Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Etik og kultur i relation til patienten

 

Formål

At sikre, at:

  • • Organisationens ydelser tager højde for patientens og eventuelle pårørendes etiske, kulturelle og religiøse ønsker.

  • • Patienten og eventuelle pårørende oplever at blive behandlet med værdighed og respekt.

 

Målgruppe

Læger ansat ved akutlægebilerne i Region Nordjylland.

 

Beskrivelse

I forbindelse med det præhospitale arbejde skal man altid møde patienten og eventuelle pårørende med respekt både verbalt og nonverbalt. Der skal altid udvises respekt for patientens tanker, følelser, værdier og holdninger.

Ved dialog skal man forsøge at afdække patientens ønsker om information og inddragelse i beslutninger om egen behandling.

Patienten har ret til at frabede sig information og medinddragelse samt behandling og transport til sygehus.

Informationen skal altid være tilpasset patientens aktuelle situation, kulturelle baggrund og sproglige forståelse.

Ved undersøgelse og behandling af patienten, er det almindeligvis nødvendigt at fjerne noget af patientens tøj. Der skal tages hensyn til patientens blufærdighed og eventuelle religiøse tilhørsforhold.

Livreddende behandling skal altid prioriteres højest. I de situationer kan man få nogen til at holde tæpper op for at beskytte patienten blufærdighed.

Pårørende ønsker ofte, at blive inddraget i patientens behandling. Inddragelse og information af pårørende må kun ske efter mundtlig accept af patienten, og samtidig skal man overholde tavshedspligten, så pårørende kun informeres og medinddrages i patientens aktuelle situation.

 

Kvalitetsovervågning

Der gennemføres patienttilfredshedsundersøgelse og på baggrund heraf afdækkes om patienterne oplevede at blive behandlet med; værdighed og respekt, samt at de var tilfredse med den information, de fik under den præhospitale indsats.

 

Referencer

Standard nr. 2.1.3, Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område, 2. version.

 

Lovbekendtgørelse nr. 930 af 13. juli 2010 af sundhedsloven med evt. senere ændringer.