Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forholdsregler i situationer med en voldelig eller truende patient/pårørende – Palliativ Afsnit, Farsø

 

Beskrivelse

 • • Er der mistanke om, at en patient er begyndende psykotisk/aggressiv, så underret dine kollegaer og bed dem om at hjælpe med at observere patienten

 • • Begynder en patient at ”rumstere”, så vend ikke ryggen til, men vær sikker på, at du har en flugtvej

 • • Kald flere kolleger til – vær ikke alene med den aggressive patient. Er du alene og ikke kan ringe efter hjælp, tryk da på overfaldsalarmen på telefonen

 • • Bed evt. portørerne komme i afdelingen. God idé at ”varsle” portørerne inden de tilkaldes, - altså i de tilfælde noget kan udvikle sig

 • • Afgræns patienten på enestue

 • • Hold så vidt muligt patienten i afdelingen. Ingen skal sætte sit helbred på spil, såfremt patienten ønsker at forlade afdelingen

 • • Hvis patienten forlader afdelingen, skal vagthavende læge afgøre, om politiet skal underrettes. Husk også at underrette pårørende

 • • Skal man som palliationssygeplejerske på hjemmebesøg og der er mistanke om truende/aggressiv patient, hav da altid en kollega med. Er man alligevel til stede uden kollega, hvor der ikke har været mistanke derom, og man føler sig truet, forlad hurtigst mulig hjemmebesøget.

 

Aggressionsdæmpende adfærd

 • • Gå ikke for tæt på patienten

 • • Hold en kommunikation i gang

 • • At personalet er sammen hos patienten signalerer, at personalet har kontrollen over situationen

 • • Opstart medicinering så snart det er muligt

 

Førstehjælp efter voldsepisode

 • • Giv aldrig skadelidte fri umiddelbart efter episoden har fundet sted

 • • Skab ro og sørg om muligt for at andre overtager de praktiske gøremål

 • • Sørg efterfølgende for at det involverede personale får diskuteret deres følelser, indtryk og reaktioner. Find et roligt sted hvor personalet kan sidde sammen

 • • Underret nærmeste leder, telefon nr. findes i arbejdstidsmappen på sygeplejekontoret. 

 

Vær opmærksom på

 • • Den voldsramte må ikke være alene

 • • Den voldramte er ikke i stand til at se hvad der skal gøres

 • • Den voldsramte kan have ændret tidsfornemmelse og vurderingsevne

 

Inden den voldsramte forlader vagten

 • • Der bør kaldes 1 ekstra personale ind hvis den voldsramte skal i nattevagt den efterfølgende nat

 • • Vurder om den voldsramte har brug for fritagelse fra arbejdet

 • • Hvordan skal hjemtransporten forløbe?

 • • Sørg for at pårørende informeres om voldsepisoden

 • • Registreringsskema for voldsepisode udfyldes

 

Instruks for iværksættelse af psykologhjælp til personale i forbindelse med psykisk arbejdsskade

 • • I tilfælde af en arbejdsskade, hvor medarbejderen har behov for psykologhjælp skal dette tilbydes af ledelsen i samråd med medarbejderen, hvis det skønnes nødvendigt. Ledelsen og personalet skal yde psykisk 1. hjælp

 • • Hvis det skønnes nødvendigt i en akut situation, kan der straks i samråd med afdelingsledelsen tages kontakt til psykolog med henblik på akut behandling. (link dertil – undersøger dette nærmere)

 

Definition af begreber

Vold: 

Fysisk overlast i form af overgreb f.eks. slag, spark og bid. Når en medarbejder føler sig truet fysisk og eller psykisk.

 

Formål

 • • At forebygge og mindske vold og trusler

 • • At sikre tryghed og trivsel i personalegruppen

 • • At udveksle arbejdsmetoder til at håndtere vold og trusler

 • • At sikre at medarbejdere får hjælp og mulighed for at bearbejde voldelige episoder