Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Koloskopi med anlæggelse af colonstent

 

Formål

Kikkertundersøgelse af endetarm og tyktarm. Formålet er at lokalisere kræftknude/stenose i tyktarm og oplægge stent, således at patientens ileussymptomer mindskes eller forsvinder.

Er kræftknuden/stenosen mulig at fjerne, vil dette typisk blive gjort 2-3 uger efter stentanlæggelsen, når tarmen igen har opnået normal lumen.

Se også Colonileus.

Afdelingen følger disse punkter i forbindelse med koloskopi.

Præoperativt

Operationssygeplejersken sikrer sig:

 • • At koloskop og udstyr er til stede og brugbart

 • • At røntgen er tilgængelig

 • • At indikationen foreligger

 • • At patienten er klar og gjort klar på afdeling

 • • At operatør er klar

 • • Eventuelt at oversigt over abdomen/indhældning er foretaget, og billeder foreligger – se EasyViz.

Fremstilling

Se vejledning om koloskopifremstilling.

Obs. at der bruges koloskop med ekstra skyllekanal.

Obs. at der monteres skylleanordning på skopirak og koloskop.

Derudover:

 • • Colonstents i flere størrelser

 • • Quickclip (endoklipsetang)

 • • Røntgen-kontrastvæske

 • • 1-2 styk 10 ml-sprøjter med leurlock til røntgen-kontrastvæske

 • • 1 styk 10 ml-sprøjte med leurlock til natriumklorid

 • • Guidewire ekstra stiff

 • • Kontrast-kateter (triluminalt)

 • • Biopsitang

 • • Præparatglas

 • • Milliporepapir

Procedure

Koloskopet klargøres (se vejledning om koloskopifremstilling).

Patienten modtages (se vejledning om Endoskopi - patientforløb).

Proceduren foretages oftest i en let sedation med ledsagelse af Anæstesiafdelingen.

Røntgen klargøres, således at der opnås overblik over det område, som stenosen indbefatter.

Operatøren indfører koloskopet i patienten og opnår kontakt til stenoseområdet, sædvanligvis ved hjælp af skyl på koloskopet, for herefter visuelt at lokalisere stenosen.

Område for stenose markeres med endoklips fra QuickClipstang.

Der tages eventuelt biopsi fra stenose for patologisk at bestemme svulsttype.

Guidewire trækkes igennem kontrastkateter, og begge føres igennem koloskopets biopsikanal op til stenosen, og ved hjælp af røntgen lokaliseres koloskop, kateter og guidewire.

Guidewire føres igennem stenose, og kontrastkateter føres herefter over guidewire igennem stenose.

Røntgen kontrastvæske injiceres i kontrastkateter med Leurlock sprøjte, og overblik over omfanget af stenosen kan dannes ved hjælp af røntgen, herefter kan stent udvælges.

Kontrastkateter trækkes herefter ud, imens guidewire efterlades i koloskop og stenose.

Udvalgt stent pakkes ud og indsmøres i gel, olie eller lignende, og guidewirekanal skylles igennem ved hjælp af Leurlock sprøjte med natriumklorid.

Stent føres over guidewire igennem koloskop og op igennem stenosen.

Ved hjælp af røntgen lokaliseres stent og stenose.

Når operatør er sikker på stentens beliggenhed, udløses stent, og guidewire, og stentskaft kan tages ud af koloskopet.

Operatøren kan herefter, både visuelt ved hjælp af koloskop og røntgen, sikre sig, at stenten er korrekt placeret, og om stenten umiddelbart har nogen effekt. Skønnes dette ikke at være tilfældet, kan akut operation blive en nødvendighed.

Herefter soigneres patienten, og punkter sidst i vejledning om Endoskopi - patientforløb kan følges.

Rengøring

Specielt:

Rengøring af koloskop.

Rengør røntgenapparatur og røntgenforklæder.