Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sårpleje og -behandling inden for Anæstesi- og intensivspecialet i Region Nordjylland

Formål med klinisk vejledning i relation til sår2

Principper i optimal sårpleje og behandling2

Generelt om forbindingsskift2

Forbindinger skal opfylde følgende krav3

Røde sår3

Gule sår4

Let til moderat væskende sår4

Kraftigt væskende sår4

Sorte sår4

Decubitus4

Stadium 0: Rødme der forsvinder ved fingertryk, smertefuldt4

Stadium 1: Rødme der ikke forsvinder ved fingertryk, smertefuldt5

Stadium 2: Blæredannelse eller et rødt sår, smertefuldt5

Stadium 3: Går ind i det subkutane væv, nekrose, evt. underminering og pus, ingen smerter5

Stadium 4: Gennembrud af fascie til muskel og evt. knogle, nekrose, evt. underminering og fisteldannelse, ofte inficeret, ingen smerter5

Hudlæsioner6

Overfladisk hudlæsion, ikke eller sparsomt væskende6

Hudlæsion, let til moderat væskende6

Hudlæsion, meget væskende6

Erysipelassår6

Ingen, let til moderat væskende erysipelassår6

Meget væskende erysipelassår6

Bensår/fodsår7

Valg af forbindinger til venøse, arterielle og diabetiske bensår/fodsår7

Cancersår7

Øget blødningsrisiko i cancersår7

Inficerede cancersår7

Ildelugtende cancersår8

Brandsår8

Overordnede principper for brandsår8

Brandsår i skorpefase8

Brandsår med infektion8

1. grads forbrænding: Rødme9

2. grads forbrænding: Rødme og bullae9

3. grads forbrænding: Dybere forbrænding med hvidlige/brunlige forandringer9

Håndforbrændinger9

Ar9

Sårrande9

Operationssår9

Forbinding til operationssår og drænhuller9

Forbinding til stoma efter seponering af trakeostomikanyle10

Forbinding til sectiosår10

Stomipleje10

Sutur-/Agraffjernelse10

Sygeplejehandlinger11

Vedrørende produkter til brug ved sårpleje og behandling11

Referencer og links11

Formål med klinisk vejledning i relation til sår

Det er vigtigt at vælge sårplejemetode og sårplejeprodukter med omhu for at sikre den optimale sårheling. Formålet med denne instruks er at gøre det lettere for sygeplejepersonalet at sikre en ensartethed i sårplejen samt sikre at sårpleje og behandling udføres optimalt.

Generel baggrundsviden om sårhelingsfaser og viden om forskellige sårbehandlingsprodukter kan findes på www.saarbogen.dk

Principper i optimal sårpleje og behandling

 • • Årsagen til såret opståen skal findes - en diagnose skal stilles (fjern årsagen)

 • • Fjernelse af nekroser/urenheder

 • • Vedrørende evt. inficerede sår, kan podning og/eller vævsbiopsi til dyrkning og resistens bestemmelse overvejes

 • • Opmærksomhed på andre hæmmende faktorer (diabetes, immunsupprimering medikamentel/erhvervet, smerter, lejring m.v.)

 • • Opmærksomhed på områder som bør optimeres (sufficient ernæring, vitaminer, væske, ilt m.v.)

 • • Fugtig sårheling (undtagen behandlingen af tørre nekroser ved arterielle sår på fingre og tæer)

 • • Fornuftig forbinding (den omkringliggende hud skal også beskyttes)

 • • Så få forbindingsskift som muligt

 • • Evt. behov for smertestillende medicin ved forbindingsskift

 • • Iværksætte profylaktiske tiltag

 • • Follow-up (opheler såret planmæssigt – hvorfor evt. ikke)

Generelt om forbindingsskift

Sår er indgangsport for mikroorganismer. Sekretion fra sår kan indeholde mikroorganismer, som kan forårsage krydsinfektioner.

 • • Primært suturerede sår, der ikke siver, er efter 24 timer ikke længere indgangssport for mikroorganismer

 • • Skiftningsfrekvensen af andre sår end primært suturerede afhænger af flere forhold. I inflammationsfasen, hvor såret ofte væsker meget, skiftes hyppigt, hvorimod sår i proliferationsfasen kan skiftes sjældnere med intervaller på op til 7 dage. Epitelialiseringshastigheden afhænger af sårets fugtighed, hvor balancepunktet er at omgivelserne ikke macereres, og at det fugtige miljø ikke favoriserer patogene mikroorganismer. Ved tvivl om sårhelingsfaser se www.saarbogen.dk.

 • • Hvis en forbinding er fugtig, løs eller forurenet skal den skiftes. Ved gennemsivning af forbindingen må der ikke lægges en forstærkning

 • • Forbindingsskifte ved rene suturerede sår, åbne rene sår, samt sår, der er i forbindelse med dybereliggende væv, skal foregå som en steril procedure. Der skal anvendes sterile forbindingsmaterialer, sterile instrumenter og sterile handsker/no touch teknik

 • • Forbindingsskifte ved åbne inficerede sår og åbne rene sår, hvor granulationsvæv dækker sårkaviteten, er en ren procedure, hvor der kan anvendes rene forbindingsmaterialer, desinficerede instrumenter og medicinske engangshandsker

 • • Skift af forbinding må først foregå 10 min. efter sengeredning eller rengøring på stuen

 • • Vinduer skal holdes lukkede

 • • Der foretages håndhygiejne før og efter forbindingsskifte. Hos patienter, hvor såret er inficeret med multiresistente bakterier, skal der foretages hånddesinfektion og evt. forklæde

 • • Der kan bruges tempereret postevand til at skylle sår, som ikke har forbindelse med dybereliggende væv

 • • Til at skylle sår i forbindelse med dybereliggende væv og ved obs. sternuminfektion, anvendes altid tempereret sterilt saltvand, som f.eks. kan opvarmes i vandbad eller ved hud kontakt hos patienten (læg beholderen på patientens mave, i patientens armhule eller lignende)

 • • Sæbe må ikke anvendes til soignering af sår, da sæbe forsinker opheling af såret

 • • Undgå altid unødig afkøling, da det forlænger ophelingsprocessen

BEMÆRK: De infektionshygiejniske retningslinjer (nr. 6.8) for afbrydelse af smittevejen i forbindelse med forbindingsskifte er ens, uanset om såret er inficeret eller rent

Forbindinger skal opfylde følgende krav

 • • Beskytte såret mod bakterier - (semipermeabel)

 • • Være komfortabel

 • • Være hudvenlig, let og smertefrit at fjerne

 • • Virke smertelindrende

 • • Medvirke til konstant sårtemperatur

 • • Være nemme at arbejde med

 • • Fikseringen skal sikre, at bandagen sidder glat og fast, så risikoen for lækage er minimal, og der evt. er mulighed for bad med bandagen på

 • • Når en brugt bandage fjernes, skal man altid overveje, om den levede op til forventningerne, eller man skal revidere sit produktvalg

Røde sår

Røde sår er sår i ophelingsfasen, der ikke væsker ret meget. Farven er svag rød til mørk rød.

 • • Almindeligt sterilt plaster kan anvendes ved små sår f.eks. Curapor

 • • Til nydannet hud, kan benyttes en tynd steril bandage f.eks. DuoDERM Extra Thin

 • • Til både tørre sår og let væskende sår kan anvendes en alt-i-en skumbandage med effektiv væskehåndterings- og retentionsevne, som bevarer et fugtigt sårmiljø. Med en forseglende kant ved sårkanterne minimeres risikoen for maceration af den omkringliggende hud f.eks. Mepilex® Border eller Biatain

 • • Til overfladiske sår med tendens til at udtørre og hænge i forbindingen, ilægges først en bandage der nedsætter behovet for hyppige skift af den primære bandage og som hindre at bandagen hænger i såret f.eks. først Mepitel eller Adaptic, og dernæst f.eks. Curapor, DuoDERM® Extra Thin, Mepilex® Border eller Biatain

 • • Er kaviteten dyb og såret i profilerationsfasen kan ilægges en blød og steril bandage, som bibeholder væsken i fiberstrukturen, hvilket øger mængden af væske, der kan absorberes. Er såret tørt, fugtes bandagen med sterilt tempereret saltvand. Væsker såret meget, kan flere lag ilægges, og ved dybe sår ilægges bandagen til caviteten er fyldt 80%. Mindst 2-5 cm af bandagen skal forblive udenfor såret. F.eks. benyttes Aquacel® og yderst pålægges f.eks. DuoDERM Extra Thin-bandage, DuoDERM Signal-bandage, Mepilex® Border eller Biatain

Gule sår

Gule sår indeholder fugtigt nekrotisk væv og/eller gul fibrin. Sårene væsker fra let, moderat til kraftigt. Produkter der understøtter revideringsprocessen anvendes, så det sunde væv har mulighed for at komme frem og det døde væv kan fjernes.

Let til moderat væskende sår
 • • Kontaminerede sår skylles med tempereret sterilt saltvand

 • • I bunden af såret lægges f.eks Aquacel® eller tilsvarende forbinding, som oprenser og opløser nekroser og opretholder et fugtig sårmiljø. Ved underminering og fissurer fyldes ”lommerne” ud med valgte bandage f.eks. Aquacel® dog uden at udtamponere såret, se evt. røde sår

 • • Yderst lægges f.eks. Mepilex® Border eller Biatain eller tilsvarende, som absorberer vævsvæske og opretholder et fugtigt sårmiljø. Fixeres evt. yderligere men Tegaderm eller Opsite Flexifix

Kraftigt væskende sår
 • • Skylles med tempereret sterilt saltvand

 • • I bunden af såret lægges f.eks. Aquacel® eller tilsvarende forbinding, som oprenser og opløser nekroser og opretholder et fugtig sårmiljø. Ved underminering og fissurer fyldes ”lommerne” ud med valgte bandage f.eks. Aquacel® dog uden at udtamponere såret

 • • Dernæst pålægges f.eks. Mesorb® eller tilsvarende, som er kraftigt sugende

 • • Mesorb eller tilsvarende kan fixeres med f.eks. Opsite Flexifix eller tilsvarende, som er semipermeable

Sorte sår

Sorte sår indeholder tørre skorper eller andet hårdt nekrotisk væv. Brug produkter der kan understøtte revideringsprocessen, så det sunde væv har mulighed for at komme frem, og det døde væv kan fjernes.

 • • Skylles med tempereret sterilt saltvand

 • • I bunden af såret lægges f.eks. Aquacel® eller tilsvarende forbinding, som oprenser og opløser nekroser og opretholder et fugtig sårmiljø. Ved underminering og fissurer fyldes ”lommerne” ud med valgte bandage f.eks. Aquacel® dog uden at udtamponere såret

 • • Yderst pålægges f.eks. DuoDERM® Extra Thin eller tilsvarende, hvis såret ikke væsker. Væsker såret lidt, pålægges f.eks. Mepilex® Border, Biatain eller tilsvarende

Decubitus

Decubitus opstår som følge af hård hudbelastning – såsom tryk, shear og/eller friktion - ved f.eks. immobilisation. Decubitus opstår, når huden udsættes for iskæmi. For at mindske risikoen for udvikling af decubitus samt behandle/reducere yderligere udvikling af allerede eksisterende decubitus, se Rehabilitering af den intensive patient.

 

Generelt vigtigt, at huden holdes smidig - undgå udtørring – huden smøres med en fed creme. Belastet hud

Stadium 0: Rødme der forsvinder ved fingertryk, smertefuldt
 • •  Trykaflastning, hvorved tilstanden er reversibel

 • • Ingen forbinding, afvaskes i forbindelse med personlig hygiejne

Stadium 1: Rødme der ikke forsvinder ved fingertryk, smertefuldt
 • • Trykaflastning, hvorved tilstanden er reversibel

 • • Ingen forbinding, afvaskes i forbindelse med personlig hygiejne

Stadium 2: Blæredannelse eller et rødt sår, smertefuldt
 • • Trykaflastning

 • • Oprenses med tempereret sterilt saltvand. Undgå afkøling af såret

 • • Såret skal have ro til opheling og bør ikke renses op dagligt

 • • Barrierefilm som f.eks. Cavilon, stødpude salve eller zinksalve kan anvendes til sårranden for at beskytte mod maceration

 • • Ved risiko for yderligere skade på huden (maceration, urin- eller afføringsinkontinens) kan f.eks. DuoDERM® Extra Thin, DuoDERM® Signal eller tilsvarende påsættes

 • • Er såret væskende bruges f.eks. Mepilex® Border, Biatain eller tilsvarende, som absorberer vævsvæske og beskytter.

Stadium 3: Går ind i det subkutane væv, nekrose, evt. underminering og pus, ingen smerter
 • • Trykaflastning

 • • Oprenses med tempereret sterilt saltvand. Nekroser afklippes med steril teknik, når det er muligt

 • • I bunden af såret lægges f.eks. Aquacel® eller tilsvarende, som oprenser, opløser nekroser og opretholder et fugtig sårmiljø og evt. antibakteriel aktivitet (Aquacel ag). Skal fugtes med tempereret sterilt saltvand, hvis såret er tørt. Aquacel® klippes til så det går 1-2 cm ud over sårranden. Ved underminering og fissurer fyldes ”lommerne” ud med Aquacel® – dog uden at udtamponere såret

 • • F.eks. Mepilex® Border, Biatain eller tilsvarende pålægges som opsugende forbinding. Er såret kraftigt væskende kan inderst pålægges f.eks. Mepitel eller tilsvarende, som forhindrer yderforbindingen i at klæbe til såret og f.eks. yderligere benyttes absorberende Mesorb® eller tilsvarende, der kan fixeres med Opsite flexifix eller tilsvarende

 • • Behov for O-tilsyn overvejes i samarbejde med anæstesilæge

Stadium 4: Gennembrud af fascie til muskel og evt. knogle, nekrose, evt. underminering og fisteldannelse, ofte inficeret, ingen smerter
 • • Trykaflastning

 • • Oprenses med tempereret sterilt saltvand. Nekroser afklippes med steril teknik, når det er muligt

 • • I bunden af såret lægges f.eks. Aquacel® eller tilsvarende, som oprenser, opløser nekroser og opretholder et fugtig sårmiljø og evt. antibakteriel aktivitet (Aquacel ag). Skal fugtes med tempereret sterilt saltvand, hvis såret er tørt. Aquacel® klippes til så det går 1-2 cm ud over sårranden. Ved underminering og fissurer fyldes ”lommerne” ud med Aquacel® – dog uden at udtamponere såret

 • • F.eks. Mepilex® Border, Biatain eller tilsvarende pålægges som opsugende forbinding. Er såret kraftigt væskende kan inderst pålægges f.eks. Mepitel eller tilsvarende, som forhindrer yderforbindingen i at klæbe til såret og f.eks. yderligere benyttes absorberende Mesorb® eller tilsvarende, der kan fixeres med Opsite flexifix eller tilsvarende. Dette bør dog betragtes som en midlertidig løsning indtil de store mængder væske aftager eller evt. VAC-behandling kan iværksættes. Se evt.: Vakuumbehandling generelt og hos diabetikere.

 • • Behov for O-tilsyn overvejes i samarbejde med anæstesilæge

Hudlæsioner

En hudlæsion forekommer ofte på prednisonhud eller anden skrøbelig hud. En hudlæsion er et traume påført udefra f.eks. ved et fald.

Overfladisk hudlæsion, ikke eller sparsomt væskende

Kan også være skrøbelig hud som skal beskyttes mod traume.

 • • F.eks. Curapor eller tilsvarende kan anvendes, hvis såret er meget lille og huden ikke er skrøbelig

 • • F.eks. DuoDERM® Extra Thin, Mepilex, Mepilex border, Biatain eller tilsvarende kan anvendes, hvis huden omkring er skrøbelig

Hudlæsion, let til moderat væskende
 • • Skylles med tempereret sterilt saltvand

 • • Er såret væskende bruges f.eks. Mepilex® Border, Biatain eller tilsvarende, som absorberer vævsvæske og beskytter. Eller der kan benyttes f.eks. Aquacel eller tilsvarende med f.eks. Duoderm Extra Thin eller tilsvarende som topforbinding

Hudlæsion, meget væskende
 • • Skylles med tempereret saltvand

 • • Inderst pålægges Mepitel, som forhindrer yderforbindingen i at klæbe til såret og bevarer et fugtigt sårmiljø. Trænger såret til at blive oprenset anvendes i stedet Aquacel®, som oprenser og opretholder et fugtig sårmiljø. Aquacel® klippes til, så det går ca. 1-2 cm ud over sårranden

 • • Dernæst pålægges Mesorb® eller tilsvarende, som er kraftigt sugende og kan fixeres med Opsite flexifix eller tilsvarende

Erysipelassår

Erysipelas er en akut streptokokinfektion i bindevævet i underhuden. Bakterierne trænger ind gennem huden og infektionen opstår. Ved nedsat kredsløbsfunktion er der forhøjet risiko for udvikling af en erysipelasinfektion. Skal behandles med antibiotika.

Ingen, let til moderat væskende erysipelassår
 • • Ved bullaedannelse bør der ordineres ”Røde bade” – kaliumpermanganat - som desinficerer og udtørrer bullae

 • • Såret skylles med tempereret sterilt saltvand

 • • Komprimering og elevering

 • • Hvis væskende kan bruges f.eks. Mepilex, Mepilex® Border, Biatain eller tilsvarende som absorberer vævsvæske, mindsker risiko for yderligere traume og opretholder et fugtigt sårmiljø

Meget væskende erysipelassår
 • • Ved bullaedannelse bør der ordineres ”Røde bade” – kaliumpermanganat - som desinficerer og udtørrer bullae

 • • Såret skylles med tempereret sterilt saltvand

 • • Komprimering og elevering

 • • Inderst pålægges f.eks.Mepitel® eller tilsvarende, som forhindrer yderforbindingen i at klæbe til såret. Trænger såret til at blive oprenset anvendes i stedet f.eks. Aquacel® (evt. ag) eller tilsvarende. Aquacel® klippes til, så det går 1-2 cm ud over sårranden

 • • Dernæst pålægges f.eks. Mesorb® eller tilsvarende, som er kraftigt sugende

 • • Mesorb eller tilsvarende kan fixeres med f.eks. Opsite flexifix eller tilsvarende. Omkring underekstremiteter kan det være nemmere at fiksere med et elastikbind

 • • Er der ødemer bør der ordineres kompressionsforbinding, som udøver at mindske ødemerne også optimerer den medicinske behandling ved at fremme antibiotikaens virkning

Bensår/fodsår

 • • En stor del af alle bensår/fodsår er venøst betingede og kræver kompressionsbehandling, som skal lægeordineres, da andre årsager først skal udelukkes

 • • Ved arterielle bensår/fodsår er kompressionsforbinding kontraindiceret

 • • Nogle gange vil blandingssår – venøst/arterielt - forekomme, og så må der i den enkelte situation vurderes, hvad der er sårets primære behov

 • • En del fodsår er herudover diabetisk betinget - neuropatisk, iskæmisk eller neuroiskæmisk

 • • Der skal ved bensår altid lægges vægt på, at sårhelingen sker i et fugtigt miljø med høj sårtemperatur

 • • Bensår skal have mest mulig ro til helingsprocessen

Valg af forbindinger til venøse, arterielle og diabetiske bensår/fodsår

Generelt kan instrukser herunder beskrevet for sårplejen i forbindelse med røde, gule eller sorte sår følges (se tidligere i dokumentet) - medtænkende ovenstående. Ved tvivl kan specialist evt. komme på tilsyn (henvisning laves af anæstesilæge).

Cancersår

Cancersår er akutte eller kroniske sår, som kan opstå på baggrund af malignitet, som følge af cytostatika eller strålebehandling. De kan også opstå som følge af kirurgi eller som konsekvens af AIDS (Kaposis sarkom). Der ses ofte store fibrinbelægninger i cancersår.

Et cancersår bløder ofte, fordi blodpladerne mangler i tumors vævsopsætning og er oftest nekrotisk, inficeret og kan være ildelugtende.

Herudover er hudomgivelserne ofte meget sårbare og cancersår kan være placeret således at de er svære at forbinde (f.eks. i aksil, på hals/hoved osv.).

Øget blødningsrisiko i cancersår

Generelt kan instrukser beskrevet for sårplejen i forbindelse med røde, gule eller sorte sår følges (se tidligere i dokumentet), men det bør tilføjes at øget blødningsrisiko i cancersår forudsætter at skarpe instrumenter samt adherente materialer undgås.

Inficerede cancersår
 • • Cancersår er ofte inficerede og kræver ofte antibiotikabehandling. Det kan være gavnligt at benytte en sølvforbinding – f.eks. Aquacel® Ag eller tilsvarende, som bl.a. reducerer bakteriemængder i sår i op til 7 dage. Aquacel® Ag kan placeres nederst i såret og der kan bygges op med almindeligt Aquacel® ovenover. Fikseres med f.eks. Duoderm, Mepilex, Mepilex Border, Biatain eller tilsvarende

Ildelugtende cancersår
 • • På grund af dødt væv, anaerobe bakterier samt store ekssudat mængder, kan cancersår ofte være ildelugtende, hvilket kan være generende for patient, pårørende såvel som plejepersonale. For at minimere lugtgener kan behandles med antibiotika, udføres hyppige forbindingsskift og anvendes en såkaldt kulforbinding – f.eks. CarboFlex® eller tilsvarende, som fjerner lugt og samtidigt absorberer sårsekret

Brandsår

Et brandsår er ensbetydende med vævstab efter en skade fra ild, ætsende væsker, friktion, elektricitet eller stråling, ekstrem varme eller kulde. Ved overfladiske skader ses et lokalt ødem og ved større skader universelt ødem.

Sårets udseende kan gå fra et rødt erytem over rødme og bullae til hvidlige/brunlige forandringer. Jo mere overfladisk et brandsår er, jo mere væsker det.

Overordnede principper for brandsår
 • • Det overordnede princip er, at forbrændingen lades urørt

 • • Vigtigste behandling i den akutte fase er afkøling med vand. Der skylles indtil smertefrihed

 • • Efter den akutte fase kan det forbrændte område renses med tempereret steril vand og pH-neutral sæbe

 • • Spændte bullae afklippes. Det er vigtigt, at der afklippes helt, således at der ikke sidder løs hud, hvorunder pus kan "gemme sig". Der afvaskes med pH-neutral sæbe og vand inden afklipning. Ikke-spændte bullae lades urørt og beskytter derved underliggende hud

 • • Området dækkes evt. af Flamazine, som er en sølvsulfatcreme, der virker desinficerende (lægeordineres)

 • • Der pålægges f.eks. Mepitel® eller tilsvarende, som forebygger at såret hænger i forbindingen

 • • Dernæst f.eks. Mepilex® Border, Biatain eller tilsvarende, hvis såret væsker let. Mepilex®, Biatain, Mesorb® eller tilsvarende, hvis såret væsker moderat eller meget

 • • Mesorb® kan fikseres med f.eks. Opsite flexifix eller tilsvarende

 • • Forbrændingen vil efterhånden tørre, og der vil dannes en skorpe

Brandsår i skorpefase
 • • Sekretionen aftager og ophører til sidst helt, når sårskorpen er dannet

 • • Sårskorpen lades urørt

Brandsår med infektion

Opstår infektion, vil de normale infektionstegn være tilstede. Pussekretion vil ofte vise sig i kanten af sårskorpen, som så løsner sig, og der kan dannes puslommer under skorpen, (skorpen buler). Et karakteristisk infektionstegn er ildelugt, dog vil der hos forbrændingspatienter altid være en speciel lugt.

 • • Ved pussekretion soigneres med tempereret vand og pH-neutral sæbe

 • • "Buler" med pus klippes op

 • • Der podes

 • • Lægen ordinerer evt. antibiotikabehandling og f.eks. Aquacel og forbinding eller tilsvarende kan overvejes

1. grads forbrænding: Rødme
 • • Huden smøres med f.eks. Decubal® Recover Creme, Faaborg Løve produkters Panthenol creme eller tilsvarende

2. grads forbrænding: Rødme og bullae
 • • Se De overordnede principper for brandsår

3. grads forbrænding: Dybere forbrænding med hvidlige/brunlige forandringer
 • • Se De overordnede principper for brandsår

Håndforbrændinger
 • • Ved brandsår på hænderne er det om muligt endnu vigtigere med et fugtigt miljø for at undgå udtørring med heraf følgende risiko for kontrakturer af fingrene. De forbrændte områder dækkes af Flamazine, som er en sølvsulfatcreme til behandling af brandsår og en alm. plastpose eller handske sættes på hånden

Ar

 • • Når såret er ophelet, er det vigtigt at holde huden fugtig og smidig omkring arrene. Daglige indsmøringer med f.eks. Decubal® Recover Creme, Faaborg Løve produkters Panthenol creme eller tilsvarende, vil have en god effekt på arvævet

 • • Hvis patienten har tendens til dannelse af hypertrofiske og/eller keloide ar kan f.eks. Mepiform® eller tilsvarende, som er en selvklæbende bandage med blød silikone til arbehandling, være hensigtsmæssigt at benytte. Mepiform® behandling bør begynde, når arret er nydannet for at sikre maksimal effektivitet

Sårrande

Det er vigtigt at pleje såromgivelserne, så huden ikke yderligere læderes. F.eks. Cavilon No Sting spray eller appliceringspind eller tilsvarende lægger en film på huden, som beskytter mod kraftigt klæbende produkter og sårekssudat.

Operationssår

Se infektionshygiejnisk retningslinje nr. 6.8 vedrørende operationssår.

Forbinding til operationssår og drænhuller

 • • F.eks. Leukostrip eller tilsvarende kan anvendes som en steril og hudvenlig sårlukning. Evt. som supplement til suturer eller agraffer

 • • Ved primært suturerede operationssår, hvor der opstår lækage fra forbindingen, kan anvendes f.eks. Aquacel® eller tilsvarende, som kan foldes dobbelt over cikatricen og påsættes topforbinding f.eks. DuoDERM® Extra Thin eller tilsvarende

 • • Aquacel® kan anvendes ved lækage i forbindelse med dræn. Aquacel foldes og vikles rundt om drænet proksimalt og herefter fastgøres med f.eks. DuoDERM® Extra Thin eller tilsvarende. ”Gennemsigtig” bandage anvendes mhp på at vurdere behov for skift af bandage. Aquacel® skiftes, når hele Aquacel®-forbindingen er farvet af opsuget sårvæske

 • • Efter seponering af dræn, ved megen sivning, kan f.eks. en paraffin forbinding som f.eks. Lomatuell®H eller tilsvarende foldes dobbelt og blive til en meget tæt samt klistrende (”fedte-mad”), som kan hæmme sivning og fremme opheling. Lomatuell®H overdækkes med en foldet steril gaze-kompres som fastklistres med f.eks. Opsite flexifix eller tilsvarende. Lomatuell®H kan kun ligge på såret i maksimalt 1 døgn før forbindingen skal skiftes.

Forbinding til stoma efter seponering af trakeostomikanyle

 • • En paraffin forbinding som f.eks. Lomatuell®H eller lignende benyttes til lukning af stoma efter seponering af trakeostomi-kanyle. Fixeres som ovenstående. Opfordre patienten til at holde en hånd over stomaet/forbindingen ved hoste og evt. ved tale (i det første døgns tid), da dette kan forebygge at forbindingen falder af og skal skiftes ofte, hvilket kan hæmme sårhelingen

Forbinding til sectiosår

 • • Efter sectio skiftes forbinding over cikatrice ved gennemsivining indenfor 24 timer efter operationen. Herefter er forbinding kun nødvendig ved sivning og/eller tegn på infektion. Som forbinding påsættes Mepore® Pro eller evt. Biatain. Ved meget sivning kan cikatricen forbindes som ved primært suturerede operationssår, hvor der opstår lækage fra forbindingen

Stomipleje

Se instruks om stomipleje.

Obs. i nævnte vejledning henvises til at A-læge kan kontaktes ved behov. Dette gælder selvfølgelig også for urologiske patienter (uro-stomier, brickerblærer m.v.), hvor urolog kontaktes ved behov.

 

Sutur-/Agraffjernelse

Suturer eller agraffer fjernes typisk efter 10-12 dage, men skal altid ordineres af de respektive stamafdelingers læger.

 

Til suturfjernelse anvendes sutursæt og til agraffer anvendes en speciel agraffjernetang.

 • • Suturer fjernes ved at løfte op i suturen- frigør den fra huden – klippe så tæt på, hvor den går ned i huden, for at undgå at trække urenheder gennem såret.

 • • Agraffer fjernes ved at tangen stikkes under agraffen, hvorved afgraffen, der fungerer som en klips, vipper op i siderne.

 • • Såret observeres for infektionstegn

 • • Gaber såret et sted, kan der sættes steristrips over

 • • Over såret sættes evt. plaster, som kan fjernes efter et døgn, hvor suturhullerne skal være lukkede.

Sygeplejehandlinger

I Clinical Suite beskrives planlagte sygeplejehandlinger, der er relevante for at optimere sårhelingsprocessen. Herunder hyppighed af sårpleje, valg af sårplejeprodukter samt tiltag, der er relevante for sårhelingen.

Eksempelvis:

 • • Sårpleje hver 2. dag med NaCl, Aquacel®, Mepilex® Border

 • • Tilbyde smertestillende før forbindingsskifte

 • • Tilbyde proteindrik

 • • Luftskiftemadras

 • • Mobiliseres ud af sengen

 • • Obs. diabetes

 • • Obs. immunsuprimmeret

 • • Sufficient ernæring via tilskud af sondemad/TPN

 • • Vitamintilskud

 • • Optimal væskebalance i forhold til sekretion fra sår m.v.

 • • Tilførsel af ilt

Sygeplejestatus: Hud, slimhinder og andre væv.

Her beskrives sårets karakteristika (farve, dybde, omfang, lugt). Opdateres løbende ved ændringer observeret ved forbindingsskifte.

Eksempelvis:

 • • 5 krone stort decubitus i stadie 3 på os sacrum. 1 cm dybt, gul nekrose i bunden, moderat serøs sivning. På den omkringliggende hud ses let rødme

Evt. suppleres med billeder og/eller aftegning på f.eks. opsite flexifix, som kan indklæbes på et ark og lægges sammen med øvrige papirer der vedrører patienten.

Vedrørende produkter til brug ved sårpleje og behandling

Det er optimalt at bruge et fast sortiment af produkter i et afsnit med henblik på at fremme kendskab til produkternes funktionalitet samt kontinuiteten i sårplejen og behandlingen, således at der opnås sårheling så hurtigt som muligt.

I relation til de produkter, som er nævnt i denne kliniske vejledning, bør tilføjes, at forskellige firmaer laver forskellige ”parallel” produkter med forskellige produktnavne.

En del af de nævnte produkter kan derfor fås nogenlunde tilsvarende fra andre firmaer.

Referencer og links

Anført i alfabetisk rækkefølge:

Det kliniske vejledningssystem (PRI): Sårtyper pleje og behandling (Aalborg Universitetshospital).

Desuden PRI dokumenter som er henvist til i selve dokumentet.

Dansk Selskab For Sårheling (DSFS)

www.brandsaar.dk

www.google.dk (søgt på alle de forskellige sårbehandlingsprodukter).

www.infektionshygiejne.rn.dk

www.medicin.dk

www.saarbogen.dk

(alle ovenstående søgninger maj 2013)