Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dormicum® - nasalt - oralt - rectalt - lægeinstruks

(Midazolam, Bucculam)

 

Introduktion

Biotilgængeligheden af nasalt administreret midazolam (Dormicum) afhænger af slimhindens gennemblødning og fugtighed, lufttemperaturen, barnets emotionelle tilstand, lokal inflammation samt lægemidlets volumen og koncentration. I praksis er biotilgængeligheden for midazolam (Dormicum)) ca. 55% ved nasal tilførsel, hvilket er betydeligt højere end de ca. 20% man finder ved rectal indgift.

 

Farmakokinetiske studier har vist, at effekten af nasalt administreret midazolam (Dormicum7) indtræder efter 3 til 10 minutter - med en middelværdi på 7 min. Maksimal plasmakoncentration fås efter ca. 12 minutter. Sedationens varighed er ca. 30 minutter.

 

Effekten ved oral/rectal administration indtræffer efter ca. 20 minutter, effekten varer her 30-45 minutter.

Midazolam giver sedation, sjældent søvn, men ofte amnesi for proceduren. Barnet er typisk i sin habitualtilstand efter 1,5 time.

 

VIGTIGT: Antidoten Flumazenil skal være tilstede på stamafdelingen

 

Dosering:

Dosering: Midazolam (Dormicum®) 5 mg/ml (den til intravenøs brug)

A: Nasalt:

1.) Initialdosis er 0.2 - 0.3 mg/kg (0,04 - 0,06 ml/kg)

2.) Evt. suppleres efter 15 minutter med 0,1 - 0,15 mg/kg

3.) Max. 5 mg

B: Per os: 0,5 mg/kg (0,1 ml/kg) blandes i sød saft/juice/kakao, max dosis 10 mg

C. Rectalt: 0,75 mg/kg (0,15 ml/kg) Ufortyndet, max dosis 10 mg

 

Nasal Administration:

Beregnet dosis trækkes op i en 1 ml sprøjte og dryppes i næsen, med barnet (halv)liggende med let bagoverbøjet hoved. Lad være med at tvinge barnet - hvis det yder modstand kan medicinen indgives med barnet siddende med let bagoverbøjet hoved.

 

Dosis gives bedst i flere småportioner à 0.1 til 0.2 ml, men kan ved uro gives i større portioner (f.eks. 50% af dosis i hvert næsebor).

 

Ved utilfredsstillende effekt efter ca. 15 minutter gives yderligere dosis.

Vær observant på at dosisbehovet synker med stigende alder.

 

Forældre skal informeres om, at børnene undertiden kan være agiterede/fortumlede, når de vågner op af sedationen, og at de har øget observationsbehov 2(-3) timer efter administrationen.

Der er tale om almen observation, så barnet ikke kommer til skade.

Vitale parametre bør vanligvis kun observeres den første 2 time efter indgift.

Der er ikke behov for monitorering af ilt-saturation i blodet, BT eller puls med mindre særlige forhold taler herfor (alment påvirket barn, forkølet, højfebril eller lign.).

 

Kontraindikation
Søvnapnø, svær leverinsufficiens, myastenia gravis, forgiftninger.
Børn med kardielle og betydende pulmonale problemer skal (ved behov for Dormicum-sedering) konfereres med, og behandles i nærvær af anæstesiolog. Relativt kontraindiceret ved hypovolemi.

 

Antidot:

Flumazenil (Lanexat) skal være tilstede på stamafdelingen, men det er ikke nødvendigt at have en intravenøs adgang på børnene, når de sederes med Dormicum nasalt, idet der med de angivne Dormicum-doser er yderst ringe risiko for respirationspåvirkning.

 

Flumazenil gives ved respirationsdepression: i.v. i følgende dosis: 0,05 mg (0,5 ml), kan gentages flere gange indtil effekt, men da Dormicum har ca. dobbelt så lang halveringstid som Flumazenil, er der (en lille) risiko for at respirationspåvirkningen genindtræder, hvorfor barnet efter brug af Flumazenil observeres på afd. 103