Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for kørsel med nødkedel på Regionshospital Nordjylland, Hjørring

 

Beskrivelse

 • • Den første tirsdag i december skal kedlen afprøves og køre fra kl. 08.00 til den efterfølgende onsdag kl. 08.00.

 • • Før opstart skal Hjørring Varmeforsyning kontaktes.

Procedure for opstart af oliefyr

 1. 1. Kontroller om der er alarmer på kedeltavlen, hvis dette er tilfældet, skal de / den accepteres og kedlen skal evt. resættes.

 2. 2. Åben fremløbsventilen til kedlen langsomt.

 3. 3. Via CTS-anlægget gives ”kedel fri” og accepteres på kedeltavlen.

 4. 4. Hovedventilen på fjernvarmen i kælderen lukkes langsomt.

 5. 5. Oliehanen til fyret åbnes.

 6. 6. Shuntpumpe startes.

 7. 7. Før start føres logbog for oliestand.

 8. 8. Oliefyret startes (se at luftindtaget åbner).

Procedure for stop af oliefyr

 1. 1. Oliefyret stoppes (se at luftindtag åbner).

 2. 2. Hovedventilen på fjernvarmen i kælderen åbnes langsomt.

 3. 3. Oliehane til fyret lukkes.

 4. 4. Fremløbsventiler til kedlen lukkes.

 5. 5. Shuntpumpe stoppes.

 6. 6. Kedlen stoppes via CTS-anlægget.

 7. 7. Efter kørsel føres logbog for oliestand.

Under kørsel med kedlen skal oliestand og gasflasken i kælderen inspiceres.

 

Formål

At sikre at nødkedel-anlægget altid er driftsklar.