Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG skolioseoptagelse

 

OBS

Efter anskaffelse af EOS-scanneren i Aalborg vil skolioseoptagelser som hovedregel udføres i Aalborg.

Patienter over 18 år vil fortsat kunne udføres i Frederikshavn, men alene efter henvisning fra speciallæge (oftest indenfor ortopæd.kir.).

Skolioseoptagelser hos patienter under 18 år, vil kun blive udført i Frederikshavn efter aftale mellem henvisende speciallæge og en af afdelingens radiologer. I beskrivelsen vil det fremgå, at patienten kun kan få foretaget skolioseoptagelse en gang på Frederikshavn Sygehus, efterfølgende undersøgelser skal foregå på Aalborg Sygehus.

 

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder – dette er meget vigtigt!!

 

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

 

Patienten skal desuden have en mammabeskytter på.

 

Der tages kun skolioseoptagelser på patienter henvist fra Ortopædkirurgisk Ambulatorium. Skolioseoptagelser kan alene bruges til vinkeludmåling, da billederne er lavdosisbilleder og manipulerede. Originale billeder sendes i PACS som dokumentation.

 

Hvis der specifikt spørges til problemer med osteosyntesemateriale, suppleres der med almindelige røntgenbilleder.

 

Standardoptagelser

1. gangs skoliose: Altid AP + lat.

Kontrol af skoliose (ikke opererede): Udelukkende AP.

OBS. Hvis kontrollen ligger længere end 1 år fra sidste skolioseoptagelse, tages også lat. billede, hvis der bliver bedt om det.

Opererede patienter til kontrol af skoliose: Altid AP + lat.

Positionering

AP: Patienten står med ret ryg mod plexiglaspladen og med lige meget vægt på begge ben. Indstil håndtagene, så armene hviler ned langs siden. Hagen løftet.

 

Lat.: Patienten står med venstre side helt ind mod plexiglaspladen (hvis højre konveks skoliose, placeres patienten med højre side ind mod plexiglaspladen).

Patienten skal stå lige. Højre hånd kan hvile på dropstativet, venstre hånd holdes om højre overarm og albuen løftes. Hagen løftet. Det er meget vigtigt, at patienten står med sin naturlige holdning og at denne bevares, når patienten flyttes frem eller tilbage.

 

Centrering

AP: Der centreres midtsagittalt ca. 5 cm over processus xiphoideus.

 

Lat.: Der centreres midtcoronalt på columna ca. 5 cm over processus xiphoideus.

 

Billedkriterier

AP: Hele columna fra C1 til os sacrum skal fremstilles.

Ved 1. gangs skoliose blændes ud i bredden til hudgrænsen, så bækkenet medfotograferes.

Ved kontrol skoliose blændes så meget ind som muligt, dog skal hele skoliosen fremstilles.

 

Lat.: Hele columna fra C1 til os sacrum skal fremstilles i dens naturlige krumning.

 

Husk højre/venstre markering

 

 

 

 

 

AP-billede

Lat. billede

 

Billede 1

 

Billede 2