Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gennemlysning - Colon – Akut indhældning

 

Indikation:

Colon ileus. Mistanke om colon volvulus.

Lækager ved anastomoser.

Obs. stenose grad.

Perforation.

Børn: invagination – se ”Colon, børn

 

  • • BEMÆRK: Undersøgelsen er ALTID forudgået af oversigt over abdomen.

 

Kort og godt:
 

Præmedicin:

ingen

Lab. som skal foreligge:

ingen

Speciel forberedelse til undersøgelsen:

ingen

Kontrast:

 

 

 

 

ALTID vandig kontrast!!!

Baryt ødelægger kirurgens skop, hvis pt. senere skal skoperes.

 

400ml Iomeron 300 mgI/ml

600 ml 35 grader varmt vand

Lejring:

Ve. sideleje så rectalkateter / Foleykateter kan lægges op i rektum.

Strålehygiejniske “gode råd”

Stå så langt væk fra lejet som mulig.

Ophold i rummet kun hvis det er nødvendigt.

Andet: OBS!!

Hvis undersøgelsen er normal, men der er klinik og symptomer på lækage, SKAL der suppleres med CT af anastomoseområdet for med sikkerhed at bekræfte/udelukke lækage.

 

Forberedelse fra afdelingens side:

Der skal være foretaget rectalexploration, som foretages af kirurgerne!!

 

Forberedelse i rummet inden undersøgelsen starter:

Kontrastpose

Pean

Rectal-kateter m/ballon

OBS: Ved obs. lækage bruges Foleykatheter ch. 20-24, ballonen skal ikke fyldes.

Vaseline/explorationskrem

Cellestof

”badehætte” 140 cm til afdækning af konsol

Man kan trække et rødt plastik stykke over lejet med stiklagen ovenpå for at skåne madrassen. Madrassen må ikke sprittes af efter brug. Der skal bruges vand og sæbe evt. virkon.
 

Kontrasten sættes til opvarmning i varmeskab

Grundig information til patienten.

Kontrast hænges op i dropstativ.

Fyld slange med kontrast, stoppes med pean.

Patienten lejres på ve. side og studs lægges op rectalt af lægen.

 

Selve undersøgelsen:

Kontrasten hældes langsomt op og patienten drejer på lejet efter lægens anvisninger.

Kontrasten løber delvis tilbage i posen.

Observer patienten for evt. utilpashed eller uudholdelige smerter.

 

Efter undersøgelsen:

Posen lægges på gulvet og kontrasten løber tilbage i posen.

Omhyggelig rengøring af leje mm. inden næste patient.

 

Information til patient om efterbehandling:

Ingen.

 

Undersøgelsesforløb for læger

Der hældes forsigtigt indtil man opnår fremstilling af stenose, lækage eller til coecums bund nås.

Ved smertereaktion fra patienten, lægges posen øjeblikkeligt på gulvet, så kontrasten løber ud og presset i colon reduceres.

Herefter kan posen forsigtigt hæves igen og der indhældes på ny.

 

Der tages relevante optagelser af colon frem til og med de patologiske områder. Hvis eksempelvis patologien ligger i sigmoideum, er det ikke nødvendigt at fremstille colon længere end til ve. fleksur. Ligger patologien i ascendens, skal hele colon fremstilles.

 

Slut af med enkelt liggende oversigt over hele colon.

 

I enkelte tilfælde kan man have glæde af en optagelse efter, at patienten har tømt tarmen.

 

De relevante af nedenstående projektioner skal anvendes:

 

Projektioner:

 

1)

ve. sideleje

sikre sig at studsen/Foleykateter ligger korrekt i rectum

2)

ap

rectum og sigmoideum

3)

ve. skrå

sigmoideum

4)

hø. skrå

colon descendens

5)

hø. skrå

ve. fleksur

6)

ap

transversum

7)

ve. skrå

hø. fleksur

8)

ve. skrå

coecum

9)

ap

coecum

Evt. 10)

ap

tømningsoptagelse

 

Områder med patologi kan kræve supplerende optagelser.

 

Husk igen:

 

1.

OBS lækage brug Foleykateter i stedet for alm. rektalkateter.

2.

Hvis der er klinisk mistanke om lækage, og ovennævnte gennemlysningsundersøgelse ikke umiddelbart kan påvise en evt. lækage, skal der straks suppleres med CT-skanning af anastomoseområdet for endeligt at udelukke/påvise lækagen.