Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diabetes mellitus in graviditate - Sygeplejestandard (G)

Beskrivelse

Kvinder, der indlægges på Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet med nyopdaget diabetes, insulinkrævende diabetes , gestationel diabetes eller dårligt reguleret diabetes

 • se relation ” Diabetes mellitus og graviditet”

 • se relation ” Gestationel diabetes mellitus”

 • se relation ” Insulinbehandling af gravide - vejledende retningslinje”

Definition af begreber

Gestationel diabetes: Diabetes opstået i graviditeten

 

Formål

Understøtte stabilt blodsukker og derved minimere risiko for misdannelser og perinatal morbiditet og mortalitet.

 

Ved indlæggelsen

 • • Blodprøver: HbA1C

 • • Efter ordination: væsketal.

 • • Blodsukkermåling x 7 dagligt.

 • • Urin stixes for albumin, sukker og keton. (Ved protein >/= +1 på u-stix sendes urin til albumin/kreatinin-ratio.)

 • • Urin sendes til dyrkning og resistensbestemmelse.

 • • Hvis kvinden er rhesus negativ: Screentest og fostertype i 25. graviditetsuge. Se relation – ”Rhesusprofylakse”

 • • TOKS

 • • Tryksårsscreening

 

Ved gestationel diabetes:

 • • Bestille samtale med diætist

 • • Bestille tid på Endokrinologisk afdeling til oplæring i blodsukkermåling inkl. udlevering af blodsukkerapparat, nåle og teststrimler

 • • Der kan udleveres gratis teststrimler på Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd

 • • Bestille samtale hos diabetessygeplejerske

 • • Evt. bestilles endokrinologisk tilsyn

 • • Evt. bestilles ultralydsskanning

 

Indlæggelsessamtale indenfor det første døgn

 • • Udlevere selvdeklaration, ”Velkommen til sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet” samt spørgeskema

 • • Sygeplejeanamnese

 • • Sygeplejestatus - spørge ind til alle statusområder

 • • Hvis patient med gestationel diabetes ikke tidligere har fået udleveret pjece ”Behandling af svangerskabssukkersyge”, da udlevere – se reference

 • • Information om antal og tidspunkter for blodsukkermåling, urinopsamling og ultralydsskanning

 • • Væskeindgift på 2-2½ liter daglig

 • • Evt.CTG

 

De følgende dage

Blodsukkermåling x 7 indtil stabilt niveau – herefter hver 2. dag – se relation ” Gestationel diabetes mellitus” under afsnittet ” Håndtering af gestationel diabetes mellitus.”

 

Dagligt:

 • • Toks min x 2

 • • Observere for symptomer på lavt eller højt blodsukker i hver vagt

 • • Om der er mærket liv

 • • Obs for tarmfunktion

 

Ved dårligt reguleret diabetes:

 • • Urinstix for sukker, protein + keton dagligt. (Ved protein >/= +1 på u-stix sendes urin til albumin/kreatinin-ratio.)

 

 

Ved forventet præmatur fødsel

Information til kvinden om partus provocatus medicamentalis, sectio og barn på Neonatal Afsnit.

Efter ordination:

Evt. arrangere samtale med pædiater og besøg på Neonatal Afsnit.
Ved behov for Betapred – se relationen
”Betamethason-behandling” og følg vejledningen.

HUSK at der også skal tages hydrogencarbonat, når der bestilles væsketal(nefro)!

 

 

Obstetrisk morgenkonference

Sygeplejersken sender lommeseddel med elevator til obstetrisk morgenkonference kl. ca. 8.30. Streg ud for patient med stuegangsbehov.
 

Hver onsdag

 • • Kontrol af vægt

 • • Urinstix for protein og sukker. (Ved protein >/= +1 på u-stix sendes urin til albumin/kreatinin-ratio.)

 

Symptomer, som giver anledning til særlig opmærksomhed/handling

Insulintilfælde:

 • • Sult

 • • Træthed

 • • Tremor

 • • Mavesmerter

 • • Aggressivitet

 • • Kramper

 • • Bevidsthedstab

 • • Hos patienten med lang diabetesvarighed ses ofte uspecifikke symptomer som f.eks. prikken omkring munden eller i fingerspidserne.

  

Behandling når kvinden er vågen

 • • Akut blodsukkermåling

 • • Forslag til langsomt optagelige kulhydrater i mængder af 10 g kulhydrat: ½ skive rugbrød eller mørkt franskbrød, ½ bolle, ½ dl havregryn.

 • • Skyldes hypoglykæmien fysisk aktivitet, bør der gives mindst 20 gram hurtigt optageligt kulhydrat, efterfulgt af mindst 1 skive brød, idet blodsukkeret, afhængig af intensitet og varighed af aktiviteten, fortsat kan være påvirket længe efter.

 

Ved bevidstløshed / kramper

 • • Tilkalde vagthavende læge, jordemoder og anæstesilæge.
  HUSK at udtrykke klart, hvad der er galt

 • • Sørge for frie luftveje.

 • • Opsættes drop med isoton glucose.

 • • Efter lægens ankomst: Udføre ordinationer.

 

Referencer

Pjece: Behandling af svangerskabssukkersyge – ID-nr. KBUA01-606