Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CT vejledte knoglebiopsier i Radiologisk Afdeling

 

Formål

At beskrive procedure, forberedelse og observation af patienter til CT vejledt biopsi af forandringer i knogler, så patientforløb og svarafgivelse bliver så sikkert og hurtigt som muligt.

 

Definition af begreber

Henvisning

Elektronisk afsendt rekvisition af en radiologisk ydelse, indskrevet i WebPAS, og indeholdende de oplysninger, der er nødvendige for visitering, planlægning, gennemførelse og beskrivelse.

 

Grovnålsbiopsi

Biopsi foretaget med en nål, der har en diameter på >1 mm.

Anvendes, når man ønsker både en histologisk og en cytologisk prøve. Er behæftet med blødningsrisiko.

 

Finnålsbiopsi

Cytologisk prøve, hvor celler aspireres med en kanyle <1 mm i diameter. Prøven tages igennem grovnålen.

 

Forprøver

Det påhviler den henvisende afdeling at patienten får taget relevante blodprøver inden indgrebet.

 

Forberedelse

Henvisning til CT vejledt knoglebiopsi laves på baggrund af anden billeddiagnostik: CT, MR, PET/CT eller scintigrafi, hvor der er suspekte forandringer. Ikke alle læsioner bør biopteres og ikke alle læsioner egner sig til biopsi. Ved visitering vurderer ortoradiolog om der kan laves knoglebiopsi.

 

Sekretær i CT booking oplyser altid henvisende afdeling om at læse denne instruks og at de skal printe tjekskema (se margen), samt udfylde deres del af skemaet. Skemaet skal følge patienten videre på observationsafsnit (DASY) og til selve biopsien i Radiologisk Afdeling.

 

Forprøver
Tjekkes af radiolog.

Hæmoglobin, trombocytter, INR og APTT.

Indgrebet kan foretages hvis:

P-koagulation, vævsfaktor-induceret

INR <1,5

P-koagulation, overflade-induceret

ATTP <60 sekunder

B-trombocyttal

> 40 x 109/l

Blodprøver

Max 3 dage gamle

Blodprøver ved AK behandling

Max 1 dag gammel

 

Detaljeret liste over pausering af blodfortyndende medikamenter inden knoglebiopsi findes på tjekliste, se margen.

 

Forberedelse på undersøgelsesdagen

Patienter til CT vejledt knoglebiopsi, skal være indlagte på biopsidagen, som oftest på Dagbehandling Syd (DASY). Observationsafsnit vurderer om der er behov for beroligende medicin.

Pårørende må ikke være tilstede under selve proceduren, men er velkomne til at følge med til Radiologisk Afdeling (RTG) og opholde sig på ventearealer til undersøgelsen er overstået.

Patienter fra DASY kommer, som hovedregel, selv gående til RTG inden CT vejledt knoglebiopsi. Hvis en patient har behov for transport meddeles dette personalet på CT stuen, så de kan bestille en portør.

Efter indgrebet, transporteres alle biopsipatienter tilbage på DASY liggende. RTG bestiller patientens egen seng fra DASY.

 

Procedure – radiograf

Forbered undersøgelsen ved at åbne henvisning i RIS, slå patienten op i LABKA, find patient og protokol på CT skanner. Brug PRI, efter behov. Åben Word dokument på PC skrivebord til print af små CPR labels til prøverne.

Hent evt. biopsiskab, hvis dette ikke er på stuen.

Hent patienten ind og informer om undersøgelsen. Tjek CPR nummer og skan stregkode på armbånd med barcode reader.

Print 8 labels med CPR:

6 til udstrygningsglas

1 til formalinglas og

1 til evt. NaCl skyllevæske

Tjek at CPR på alle skærme er korrekte, og konferer med lægen hvordan patienten skal lejres og hvorfra, der skal tages en prøve. Der assisteres til biopsitagning, undgå støj og uro i betjenerrum.

Kan biopsien gennemføres bestilles patientens seng fra DASY hurtigst muligt, hvis denne ikke er på RTG.

Millipore med vævsprøve lægges i formalinglas, som fyldes mindst halvt op med formalin. Husk label. Lægen påsætter stregkodelabel fra PatoWeb. Formalinglas lægges i klar plastpose og derefter i brun journalpose.

Udstrygningsglas lægges 2 og 2 i beholder og markeres med almindelig hospitalslabels med CPR. Spidsglas med skyllevæske markeres også med små CPR labels. Udstrygning og evt. skyllevæske får fælles stregkodelabel til PatoWeb, og lægges sammen i plastpose og i brun journalpose.

Marker tidspunkt for udskrivelse ved ukompliceret forløb på tjekskema, til hjælp for observationsafsnit.

Bestil returkørsel i portørsystemet. Journal og tjekskema skal følge patienten.

Aflever prøverne i rum på stueetage. Koden til døren er 8001#. Vævsprøven i formalin skal i en stor plastikkasse og udstrygning + skyllevæske lægges i en lille værktøjskasse.

 

Procedure – radiolog

Der indledes altid med en CT skanning af det aktuelle område uden kontrast for at lokalisere den aktuelle proces, og for at finde det bedst mulige indstikssted. Efter omhyggelig lejring og instruktion af patienten, placeres en målepind i det interessante område inden denne skanning. Ud fra denne, findes indstiksstedet vha. skannerens laserlys og måleredskaber.

 

I lokalbedøvelse anlægges en biopsinål i tumor. Dette gøres stepvis, med kontrolskanninger ind i mellem, for at sikre, at nålespidsen rammer udenom kritiske strukturer, og rammer i processen.

Gennem biopsinålen udtages en eller flere vævsprøver. Alle vævsprøver samles i det samme formalinglas.

Finnålsaspiration foretages gennem biopsinål og udstryges på objektglas, og nålen skylles eventuelt med isotonisk NaCl. Skyllevæsken sendes med prøverne til analyse.

I særlige tilfælde laves en kontrolskanning over indstiksstedet.

Samtlige billeder overføres til PACS, som dokumentation for indgrebet.

 

Observation og komplikationer

Efter indgrebet lejres patienten, således der kommer tryk på indstiksstedet og det anbefales at patienten så vidt muligt bliver liggende i den stilling i 2 timer.

På observationsafsnit måles blodtryk og puls afhængig af patientens tilstand. Når lokalbedøvelsen aftager kan der opstå smerter omkring indstiksstedet.

Patienter må udskrives efter 2 timer, hvis de er velbefindende.

 

Kontraindikationer

Blødning.