Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diabetes. Pumpestop ved insulinpumpebehandling

 

Ved insulinpumpebehandling er kroppens insulinlager meget lille, da pumpen udelukkende giver NovoRapid. Det betyder, at insulinet er ude af kroppen i løbet af 3-4 timer ved stop i pumpen. Årsagen er oftest kateterproblemer, som løses ved skift af kateter, samtidig med opfølgning af blodsukker og blodketon hver 2. time og ekstra NovoRapid med pen eller som bolus med pumpen, når den fungerer igen efter skift af kateter.

Hvis der opstår akutte problemer med insulinpumpen, som ikke umiddelbart kan løses, f.eks. fejl ved pumpen, er det livsvigtigt hurtigt at kunne skifte over til penbehandling. Nogle patienter vælger overgang til penbehandling i forbindelse med badeferie sydpå af praktiske grunde.

 

Omregning fra insulinpumpe til penbehandling:

Der udregnes fra total basis insulin per døgn, som insulinpumpen er indstillet til at give, og som altid kan aflæses i insulinpumpens oversigt. Det er vigtigt at patienten altid er bekendt med doseringen per døgn for at være helgarderet ved pumpestop, hvor displayet er sat ud af funktion.

Man kan finde seneste registrede insulinpumpeindstillinger i NordEPJ i seneste journalnotat - se både læge-og sygeplejerskenotat.

 

  1. 1. Udregning af basalinsulin:
    Basalinsulin per døgn + 20%

 

Levemir:

Fordeles ligeligt på 2 doser morgen og aften.
Eksempel:
Basalinslulin 28 IE + 20% = 34 IE fordelt på Levemir 17 IE om morgenen og Levemir 17 IE om aftenen.

 

Lantus/Semglee:

Gives på en dosis enten til morgenmaden (børn < 8 år) eller aftensmaden (børn > 8 år)

Eksempel:
Basalinslulin 28 IE + 20% = 34 IE gives 1 gang i døgnet som ovenfor anført.

 

 

  1. 2. Udregning af bolusinsulin med NovoRapid givet med pen:
    Umiddelbart skal patienten fortsætte med udregning efter samme insulin/kulhydratratio og insulin/korrektionsratio, som insulinpumpen er indstillet til og som patienten er vant til.
    (Insulin/kulhydratratio: Det antal kulhydrater som kræver 1 IE insulin)
    (Insulin/korrektionsratio: Fald i blodsukker ved 1 IE insulin).

 

Hvis man har været i kontakt med en patient i vagten, og der er brug for at diabetessygeplejerskerne er orienterede, kan der sendes besked på diabetessygeplejerskernes fællesmail: minidiabetes@rn.dk.

 

Se også klinisk vejledning: Diabetes behandling efter basal/bolus regime eller i øvrigt afsnit i Sten-O Starter appen.