Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation af ependymom grad III

 

Formål

Beskriver visitation af patienter med:

  • • ependymom grad III

Den primære behandling er kirurgi. Der skal altid gives postoperativ strålebehandling

 

Henvisning omfatter

 

Journalkopi

Ja, aktuelle forløb

Mikroskopisvar

Ja, biopsi fra tumor

Billeddiagnostik

Ja

Rtg. billeder vedlagt

Nej (se Easy Viz)

Laboratorieundersøgelser

Nej

 

Undersøgelsesprogram før henvisning

 

Kliniske undersøgelser og evt. operation

Almen klinisk undersøgelse. Operation/biopsi. Postoperativ status

Billeddiagnostik

MR-skanning af cerebrum + MR af kraniospinalaksen

Laboratorieprøver o.a.

Nej.

 

Undersøgelsesprogram bestilles ved visitation

 

Præparatrevision

Nej

Billeddiagnostik

Nej

Klin. fys. undersøgelser

Nej

Laboratorieundersøgelser

Nej

Særlige klin. undersøgelser

Nej.

 

Visitationsresume

Omfatter:

  • • Henvisende afdeling og henvisningsårsag

  • • Betydende tidligere sygdomme

  • • Resultat af billeddiagnostiske undersøgelser

  • • Dato og resultat af operation/biopsi

  • • Sagt til patienten

  • • Konklusion og behandlingsplan

 

Standardbehandling

 

Strålebehandling

Targetdefinition

GTV: Tumor (områder med lav densitet på CTscanning og/eller høj densitet på T2vægtet MR scanning) defineret på den præoperative scanning. Biopsi kanalen eller cikatrice efter kirurgien inkluderes ikke.

CTV: GTV tillægges en margin på 20 mm (undtagen for knoglestrukturer). Der korrigeres for ana tomiske strukturer hvor relevant.

PTV: indeholder CTV med den specifikke setup margin (SM), som kan variere med feltlokalisation, patient fixation og anvendelse af billedvejledt korrektion. SM er typisk 25 mm. Det anbefales, at de enkelte afdelinger skaffer specifikke data for deres respektive SM. PTV kan deles i subPTV ́er, f.eks. mod overflade eller overlap med OAR eller PRV.

Doseringsoplæg

Total dosis:

Dosis per fraktion: Fraktionering:

54 Gy

1.8 per fraktion

30 fraktioner, 5 fraktioner ugentligt

Kemoterapi

Nej

Andet

Nej

 

Protokol

Nej

 

Første besøg

 

Indlæggelse

Nej

Ambulant undersøgelse

CNS Senior

 

Bestilling af behandling

Henvisning til stråleterapi afsendes ved visitation.


Follow up

Første kontrol i Onkologisk afdeling en måned efter afsluttet strålebehandling. Følges herefter hver 3. md. I neurokirurgisk-onkologisk ambulatorium.