Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysisk aktivitet, børn og unge indlagte og ambulante patienter

 

Målgruppe og anvendelsesområde

Klinisk personale, som er involveret i udredning og behandling af børn og unge under indlæggelse (både dag- og døgnbehandling) og ambulant behandling i Klinik Børn og Unge.

Instruksen omfatter:

 

  • • Børn 0 – 15 år

  • • Unge i alderen 16 – 17 år

 

Afgrænsning:

 

Beskrivelse

Kontaktpersonen eller anden udvalgt fagperson gennemfører et patientinterview vedr.

fysisk aktivitet (se bilag) indenfor 1 uge efter indlæggelse eller senest ved 4. kontakt for ambulante. Desuden oplyses patienten om betydningen af daglig fysisk aktivitet.

Patientens fysiske aktivitetsbehov og evt. særlige hensyn drøftes på førstkommende tværfaglige konference. Der tages stilling til om behovet er generel/miljøterapeutisk fysisk aktivitet og/eller tilpasset fysisk aktivitet, med evt. forudgående vurdering af patientens funktionsniveau. Er der særlige hensyn eller ønskes fysisk aktivitet anvendt som målrettet forebyggelse/behandling i forhold til livsstilssygdomme, må relevant fagperson inddrages (f.eks. fysioterapeut).

Ansvaret for udførelsen af planen uddelegeres til relevant personale. Dette dokumenteres i journalen.

Kontaktpersonen og/eller anden udvalgt fagperson har ansvaret for at informere om og motivere patienten til fysisk aktivitet af let til moderat grad, når der stiles efter en mere generel/miljøterapeutisk virkning.

 

Indlagte patienter gives mulighed for og støtte til 60 minutters daglig fysisk aktivitet. Ved udskrivelsen evalueres forløbet for at støtte og inspirere patienten til at vedligeholde eller forbedre aktivitetsniveauet og fortsætte de fysiske aktiviteter i lokalområdet.
Der er altid personale tilstede, når indlagte børn og unge er på legepladsen, dette som foranstaltning til patientens sikkerhed.

 

 

Ambulante patienter tilbydes støtte til 60 minutters daglig fysisk aktivitet og/eller orientering om betydningen af daglig fysisk aktivitet. Desuden opfordres til at benytte tilbud om fysisk aktivitet i lokalområdet.

 

Dokumentation

Sundhedsfremmesamtaler og interventioner dokumenteres på KRAM registreringsarket og beskrives i epikriser samt andet skriftlig kommunikation til praktiserende læger og kommuner.

 

Ansvar og opgavefordeling/Ansvar og organisation

Klinikledelsen og ledelsen i ambulatorier og Dag- og Sengeafsnit BU1 er ansvarlige for implementering af vejledningen.

Det enkelte ambulatorium/Dag- og sengeafsnit BU1 skal lokalt beslutte, hvem der udfører interview, og hvem der har ansvar for implementering af fysisk aktivitet.

 

Definition af begreber

 

Fysisk aktivitet

Ethvert muskelarbejde, der øger energiomsætningen. F.eks. gang på trapper og diverse dagligdags bevægelser.

 

Miljøterapeutisk fysisk aktivitet

Fritids- og legeprægede aktiviteter med let til moderat intensitet, ex. gåture, boldspil, bordtennis mm., som indgår i afdelingens samlede struktur. (Virkningen kan være alment velvære, godt humør, styrke bevægelsesapparatet. selvværd og overskud, styrke det sociale samvær).

 

Tilpasset fysisk aktivitet

Med særligt hensyn og tilpasset patienternes niveau og aktuelle ressourcer. Træning kan foregå både i gruppe og individuelt og er af hensigtsmæssig varighed, hyppighed og intensitet i forhold til patienternes problemstilling.

 

Særlige hensyn

Somatisk sygdom eller skader i bevægeapparatet, som skal undersøges og vurderes, og tages hensyn til i planlægningen/rådgivningen om fysisk aktivitet.

 

Psykiske hindringer (eksempelvis at patienten ikke kan mærke sine egne kropslige signaler og ikke kan vurdere egen fysiske formåen) eller kropsligt ubehag ved fysisk aktivitet.

 

Spædbørn og deres familie

 

 

 

 

Formål

 

Fysisk aktivitet indgår som en naturlig del af den samlede behandling, der tilbydes i Klinik Børn og Unge.

 

Alle patienter tilbydes information om fysisk aktivitets sundhedsfremmende og forebyggende effekt i forhold til livsstilssygdomme.

 

Alle indlagte patienter tilbydes muligheder for at være hensigtsmæssigt fysisk aktive.

 

Alle patienter (og forældre) orienteres om vigtigheden af at fortsætte den fysiske aktivitet efter udskrivelse.

 

Referencer

Anbefalinger til børn og unge: http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Fysisk%20aktivitet/Anbefalinger%20til%20boern%20og%20unge.aspx

Børn og Unge: Fysisk aktivitet, fitness og sundhed: http://www.sst.dk/publ/publ2005/cff/fysisk_aktivitet_haandbog2udg/fys_akt_haandbog_boern.pdf

Motion styrker børn og unges selvværd: http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=162