Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Køle-fryseskab i laboratoriet

 

Formål

At sikre korrekt betjening og vedligehold af køle-fryseskab i laboratoriet sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden, Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.
 

Beskrivelse

 
Baggrund, anvendelse og gyldighed
Referencer: Køle- fryseskab brugsanvisning.
 
Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlige for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.
 

Fremgangsmåde

Køle-fryseskabet tændes og slukkes på betjeningspanelet, som findes øverst på køleskabets front. Ligeledes kan temperaturen indstilles på betjeningspanelet ved at trykke på temperaturknappen.

 

Dagligt vedligehold og kontrol:

Temperaturen i køleskab og fryser monitoreres med datalogger og kontrolleres dagligt.

 

Sekventielt vedligehold:

Ved nedlukning og opstart i forbindelse med ferie, følges forskriften ”Nedlukning og opstart af laboratorium”.

Afrimning af køleskab eller fryseskab udføres efter behov. For udførsel se brugsanvisning.

 

Logbog

Reparationer, service og problemer noteres i logbog.