Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Køle-fryseskab laboratorie

 

Formål

At sikre korrekt betjening og vedligehold af køle-fryseskab i laboratoriet sker i overensstemmelse med Fertilitetenheden, Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.
 

Beskrivelse

 
Baggrund, anvendelse og gyldighed
Referencer: Køle- fryseskab brugsanvisning.
 
Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.
 

Fremgangsmåde

Køle-fryseskab tændes og slukkes på betjeningspanelet, som findes øverst på køleskabets front. Ligeledes kan temperaturen indstilles på betjeningspanelet ved at trykke på temperaturknappen.

 

Dagligt vedligehold og kontrol:

Temperaturen i køleskabet kontrolleres dagligt med datalogger. Af hensyn til mediernes holdbarhed skal temperaturen ligge mellem 2-8 °C.

 

Sekventielt vedligehold:

Ved nedlukning og opstart i forbindelse med ferie, følges forskriften ”Nedlukning og opstart af laboratorium”.

Afrimning af køleskab eller fryseskab udføres efter behov. For udførsel se brugsanvisning.

 

Logbog

Reparationer, service og problemer noteres i logbog.