Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blodprøvetagning i centralt vene/arterie-kateter (NVK, CVK)

Formål

 • • At S/B bestemme arterie blod

 • • At hente blod til diverse analyser

 • • At undgå smerteforvoldende procedure (hælprøve)

Sygeplejehandling

 • • Blodprøven tages altid i posiflow/3-vejshane, der er tættest på barnet

 • • Når der er indsat transducer til BT-måling, indsættes 3-vejshane til blodprøvetagning imellem transducer og barn

 • • Remedier der findes frem, se bilag.

 • • Blodprøvetageren kender mængden af blod der skal bruges og står klar med dv. glas og rør

Procedure

 • • Vask og afsprit hænder efter gældende hygiejnebestemmelser

 • • Brug altid engangshandsker

 • • Posiflow renses med mediswabs

 • • 2 ml sprøjte skylles med 2 ml Heparin (100 IE/ml) og påsættes posiflow på følgende måde:

 • • 2 ml Heparin trækkes op i en sprøjte hvorefter Heparinet kasseres og sprøjten bruges til at trække spildblod ud med

 • • Der trækkes langsomt 2 ml spildblod ud og sprøjten lukkes med medicinprop

 • • Blod til analyse trækkes langsomt ud (efter mængdeangivelse), og fyldes i dv. glas og rør

Decentral kapillærprøvetagning på Neonatalafsnittet

 • • Spildblod gives langsomt tilbage – senest efter 3 min.

 • • Skyl efter med 1-2 ml isoton NaCl/glukose

 • • Posiflow kasseres og ny påsættes

 • • Ved modstand kan skylles med 1-2 ml isoton NaCl ( i 1 ml sprøjte). Ved stadig modstand tilkaldes læge til vurdering af, om kateteret er tilklottet/displaceret