Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Øjenundersøgelse / operation af barn i ambulant narkose

Formål

At sikre et optimalt forløb i forbindelse med generel anæstesi.

Beskrivelse

Der er tale om generel anæstesi til:

 • • børn som ikke kan undersøges uden bedøvelse

 • • børn som skal opereres

Forberedelse til og gennemgang af forløbet:

 • • Lægen ordinerer operation eller undersøgelse.

 • • Find ambulant anæstesipapirer (i gult omslag).

 • • Anæstesitjekliste, som udfyldes af lægen.

 • • Anæstesiskema som udfyldes af anæstesilægen.

 • • Operationsbookingseddel udfyldes af lægen.

 • • Relevante informationspjecer.

 • • EMLA og informationsskrivelse om dette til udlevering til forældre.

 • • Barnet skal måles og vejes.

 • • Informere barn og forældre om, hvad der skal ske, da der kan gå lidt tid, inden de kan forlade afdelingen.

 • • Snakke med sekretær angående operationstid og postoperativ kontrol tid (skele OP efter cirka 1 uge, og BOTOX behandling efter cirka 3 uger).

 • • Sammen med lægesekretæren bookes operationstid ud fra den udfyldte booking seddel, (hvis ikke det kan lade sig gøre, sendes tiden til forældrene per brev). HUSK: hvis barnet er under 3 år, skal der ringes til børneanæstesien på NORD, så de også booker en tid, til at komme her på OP-dagen.

 • • Forældre får tiden med.

 • • Der laves narkoselægetilsyn, hvis muligt.

 • • Anæstesitilsynet må ikke være mere end 3 måneder gammel inden operation.

 • • Gennemgå informationspjece med barn og forældre, det vil sige forløbet fra de møder på Dagkirurgisk afsnit 7. sal, til barnet er opereret og har spist, drukket og tisset, hvorefter de kan udskrives af en læge. (Husk at tydeliggøre, at mødetidspunkt ikke er operations tidspunkt).

 • • Hvis barnet skal MR scannes skal de møde i røntgen 2. sal, efter undersøgelsen skal de på opvågningen og hjem derfra.

 • • Ved Botox behandling kan de regne med at komme hjem omkring kl. 12-13.

 • • Ved operation udskrivning ud på eftermiddagen.

 • • Om muligt skal man være til stede, når anæstesilægen kommer, helst ingen præmedicin til ambulant anæstesi. Opmærksom på om anæstesilægen eventuelt har ordineret undersøgelser, blodprøver med mere på tjekskemaet (”grønne skema”).

 • • Journal til den relevante sekretær.