Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Antibiotikaprofylakse/behandling i Mave- Tarmkirurgisk Afdeling

 

Beskrivelse

Den anbefalede antibiotikaprofylakse, tager ikke hensyn til patienter som er fundet positive for MRSA, ESBL, VRE eller andre særligt resistente bakterier. I de tilfælde skal standardprofylakse regime erstattes eller suppleres med andre antibiotika. Se venligst: Antibiotikaprofylakse for patienter med multiresistente bakterier.

Dosering af Gentamycin og Vancomycin er nærmere udspecificeret nedenfor.

 

 

Indikation

 

Antibiotika (dosering og varighed)

 

Elektiv laparoskopisk cholecystektomi

Ingen antibiotikaprofylakse

Ved galdespild dog Gentamicin 5(4) mg/kg i.v. x 1

 

Elektiv åben cholecystektomi

Choledocholithotomi

Biliodigestive anastomoser

 

 

Gentamicin 5(4) mg/kg i.v. x 1

 

Akut cholecystit

Penicillin 3 g (5 MIE) i.v. x 1 +

Gentamicin 5(4) mg/kg i.v. x 1+

Metronidazol 500 mg i.v. x 1

 

Hvis operationstid >3 timer gentages

Penicillin 3 g (5 MIE) i.v. x 1

 

Cholecystit med perforation

Cholangit

Galdevejssepsis

Primær sepsis eller peritonit udgået fra tarm

 

Kombinationsterapi i 3 døgn:

Penicillin 1,2 g (2 MIE) i.v. x 4 +

Gentamicin 5(4) mg/kg i.v. x 1 +

Metronidazol 500 mg i.v./OR x 2

 

Behandling justeres efter resistenssvar

Ventrikelresektion

Blødende ulcus

Perforeret ulcus

Penicillin 3 g (5 MIE) i.v. x 1 +

Gentamicin 5(4) mg/kg i.v. x 1 +

Metronidazol 500 mg i.v. x 1

 

Hvis operationstid >3 timer gentages

Penicillin 3 g (5 MIE) i.v. x 1

 

PEG-sonde

Laparoskopisk UltralydsScanning

(LUS)

RadioFrekvent Ablation (RFA)

 

Cefuroxim 1,5 g i.v. x 1

 

 

 

Leverresektion

 

Cefotaxim 2,0 g i.v. x 1

 

 

 

Laparoskopisk Gastric Bypass

 

Penicillin 3g (5 MIE) i.v. x 1 +

Gentamicin 5(4) mg/kg i.v. x 1 (max. 560 mg) +

Metronidazol 1000 mg i.v. x 1

 

Ved penicillinallergi (non-anafylaktisk) gives:

Cefotaxim 2,0 g i.v. x 1 +

Metronidazol 1000 mg i.v. x 1

 

 

 

 

Indikation

 

 

Antibiotika (dosering og varighed)

 

 

Incisionalhernier med implantat

 

 

Dicloxacillin 2 g i.v. x 1 +

Gentamicin 5(4) mg/kg i.v. x 1

 

Hvis operationstid >3 timer supplerende gives

Dicloxacillin 1 g i.v. x 1

 

 

Appendektomi

Per-operativ

Gentamicin 5(4) mg/kg i.v. x 1+

Metronidazol 500 mg i.v. x 1

 

 

Appendicitis (gangrænøs eller perforeret)

Post-operativ

 

 

Kombinationsterapi i 3 døgn:

Gentamicin 5(4) mg/kg i.v. x 1+

Metronidazol 500 mg i.v./OR x 2

 

Eller

 

OR behandling i 3 døgn:

Ciprofloxacin OR 500 mg x 2 +

Metronidazol OR 500 mg x 2

 

 

Elektiv tarmresektion

Akut tarmresektion

 

Penicillin 3g (5 MIE) i.v. x 1 +

Gentamicin 5(4) mg/kg i.v. x 1 +

Metronidazol 1000 mg i.v. x 1

 

Hvis operationstid >3 timer gentages

Penicillin 3 g (5 MIE) i.v. x 1

 

 

Sekundær suturering af abdominalt og perianalt sår

Lukning af pilonidalcyste

 

Gentamicin 5(4) mg/kg i.v. x 1 +

Metronidazol 1000 mg i.v. x 1

 

 

Relaparotomi

 

Piperacillin/ Tazobactam i.v. 4 g x 1

 

Ved fortsat behandling til voksne:

Piperacillin/ Tazobactam i.v. 4 g x 3 (ved eGFR <20 mL/min: 4 g x 1)

 

Ved anafylaktisk reaktion Piperacillin/ Tazobactam erstattes af:

Vancomycin (se: Dosering af Vancomycin) +

Ciprofloxacin 400 mg i.v. x 2 +

Metronidazol 500 mg i.v. x 2

 

 

Nekrotiserende pancreatit

 

Se instruks vedr. akut pancreatitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosering af Gentamicin:

 

  • • Doseres én gang i døgnet og maksimal dosis er 560 mg/ døgn

  • • Standarddosis (vægt <90 kg): 5 mg/kg

Hvis vægt >90 kg eller patient er kendt med nyreinsufficiens (eGFR <30 mL/min): 4 mg/kg

  • • Hvis intentionen for behandling er 3 dage, er det ikke nødvendigt at monitorere Gentamicin-koncentrationen de første 3 dage. 

Se: Kortvarig aminoglykosid behandling styret efter nyrefunktion

 

Dosering af Vancomycin:

 

 

Vancomycin

 

Nyrefunktion (mL/ min)

 

eGFR ≥40

 

eGFR <40

  1. 1. dosis

25 mg/kg* (max 2,5 g)

 

15 mg/kg* (max 2,5 g)

Følgende doser

Se: Vancomycin: Systemisk behandling

 

*Vægten er den faktiske vægt også for overvægtige patienter

 

Penicillinallergi:

  • • Ved non-anafylaktisk reaktion erstattes Penicillin af Cefotaxim.

Standarddosering Cefotaxim 1g i.v. x 3 eller engangsdosis Cefotaxim 2g i.v. x 1.

Se: Laparoskopisk Gastric Bypass

  • • Ved tidl. anafylaktisk reaktion erstattes Penicillin af Vancomycin.

Se: Dosering af Vancomycin

 

For øvrige antibiotikabehandlingskrævende lidelser henvises til Antibiotikaguide – Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente voksne

 

Børnedoser:

Doser må ikke overstige voksendosis (se i tabel >40 kg). Tabellen angiver antal doser og hver dosis størrelse (f.eks. penicillin 300 mg x 4 til barn på 5-10 kg).

 

Picture 1

 

For øvrige antibiotikabehandlingskrævende lidelser henvises Antibiotikabehandling til børn over 2 måneder.