Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Øjenundersøgelse / operation af barn i ambulant narkose

Formål

At sikre et optimalt forløb i forbindelse med generel anæstesi.

Beskrivelse

Der er tale om generel anæstesi til:

 • • Børn som ikke kan undersøges uden bedøvelse

 • • Børn som skal opereres

Forberedelse til og gennemgang af forløbet:

 • • Lægen ordinerer operation eller undersøgelse og udfylder operatørsamtale i den elektroniske patientjournal.

 • • Relevante informationspjecer udleveres til forældre

 • • Bedøvende creme til håndryggen og informationsskrivelse om dette til udlevering til forældre efter aftale med anæstesien.

 • • Barnet skal måles og vejes.

 • • Informere barn og forældre om, hvad der skal ske, da der kan gå lidt tid, inden de kan forlade afdelingen.

 • • Lægesekretæren booker operationstid og indkalder via E-boks eller pr. brev
  HUSK: hvis barnet er under 3 år, skal der planlægges med børneanæstesien fra Nord.
  Det er lægesekretærens opgave at planlægge OP- tiden med børneanæstesi Nord.

 • • Der laves narkoselægetilsyn, hvis muligt.

 • • Anæstesitilsynet må ikke være mere end 3 måneder gammel inden operation.

 • • Gennemgå informationspjece med barn og forældre, det vil sige forløbet fra de møder til forberedelse og opvågning på 7. sal.

 • • Om muligt skal man være til stede, når anæstesilægen kommer. Opmærksom på om anæstesilægen eventuelt har ordineret undersøgelser, blodprøver med mere i den elektroniske patientjournal.

 • • Journal til den relevante sekretær.