Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Standardanæstesi

Nedenstående er vejledende, instrukserne ”Rapid Sequence Induction”, ”Præmedicin” og ”Obstetrisk anæstesi

Forebyggelse og behandling af PONV – Klinik Anæstesi, Regionshospital Nordjylland” forudsættes kendt.

Abdominal kirurgi

Operationstype

Anæstesitype

Regional blok

Luftvej

Præmedicin

Lap. chol

Propofol – fentanyl-sevofluran - ultiva

Relaksantia: Esmeron

 

Intubation

PCM, Ibuprofen, Zofran. Ved afslutning DHB 0,25

Sigmoideumresektion (Åben og lap)

Propofol – fentanyl-sevofluran

Relaksantia: Esmeron

Epidural

Intubation

PCM, Zofran

Hemikolektomi

(Åben og lap)

Propofol – fentanyl-sevofluran

Relaksantia: Esmeron

Epidural

Intubation

PCM, Zofran

Koloskopi

Primært RUS: propofol-rapifen

 

 

 

Ved GA: Propofol-ultiva

 

Intubation

PCM

Gastroskopi

Propofol-ultiva evt. RUS

 

Intubation

 

PEG-sonde

Propofol-ultiva

 

Intubation

 

ERCP

Propofol-ultiva

 

Intubation

PCM

Lap. ingvinal herniotomi

med net

Propofol – fentanyl-sevo

Relaksantia: Esmeron

 

Intubation

PCM, Ibuprofen

Åben ingvinalherniotomi

Propofol-ultiva-fentanyl

 

LM

PCM, Ibuprofen

Lap. herniotomi med stort net (2-4t)

Propofol – fentanyl – sevo

Relaksantia: Esmeron

EDK (se operatørsamtale)

Intubation

PCM, Ibumetin, zofran, peroperativt dexa

Åben herniotomi med stort net (2-4t)

Propofol – fentanyl – sevo

Relaksantia: Esmeron

EDK (se operatørsamtale)

Intubation

PCM, Ibumetin, zofran, peroperativt dexa

Åben Umbilikalherniotomi

med middelstort net

 

Små net/ ingen net

Store: Propofol – fentanyl-sevo

Relaksantia: Esmeron

TAP

Intubation

PCM, Ibuprofen

Små: Propofol-ultiva-fentanyl

 

LM

PCM, Ibuprofen

Perianal abscesser

Propofol-ultiva-fentanyl

 

LM

PCM, Ibuprofen

Karydakis

Propofol – fentanyl-sevofluran

Relaksantia: Esmeron

 

 

Intubation

PCM, Ibuprofen

Diag. lap. skopi

Thio-rapifen-sevofluran

Relaksantia: Suxa/esmeron

 

Intubation AKUT

Ingen tabletter Smertebeh med iv. morfin

Exp. lap. tomi

Thio-rapifen-sevofluran

Relaksantia: Suxa/esmeron

EDK

Intubation AKUT

Ingen tabletter Smertebeh med iv. morfin

 

Gynækologisk/obstetrisk kirurgi

Operationstype

Anæstesitype

Regional blok

Luftvej

Præmedicin

Åben hysterektomi

Propofol-Ultiva-Sevo

Relaksantia: Esmeron

EDK

Intubation

PCM, Zofran

Diag. lap. Større indgreb (BSO eller lign)

Propofol – fentanyl – sevo

Relaksantia: Esmeron

TAP

Intubation

PCM, Ibuprofen, Zofran

Diag. lap. Mindre indgreb

Propofol-ultiva-sevo

Relaksantia: evt esmeron

 

intubation

PCM, Ibuprofen

Lap. hysterektomi cystefjernelse m.m

Propofol – Ultiva – sevo

Relaksantia: Esmeron

TAP

Intubation

PCM, Ibuprofen, Zofran

Vaginal hysterektomi (LAVH)

Propofol – Ultiva– sevoflur.

Relaksantia: Esmeron

 

Intubation

PCM, Ibuprofen, Zofran

AB. pro

Propofol – ultiva-fentanyl

 

LM

PCM, Ibuprofen

Evac. elektiv

Propofol-ultiva-fentanyl

 

LM

PCM, Ibuprofen

Evac. akut

Thio-rapifen-sevofluran

Relaksantia: Suxa

 

Intubation akut

 

Sectio

Elektiv

Spinal

TAP

 

Pantoprazol i.v.40 mg

Sectio grad III

Se særskilt instruks

Spinal

TAP

 

Pantoprazol 40 mg i.v.

Sectio grad II

Se særskilt instruks

Spinal

TAP

 

Pantoprazol 40 mg i.v.

Sectio grad I

Se særskilt instruks

Thio-Sevo-fentanyl

Relaksantia: Suxa

TAP

Intubation akut

 

Evt. spinal

TAP

 

Fastsiddende placenta

Spinal (obs blødning)

Thio-rapifen-sevofluran

Relaksantia: Suxa

 

Intubation Akut

Zantac 50 mg iv.

Hysteroskopi

Propofol-ultiva-fent

 

LM

PCM, Ibuprofen

TCER

Propofol-ultiva

 

LM

PCM, Ibuprofen

Spiraloplægning

Propofol-ultiva

 

LM

PCM, Ibuprofen

Lap.ster.

Propofol-ultiva-fentanyl

 

Intubation

PCM, Ibuprofen

Novasur

Propofol-rapifen RUS

 

 

PCM, Ibuprofen

TVT

Propofol-rapifen RUS

 

 

 

 

Ortopædkirurgisk kirurgi

Operationstype

Anæstesitype

Regional blok

Luftvej

Præmedicin

Knæ-skopi

Propofol-ultiva

 

LM

PCM, Ibuprofen Oxycontin 5 mg evt. 10 mg > 100 kg

Skulder-skopi

 

Propofol-ultiva

Skalener-blok

Intubation

PCM, Ibuprofen

Propofol-ultiva-fentanyl

 

Intubation

PCM, Ibuprofen, Oxycontin

Hofte-skopi

Propofol – fentanyl – sevo

Relaksantia: Esmeron

 

Intubation

PCM, Ibuprofen,

Albue-skopi

Propofol-ultiva-fentanyl

 

LM

PCM, ibuprofen

ACL

Propofol – ultiva- fentanyl

Femoralis-blok

LM

PCM, Ibuprofen, Oxycontin 5 mg evt. 10 mg > 100 kg

MPFL

Propofol – ultiva -fentanyl

 

Femoralis-blok

LM

PCM, Ibuprofen, Oxycontin 5 mg evt. 10 mg > 100 kg

Fjernelse af osteosyntesemateriale

Propofol-ultiva-fentanyl

 

LM

PCM, Ibuprofen

Fjernelse af marvsøm

Propofol-fentanyl-sevo

Relaksantia: Esmeron

 

Intubation

PCM, Ibuprofen

Hammertå

GA: Propofol – fentanyl – sevo

Relaksantia: Esmeron

 

Intubation

PCM, Ibuprofen

LA:

Poplitea-blok

 

PCM

Hudtransplantation, lille

Propofol-ultiva-fentanyl

 

LM

PCM, Ibuprofen

Hudtransplantation, større

Propofol – fentanyl – sevo

Relaksantia: Esmeron

 

Intubation

 

Femur/crus-amputation

GA: Propofol – fentanyl – sevo

Relaksantia: Esmeron

EDK/blok

Intubation

PCM

LA: Spinal/EDK

EDK

 

PCM

Amputation tå

GA: Propofol – ultiva-fentanyl

 

LM

PCM,ibuprofen

LA:

Poplitea

 

 

Klavikelfraktur

Propofol – ultiva -fentanyl

 

Intubation

PCM, Ibuprofen

Sene/nerve sutur hånd

GA: Propofol-ultiva-fentanyl evt sevo

 

Intubation

PCM, Ibuprofen

LA:

Axillaris, infraklavikulær

 

PCM

Anden mindre håndkir.

GA: Propofol-ultiva-fentanyl

 

LM

PCM, Ibuprofen OBS Børn: Morfin 0,1 mg/kg i.v., evt. Zofran 0,1 mg/kg

LA:

Axillaris, infraklavikulær

 

 

PCM

Malleolfraktur

GA: Propofol – fentanyl – sevo

Relaksantia: Esmeron (evt. suxa)

 

Intubation

PCM, Ibuprofen

LA: Spinal

 

 

PCM

Collesfraktur

LA:

Axillaris, infraklavikulær

 

PCM

GA: Propofol-ultiva-fentanyl

 

LM

PCM, Ibuprofen OBS Børn: Morfin 0,1 mg/kg i.v., Zofran 0,1 mg/kg

Operationstype

Anæstesitype

Regional blok

Luftvej

Præmedicin

 

Coll. fem. fraktur

GA: Propofol – fentanyl – sevofluran

Relaksantia: Esmeron (evt. suxa)

 

Intubation

PCM, Ibuprofen

LA: Spinal

 

 

PCM

 

Thio: Thiopental Ultiva: RemifentanilSevo: Sevofluran Ibuprofen: Tbl.400/600 mg

  Rapifen: Alfentanil  Suxa: Suxamethon  Esmeron: Rocuronium

Zofran: Tbl. Ondansetron 4 mg/inj. Ondansetron 2 mgDexa: Tbl. Dexametason 4 mg/inj. dexametason 4 mg

 

I tillæg til smertestillende præmedicin skal pt. ved risiko for PONV have profylakse efter skema. Patientens vanlige medicin gives præoperativt kun i det omfang, der ordineres af anæstesilægen. Det vil oftest dreje sig om vanlige inhalationer, betablokkere, antiepileptika, parkinsonmedicin, smertestillende og sederende. Medicin der normalt aldrig gives: ACE-hæmmere, Angiotensin II-antagonister og diuretika.

Ved diabetes opsættes evt. GIK-drop, se særskilt instruks.

Rus/Sedation i anæstesiregi

Til rus og sedation kan en lang række sederende og analgeserende stoffer anvendes, afhængig af patient og situation. Til ældre eller svækkede patienter er doser ofte meget små og gives normalt refraktært. Nedenstående er eksempler.

Anlæggelse af spinal ved fraktur Evt. vedligehold peroperativt

Propofol – Fentanyl/Rapifen Midazolam – Fentanyl/Rapifen Ketamin - Midazolam

Nasal O2

Anlæggelse af ultralydsvejledte blok

Midazolam - Fentanyl

Propofol - Fentanyl

Nasal O2

Koloskopi og lignende

Propofol p.n.

Rapifen p.n.

Nasal O2

 

Rus i Endoskopisk ambulatorium

Propofolrus (evt. med tillæg af Rapifen) til endoskopier/bronkoskopier i endoskopisk ambulatorium, gives efter særskilt instruks, se denne.

Rapid sequence induction - RSI - anæstesi til patienter med øget risiko for aspiration af ventrikelindhold

Beskrivelse

RSI (rapid sequence induction) anvendes på patienter der ikke er fastende, eller som af anden årsag skønnes at have betydelig øget risiko for aspiration af ventrikelindhold i forbindelse med intubation eller ekstubation.

På Regionshospital Nordjylland, Hjørring anvendes følgende rutiner:

Indikation for RSI

Patienter til akut kirurgi kan betragtes som fastende, hvis der er gået mindst 2 timer siden sidste indtagelse af klare væsker og mindst 6 timer siden indtagelse af andet.

Obstetriske patienter (efter uge 20 og indtil 24 timer post partum) og patienter med akut abdominalia som ileus, subileus, appendicitis acuta eller lignende og som efter en individuel vurdering skønnes at have øget risiko for aspiration af ventrikelindhold anses ikke på noget tidspunkt for at være fastende. Ved GA anvendes RSI (”akut indledning”) som nedenfor beskrevet.

RSI

Hvis patienten er i risiko for aspiration af ventrikelindhold til lungerne kan der så tidligt som muligt og helst èn time før anæstesi, ordineres og administreres injektion Omeprazol 40 mg eller lignende i.v.

Vurdering af luftveje og intubationsforhold er væsentlige. Overvej brug af vågen fiberintubation / C-mag mm.

Muligheden for at gennemføre proceduren i lokal / regional anæstesi vurderes.

Patienter med ileus, subileus eller tarmobstruktion skal på sengeafdelingen have anlagt duodenal- eller ventrikelsonde når diagnosen stilles.

Før induktion af anæstesi

Der gives 30 ml natriumcitrat 0,3 M (mol/l) per os.

Der præoxygeneres 3 minutter med 100% ilt og med flow på min. 10 liter/minut. Masken skal være tætsluttende. Expiratorisk FiO2 ønskes 0,7. Vurderes tidsfaktoren afgørende, skal patienten trække vejret så dybt som muligt 8 gange med tætsluttende maske med 100% ilt og et flow på min. 10 liter / minut.

Induktion

Ved RSI er der altid en læge med akutkompetence tilstede, ved obstetrik, ileus, subileus, børn indtil 10 år og lignende samt ASA III-V patienter, altid en speciallæge /hoveduddannelseslæge.

Patienten lejres så der etableres optimale forhold for anæstesien.

Cricoideatryk ordineres efter speciallægeskøn.

Induktion med Thiopental 1-6 mg/kg (evt. Propofol, Ketamin mm.) forudgået af Alfentanil 15 (10)- 30 (40) mikrogram/kg, afhængig af patientens tilstand.

Der må IKKE maskeventileres.

Suxamethonium 1-1,5 mg/kg gives samtidig med anæstesimiddel. På særlig indikation kan Rocuronium 1 mg/kg anvendes. Bridion skal være tilstede.

Patienten intuberes

Peroperativt

Hvis der skønnes at være ventrikelindhold foretages ventrikelaspiration inden patienten ekstuberes.