Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diabetes mellitus in graviditate - Sygeplejestandard (G)

Beskrivelse

Kvinder, der indlægges på Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet med nyopdaget diabetes, insulinkrævende diabetes, gestationel diabetes eller dysreguleret diabetes

 • • se relation ” Insulinkrævende diabetes og graviditet”

 • • se relation ” Gestationel diabetes mellitus”

Definition af begreber

Gestationel diabetes - GDM: Diabetes opstået i graviditeten

 

Formål

Understøtte stabilt blodsukker og derved minimere risiko for misdannelser og perinatal morbiditet og mortalitet.

 

Modtagelse

Patienten kommer typisk til indlæggelse på Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet fra GODA, hvis dysregulering er opdaget ved ambulant kontrol. Er der tale om pp.med. ved insulinkrævende diabetes eller indlæggelse i forbindelse med betamethason-behandling modtages patienten i FØMO før indlæggelse i sengeafsnittet. Journal optages, ligesom diverse blodprøver og undersøgelser foretages før indlæggelse på sengeafsnittet.

 

Ved indlæggelsen

 • • Blodprøver hvis ikke de er taget: HbA1C

 • • Efter ordination: væsketal (nefro) + blodketoner + hydrogencarbonat

 • • Blodsukkermåling x 7 dagligt. Ved behov for Betamethason måles hyppigere, også ved diætbehandlet GDM – se relationen ”Betamethason-behandling” og følg vejledningen.

 • • TOKS indenfor 2 timer

 • • Tryksårsscreening

 • • Obs plan for ultralydsskanning og CTG

 

Ved gestationel diabetes:

 • • Kontakte koordinator på ultralyd (63001) mhp at:

   • • Bestille samtale med diætist

    • • Bestille tid på Medicinsk Endokrinologisk Laboratorium til oplæring i blodsukkermåling inkl. udlevering af blodsukkerapparat, nåle og teststrimler (Der kan udleveres gratis teststrimler på Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd)

   • • Bestille samtale hos sygeplejerske på GODA for samtale omkring diabetes

 

Indlæggelsessamtale indenfor det første døgn

 • • Udlevere selvdeklaration, ”Velkommen til sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet” samt spørgeskema

 • • Sygeplejeanamnese

 • • Sygeplejestatus- spørge ind til alle statusområder

 • • Udlevere relevant patientinformation, hvis ikke patienten har fået – se reference

 • • Information om antal og tidspunkter for blodsukkermåling, urinstix, CTG og ultralydsskanning

 

De følgende dage

Dagligt:

 • • Toks min x 2. Blodtryk: Højst 130/80, ved nefropati/mikroalbuminuri 125/75.

 • • Blodsukkermåling x 7 indtil stabilt niveau – herefter hver 2. dag – se relation Gestationel diabetes mellitus” samt ”Insulinkrævende diabetes og graviditet” Ved behov for Betapred måles hyppigere, også ved diætbehandlet GDM – se relationen ”Betamethason-behandling” og følg vejledningen.

 • • Efter ordination: væsketal (nefro) + blodketoner + hydrogencarbonat

 • • Observere for symptomer på lavt eller højt blodsukker i hver vagt

 • • Om der er mærket liv

 • • Obs for tarmfunktion

 

Ved dysreguleret diabetes:

 • • Urinstix for sukker, protein + keton dagligt. (Ved protein >/= +1 på u-stix sendes urin til albumin/kreatinin-ratio.)

 

Behandlingsmål uanset GA

 • • Faste BS 4-6 mmol/l.

 • • BS 4-6 mmol/l før måltider.

 • • BS 4-8 mmol/l efter måltider.

Forhøjede blodsukre konfereres med stuegangsgående læge for evt ordination af supplerende insulin. Særligt regime følges ved Betamethason-behandling – se relation.

 

Ved udskrivelse

 • • Tjek at der er lavet plan for evt. ambulante kontroller

 • • Tjek behov for oplæring i hjemmemonitorering

 

Ved forventet præmatur fødsel

Information til kvinden om partus provocatus medicamentalis, sectio og barn på Neonatal Afsnit.

Ved behov:

Arrangere samtale med pædiater og besøg på Neonatal Afsnit.

Hver onsdag

 • • Kontrol af vægt

 • • Urinstix for protein og sukker. (Ved protein >/= +1 på u-stix sendes urin til albumin/kreatinin-ratio.)

 

Symptomer, som giver anledning til særlig opmærksomhed/handling

 

Maternel ketoacidosis diabetica - syreforgiftning
Diabetisk ketoacidose opstår når der gives for lidt insulin i forhold til kroppens behov. Ketoacidose defineres som en tilstand med lavt standard bikarbonat (HCO3) <18 mmol/l og/eller pH <7,30 med samtidig blod-keton (β-hydroxybutyrat) >3,0 mmol/l og højt blodsukker (sædvanligvis >15 mmol/l). Dog er gravide mere ketogene, og kan derfor udvikle diabetisk ketoacidose på et lavere blodsukker end vanligt.

Tilstanden er alvorlig for både mor og barn, og risikoen for intrauterin fosterdød er betydelig. Tilstanden behandles af endokrinologisk bagvagt i tæt samarbejde med obstetriker.

 

Hyppigste årsager til ketoacidose i graviditeten

 • • Insufficient øgning af insulindosis i sidste halvdel af graviditeten

 • • Feber/sepsis

 • • Insulinpumpesvigt

 • • Lungemodning med Betapred

 

Insulintilfælde - hypoglykæmi

Typiske symptomer:

 • • Sult

 • • Træthed

 • • Tremor

 • • Mavesmerter

 • • Aggressivitet

 • • Kramper

 • • Bevidsthedstab

 • • Hos patienten med lang diabetesvarighed ses ofte uspecifikke symptomer som f.eks. prikken omkring munden eller i fingerspidserne.

  

Behandling når kvinden er vågen

 • • Akut blodsukkermåling

 • • Forslag til langsomt optagelige kulhydrater i mængder af 10 g kulhydrat: ½ skive rugbrød eller mørkt franskbrød, ½ bolle, ½ dl havregryn.

 • • Skyldes hypoglykæmien fysisk aktivitet, bør der gives mindst 20 gram hurtigt optageligt kulhydrat, efterfulgt af mindst 1 skive brød, idet blodsukkeret, afhængig af intensitet og varighed af aktiviteten, fortsat kan være påvirket længe efter.

 

Ved bevidstløshed / kramper

 • • Tilkalde vagthavende læge, jordemoder og anæstesilæge.
  HUSK at udtrykke klart, hvad der er galt

 • • Sørge for frie luftveje.

 • • Opsættes drop med isoton glucose.

 • • Efter lægens ankomst: Udføre ordinationer.

 

Referencer

Pjece:

 • • ”Behandling af svangerskabssukkersyge” – pdf-center-nr. KBUA01-606

 • • ”Sådan behandler du lavt blodsukker under din graviditet” – pdf-centernr.: KBUA01-302