøgelser: Cystografi

Behandling: Operation.

 

Ekstraperitoneal blæreruptur

Symptomer: Oftest præget af ledsagende bækkenfraktur.

Undersøgelser: Cystografi

Behandling:KAD i 10 dage

 
Urethralæsioner

Læsionen ses hyppigst hos yngre mænd med bækkenfraktur efter trafik-/arbejdsulykke. Urethralæsioner ses sjældent hos kvinder.

 

Ruptur af pars membranacea (avulsio prostatae)

Symptomer: Vandladningsbesvær, anuri, blødning fra urethra

Undersøgelser: Bækkenrøntgen: Parasymfysært ringbrud.

Injektionsuretrografi med henblik på planlægning af behandlingsstrategi evt. CT-scanning.

Patienter med blødning fra urethra må ikke kateteriseres transurethralt

Behandling: Ultralydsvejledt cystostomi og sekundær rekonstruktion efter 3-4 mdr.

 

Læsion af pars bulbosa

Ses hyppigst efter spark mod perineum eller cykelstangslæsion

Fund: Hævelse af scrotum og penis, vandladningsbesvær og blødning per urethram.

Undersøgelser: Urethrografi

Behandling: Suprapubisk cystostomi. Denne kan afklemmes efter 10 dage, og hvis vandladningen er i orden, kan cystostomien seponeres. Ved vandladningsproblemer er der indikation for urethrografi.

 

Testislæsioner

Ses efter direkte traume imod testis - hyppigst i forbindelse med vold samt sportsudøvelser.

Undersøgelser: Ultralydsscanning med doppler.

Behandling: Observation - tilrådes ved hæmatocele uden ledsagende kapsellæsion.

Eksplorativ operation tilrådes ved intratestikulært hæmatom samt fractura testis (kapsellæsion). Da ultralydsscanning er en usikker undersøgelse skal eksploration overvejes på vid indikation.

 

Penislæsion

Ses oftest efter voldsomt samleje.

Symptomer: Hævelse og misfarvning af penis evt. ledsaget af vandladningsbesvær og blødning per urethram.

Behandling:Ved klinisk mistanke om læsion af corpus cavernosus tilrådes operativ eksploration med suturering af evt. læsionen. Ved ledsagende urethralæsion skal denne behandles som beskrevet tidligere.

 

Formål

At sikre ensartet behandling af patienter med urinvejstraumer.