Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dagafsnit, Arbejdsgang i

Formål

Formålet med Medicinsk Gastroenterologisk Dagafsnit (GADA) er muligheden for en tættere ambulant kontrol og opfølgning af patienter, der har været indlagt. Derudover er der mulighed for at få hastende forundersøgelser sat til med kortest mulig ventetid.

De typiske patienter i dagafsnittet vil være patienter med nyopdaget inflammatorisk tarmsygdom, leverpatienter der har været indlagt med hepatisk encefalopati eller ascites, samt opfølgning af patienter med akut diarésygdom og patienter, som kommer til diverse biopsisvar. Det skal tilstræbes, at tider til biopsisvar bookes, så biopsisvaret med sikkerhed foreligger (min. 2 uger efter proceduren). Alle normale svar skal gives som brevsvar.

I forbindelse med indførelse af kræftpakkeforløb vil tider til svar på diverse undersøgelser i disse forløb også blive lagt i Dagafsnittet, hvis der ikke kan findes tider i ambulatorier for læger med ansvar for kræftpakkeforløb.

 

Når patienternes behov for et mere intensivt forløb er overstået, skal de overføres til et fast ambulatorium og/eller afsluttes. En praktisk håndregel vil være, at når behovet for kontrol strækker sig til intervaller på mere end 2-max. 4 uger, overgår patienterne til almindelig ambulant kontrol ved fast kontaktlæge (inkl. telefonkonsultation).

 

Det er ikke hensigtsmæssigt, at patienter følges i Dagafsnittet med lange tidsintervaller over lang tid.

Andre funktioner

Bagvagtskoden

I de tilfælde, hvor koden ikke kan bæres af sweeperfunktionen eller af læge med administrativ dag, kan dagsafsnitlægen være nødsaget til at bære koden. Tilsynsfunktion og stuegang på intensiv skal tilstræbes udført af dagafsnitslægen (selvfølgelig med skyldig hensyntagen til, at dagafsnitsfunktionen er den primære opgave).

Tilsyn

Dagafsnitslægen skal i videst muligt omfang forsøge at få gået de tilsyn, som måtte være indløbet i løbet af dagen. Der kan evt. laves aftale om, at sekretariatet meddeler, når der er indløbet tilsyn.

Dagafsnitslægen skal tilse afdelingens patienter, der er indlagt på intensivt afsnit (ml. kl. 09.00-09.30).

Skopifunktion

I de tilfælde, hvor skoperende læge er vagthavende fra dagen før, kan dagafsnitslægen anmodes om at tage den første skopi for at sikre, at skopiprogrammet ikke kommer for langt bagud pga. rapportaflægning.

Arbejdsgang

Dagafsnittet starter kl. 09.30. Der er afsat en ½ time/besøg. Derudover er der 2 forundersøgelser kl. 12.00 og 13.00, hvor der er afsat i alt 45 minutter/besøg.

Lægen dikterer umiddelbart efter konsultationens afslutning. I diktatet skal det fremgå, hvilke undersøgelser der er sat i værk.

 

Efter diktering lægges journalen til skrivning i vognen i observationsstuen.

Det rent praktiske arbejde med bestilling af blodprøver, skopier mm skal foregå umiddelbart efter konsultationen i et samarbejde med sygeplejersken i dagafsnittet.