Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning – Visitation – CT-undersøgelser ortorad sektor

 

Ved ortorad sektor gælder de generelle Principper for visitation i ortopædradiologisk sektor.

 

Udgangspunkt:

Man kan gå ud fra, at henvisende læge har opfyldt regler og retningslinier for henvisning til radiologiske undersøgelser, herunder foretaget en vurdering af strålefaren i forhold til forventede resultat af undersøgelsen. Man skal dog altid være opmærksom på misforståelser i denne henseende, derfor nedenstående retningslinier.

Det er vigtigt at understrege, at CT undersøgelser normalt er meget mere strålebelastende, end røntgenunddersøgelser, så man skal være restriktiv, især ved børn. På den anden side er der mange situationer, hvor strålebelastningen ved flere supplerende røntgenundersøgelser kan nå op i nærheden af strålebelastningen ved CT, og så skal man overveje, om CT alligevel ikke er bedre, idet CT ofte giver betydeligt mere information, end konventionel røntgen ved besværlige udredninger af knogler. Et godt eksempel er CT af columna cervikalis hos patienter med traume mod columna.

Der kan dog være specielle forhold, der gælder for CT undersøgelser. Disse er listet nedenfor:

 

Alle CT undersøgelser skal som udgangspunkt visiteres af en læge på ortorad sektor. Undtagelserne er:

 • • ”CT spotmåling” på patienter henvist fra Ortopædkirurgi Nordjylland.

 • • ”CT anteversionsmåling”, henvist af speciallæger ved ortopædkirurgi Nordjylland.

Visitering:

Alle andre CT undersøgelser af bevægeapparatet skal visiteres af en læge ved ortorad sektor. Ved visitationen skal foreligge:

 • • Indikation for undersøgelsen

 • • Anamnestiske og objektive fund, der kan vejlede ved visitationen.

 • • Eventuel journalkopi.

 • • Henvisende læges ønsker om prioritering. Er intet anført går vi ud fra, man har valgt venteliste.

 

Ved visitationen skal lægen overveje:

 • • Lejring af patienten.

 • • Protokol, som skal anvendes

 • • Findes ingen protokol i ortopædiske CT-scanninger, skal man anføre detaljerede retningslinier for optagelsen, inklusive:

 • • Retning af scanningen

 • • Snittykkelse / pitch / rekonstruktionsindex

 • • Angivelse af sekundær rekonstruktionsindeks som mm snittykkelse / index (afstand mellem billeder).

 • • Angive reformatteringsalgoritme (blød / skarp / knogle mm)

Man skal i kommentarfeltet angive, hvilken protokol, der ønskes, og angive den anatomiske udbredning af CT snittene.

Ønsker man at radiograferne gemmer specielle rekonstruktioner, skal dette anføres, men som generel regel gælder at der ikke gemmes rekonstruktioner, da man kan lave disse digitalt overalt på sygehuset.

Prioritering.

Der anvendes generelle retningslinier for prioritering, som angivet i Principper for visitation i ortopædradiologisk sektor, eller der anvendes andre kriterier, afhængig af de informationer, der er angivet på henvisningen.

Protokoller:

Afdelingen bruger sædvanligvis rutineprotokoller for de enkelte led. Protokollerne baserer sig på 5 forskellige protokoller, afhængig af, hvilket led, der skal undersøges.

 • • Små led. Meget tynde snit. 0,75 mm, med afstand mellem snittene på 0,5 mm. Bruges mest til hænder og fødder, samt håndled.

 • • Mellemstore led. Tynde snit. 1 mm effektiv, 0,75 mellem snittene. Bruges til fodled / calcaneus, albuer, SI led.

 • • Store led: Tykke snit. 2 mm effektivt, 1 mm mellem snittene. Bruges ved hofter / skulder fraktur mm.

 • • Columna rutine. 1,5 mm effektiv snittykkelse, 1 mm mellem snittene. Til traumer mm.

 • • Columna tynde snit. 0,75 mm, 0,5 mm mellem snittene. Må kun bruges i ekstraordinære tilfælde, og da oftest kun over et kort område.

Nedenfor skema, der angiver de hyppigst anvendte standardprotokoller:

 

Undersøgelses navn

Protokol

Indikation

Bemærkninger

Billeder:

Fod rutine

Små led.

Fraktur. Fraktur seqv. Ostitis mm.

Foden i neutral stilling. Ikke spidsfod!

 

Fodled rutine

Mellemstore led

Fraktur. Fraktur seqv. Smertetilstande.

Foden i neutral stilling. Ved MPR gå ud fra OBL COR gennem malleolerne.

 

Calcaneus rutine

Mellemstore led

Fraktur. Frakturseqv.

Hele calcaneus med. Foden bedst i neutral stilling.

 

Subtalærled

Små led

Artrose. Smertetilstande.

Foden i neutral stilling. Fodled og 5. metatars skal med.

 

Crus rutine

Mellemstore led

Fraktur

Hele frakturen med

 

Crus tynde snit

Små led

Osteoidt osteom

Hele det scleroserede område med.

 

Knæ rutine

Mellemstore led

Fraktur. Fraktur seqv. Infektioner mm.

Patella med opadtil. Evt frakturlinie med nedadtil.

 

Knæ artrografi

Små led.

Alternativt til MR ved menisklæsion (seqv)

3 cm over patella til under ledfladen på tibia. Først intraartikulær kontrast.

 

Femur rutine

Store led

Fraktur og frakturseqv.

Frakturen med oppe og nede.

 

Femur tynde snit

Små led

Osteoidt osteom.

Hele det scleroserede parti med.

 

Hofte rutine

Store led

Fraktur. Frakrurseqv. Andre problemstillinger

Acetabulumloftet med. Ned til under trokanter minor.

 

Bækken

Store led

Fraktur og frakturseqv.

Hele det ossøse bækken med

 

SI led

Mellemstore led

Sacroileitis obs.

Over SI leddene.

 

Columna thorakalis rutine

Columna rutine

Fraktur. Frakturseqv. Andre problemstillinger

Relevante område med. I hvert fald 1 hvirvel over og 1 hvirvel under frakturområdet.

 

Columna lumbalis rutine

Columna rutine

Fraktur. Frakturseqv. Andre problemstillinger

Relevante område med. I hvert fald 1 hvirvel over og 1 hvirvel under frakturområdet.

 

Columna cervikalis rutine

Columna rutine

Fraktur. Frakturseqv. Andre problemstillinger

 

 

Columna lumbalis discus

 

 

 

 

Columna multitraume

Columna rutine

Multitraumepatient eller hvor mistanke foreligger til flere niveauer

Hele columna fra craniet til S3

 

Columna tynde snit

Columna tynde snit

Osteoidt osteom. Udredning af misdannelser.

Det relevante område med

 

Sternoklavikulærled rutine

Små led

Luxation. Artrit. Tumor.

Fra over klaviklen til 3-4 cm under klaviklens underkant. Lille FOV

 

Skulderled rutine

Store led

Fraktur. Frakturseqv. Andre problemstillinger.

Fra over acromeon og til under frakturniveau. Evt inkl skapula.

 

Overarm rutine

Store led

Fraktur. Frakturseqv. Tumor

Relevant område.

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse:

Hvem skal beskrive undersøgelsen. Dette kan anføres, eller henvisningen kobles til en person eller gruppes beskrivelser.

Skal undersøgelsen til konference? Hvis ja, da angive hvilken. Ambulante CT skal sædvanligvis ikke til konference. Dog undtaget hastende mhp fraktur (til skadekonf eller O-konf), samt ambulante reumatologiske pt (til reuma-konf)

Efter visitation påhviler det bookingsekretæren at booke patienten i henhold til de ved visitationen påførte instrukser.