Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontrolskema i.v. kontraststof til MR-undersøgelse

 

Struktur

Proces

Resultat

P-Kreatinin

Patienten skal før MR-scanning med intravenøs kontrast have en P-kreatinin og e-GFR, som er maksimum 1 måned gammel

 

Information af patienten

MR-personalet informerer pt. om, at MR-radiologen har vurderet at pt. skal have i.v. kontrast. MR-personalet informerer pt. om evt. bivirkninger ved injektionen.

Pt. accept af indgift af i.v. kontraststof.

Kontraindikationer

MR-personalet udspørger pt. om tidligere reaktion på i.v. kontraststof, kendte allergier, og om pt. er nyresyg og/eller dialysept.

Sikker anvendelse af indgift af i.v. kontraststof.

Ingen kontraindikationer

Der gives kontrast efter vægt og undersøgelsestype.

Se skema i MR.

 

Kontraindikationer

Hvis pt. angiver tidligere at have reageret på MR-kontraststof, er nyresyg eller i dialyse, tages kontakt til MR-radiologen, der vurderer, om pt. skal have kontrast.

 

Dokumentation for indgift

MR-personalet, der giver pt. i.v. kontrast, udfylder et kontrolskema i RIS.

Her angives dosis og pt´s oplysninger til spørgsmål ang. kontraindikationer.

Dokumentation for sikker anvendelse af i.v. kontraststof.

Kontrolskema

MR-kontrolskema:

Pt. er informeret om mulige bivirkninger ifm. i.v. kontrast jvf. afsnittets retningslinjer og samtykker:

Vægt: kg

Blodprøver ok ift. ESUR guidelines

Kendt nyresygdom:

Allergi el. tidligere reaktion på i.v. kontrast:

  ml Dotarem 279,3 mg gadoterinsyre/ml i.v. 

Venflon anlagt og pt. udspurgt af:

I.v. kontrast givet af:

 

 

 

Hvis patienten reagerer på kontrasten, skal plejepersonalet give en af afdelingens sekretærer besked om, at registrere CAVE-oplysninger i patientsystemet. Journalføring af allergi og/eller intolerans i Region Nordjylland