Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tekniske forsyninger, Thisted matrikel

 

Beskrivelse

Instruksen omhandler den daglige drift, vedligeholdelse og kontrol af tekniske forsyninger, samt indsatsen for at sikre kontinuitet i forsyninger i nødsituationer

Instruksen beskriver drift og vedligehold, arbejdsgange og kontrolrutiner samt nødforsyning inden for følgende områder:

 • • Strøm/el-forsyning

 • • Vand

 • • Varme

 • • Rørbårne medicinske gasser

 • • Vakuum

 

Strøm/el-forsyning

Aalborg Universitetshospital, Thisted har nødstrømforsyning til hele sygehuset, no-break forsyning af vitale funktioner og anlæg.

Dette er opnået ved, at:

Sygehuset får leveret strøm fra forsyningsselskabet Thy-Mors Energi.

Sygehuset har 3 nødgeneratorer, der kan forsyne vitale dele af sygehuset.

 

Vandforsyning

 • • Vand modtages fra Thisted Kommunes kommunale vandforsyning.

 • • Der forefindes ingen alternativ vandforsyning, dog kommer vandstikkene ind fra forskellige steder, således at vandforsyningen kan opretholdes via ringforbindelse internt i sygehuset.

 • • Ved udfald af den kommunale vandforsyning rekvireres beredskab med tankvogn, som tilkobles sygehusets ledningsnet.

 • • Ved vandmangel i forbindelse med nedbrud prioriteres først og fremmest forsyning til operationsafdelinger og intensivafdeling og dialysen, der er særlige følsomme overfor nedbrud, herefter sengeafdelinger, centralkøkken og Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

Vand, Dialyseafsnittet

I Dialysen foretages egenkontrol og dialysevandet kontrolleres i henhold til http://www.nephrology.dk/Publikationer/DNS-Vandkvalitet-rapport-Marts05.pdf.

Daglig egenkontrol i form af:

 • • Stix af vand

 • • Vandanlægget bliver kontrolleret og alle prøvesvar bliver ført til logbog.

 • • Svarene kontrolleres af overlæge og arkiveres hos afdelingssygeplejersken.

Vandanalyse udføres af eksternt firma (pt. Eurofins Miljø A/S).

 

Varme

Varme leveres Thisted Varmeforsyning.

Der er ingen alternativ varmeforsyning.

Ved udfald af byforsyning: Der foreligger en aftale med Thisted Varmeforsyning om at få leveret en transportabel varmecentral.

 

Ventilation

Sygehuset er forsynet med ventilationsanlæg, der har betydning for hygiejnen og operations- og intensivafdelinger. Der er ingen alternativ forsyningsmulighed for nuværende. For den øvrige del af sygehuset er der også ventilationsanlæg, men disse er kun rene komfortventilationsanlæg.

 

Køling

Køling er delt op på decentrale anlæg, hvilket bevirker, at der aldrig vil være et stort udfald på hele sygehuset.

MR- og CT-scannere kan ikke anvendes uden køling. Hvis der er udfald på den ene CT-scanner anvendes den anden til akut scanning. Ved udfald på MR-scanner må disse undersøgelser udføres på et andet sygehus.

Sygehuset har ingen livsnødvendige funktioner, der er afhængige af køling.

 

Vakuumsystemer

Anlæg består af vacuumpumper. Der er redundans på maskinerne, men ikke på ledningsnettet.

 

Medicinske gasser

O2

Sygehuset, undtagen Akutbygningen har enstreget (ingen redundans) forsyning af ilt. Det vil sige, at Akutbygningen har redundans.

Lagerkapaciteten er delt på en tank samt et reserveflaskebatteri.

Ved udfald: Fra sygehusets flaskelager kan der hentes transportable reserveflasker som alternativ iltforsyning.

CO2

Sygehuset har central CO2 forsyning via transportable flasker

 

Medicinsk trykluft

Sygehuset råder over 3 trykluftkompressorer, som producerer den medicinske trykluft. Disse kører i cyklus og kan supplere/erstatte hinanden.

Sygehuset kan opretholde fuld forsyning af medicinsk trykluft ved udfald af en enkelt luftkompressor.

 

Kontrolrutiner

Kontrolrutiner, som er baseret på en risikovurdering foretages inden for følgende områder:

 

Prøvekørsler af nødstrømsanlæg

Nødstrømsanlæg prøvekøres en gang om måneden

Det dokumenteres i logbog i Teknisk Afdeling

 

Mikrobiologisk og toksikologisk kontrol af brugsvand

Brugsvand kontrolleres ifølge hygiejnereglerne.

Ved legionella foretages rutinemæssig prøvekontrol to gange årligt, prøverne sendes til eksternt laboratorium og resultater til Infektionshygiejnen. Der foretages yderligere adhoc undersøgelser på foranledning af Infektionshygiejnen.

Resultater fra prøvekontroller findes i Teknisk Afdeling

 

Kontrol af ventilationsanlæg

Der er systematisk vedligehold af ventillationsanlæg.

Dokumentation findes elektronisk i Teknisk Afdeling.

 

Kontrol af lufttrykanlæg, ilt, medicinske gasser og vakuum

Trykluft og vacuum kontrolleres 1 gang alle hverdage af Teknisk Afdeling. Der er serviceaftaler med eksternt firma for et årligt hovedeftersyn.

Dokumentation herfor findes i Teknisk Afdeling henholdsvis i logbog og årlig rapport.

Ilt og medicinske gasser kontrolleres 1 gang alle hverdage af Teknisk Afdeling, og er der ikke tilstrækkelig forsyning bestilles ekstra forsyning i henhold til lægemiddelstyrelsens bekendtgørelse. Den interne distribution i sygehuset foretages af portørerne.

Dokumentation herfor findes i Teknisk afdeling i form af følgesedler og udskrifter på modtagne flasker/bulk

 

Kvalitetsbrist

Er der påvist mangler i relation til tekniske forsyninger, gennemføres der tiltag for at forbedre kvaliteten. Effekten af tiltagene vurderes og der handles herefter.

 

Formål

At sikre, at de nødvendige tekniske forsyninger er til stede