Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Helicobacter pylori (Hp) eradikationsbehandling

Beskrivelse1

Undersøgelse for Hp1

Hvilke patienter skal undersøges for Hp?1

Følgende er i øjeblikket afdelingens indikation for eradikationsbehandling af Hp1

Behandlings regimer1

1. valg: Triple-behandling1

Kommentar2

2. valg: Quadruple-behandling. (ved 2. behandlingssvigt)2

Kommentar2

Beskrivelse

Hp er definitivt associeret med ulcus duodeni og ulcus ventriculi, og der er mistanke om, at bakterien er involveret i patogenesen ved cancer ventriculi. På nuværende tidspunkt er der ikke sikre holdepunkter for, at Hp har betydning ved non-ulcus dyspepsi.

 

Undersøgelse for Hp

Påvisning af Hp ved mikroskopi af biopsier er "guld-standard" men kan ikke anvendes som "bed-side" metode. Andre indirekte metoder benytter bakteriens ureaseaktivitet. Afdelingens rutinemetode er urease-test på biopsier. Corpusbiopsier er bedst til påvisning af Hp. Vær opmærksom på, at igangværende behandling med PPI-præparat kan medføre falsk negativ Hp-test, og hvis man ønsker at kontrollere effekten af en behandling, skal der være 1 måneds frit interval efter ophør med PPI.

Hvilke patienter skal undersøges for Hp?

  1. 1. Patienter med ulcus ventriculi eller ulcus duodeni.

  2. 2.  Patienter med refluks-oesophagitis.

 

Følgende er i øjeblikket afdelingens indikation for eradikationsbehandling af Hp

  1. 3. Påvist ulcus

  1. 4. Påtænkt langvarig (evt livsvarig) protonpumpehæmmerbehandling (refluks-oesophagitis)

 

Behandlings regimer

Anvendes til alle (inkl. blødende) ulcuspatienter. I.V. behandling bør kun gives til patienter, hvor peroral administration ikke er mulig (bevidstløs, kraftige opkastninger).

1. valg: Triple-behandling

Billigste PPI sv.t. Omeprazol 20 mg x 2 dagl. i 7 dage (No 14)

Amoxicillin (G), tabl. à 1000 mg, 1 tabl 2 x dagl. i 7 dage (No 14).

Clarithromycin (Klacid®), tabl. à 500 mg, 1 tabl. 2 x dagl. i 7 dage (No 14)

Kommentar

Ved denne behandling kan op mod 90% af patienterne forvente at blive eradikeret. Ved behandlingssvigt gentages kuren.

Behandlingssvigt skyldes oftest utilstrækkelig compliance. Patienten skal indskærpes vigtigheden af at tage medicinen.

Ved penicillinallergi erstattes Amoxicillin af tabl. Metronidazol 500 mg x 2 i 7 dage (No 14).

 

2. valg: Quadruple-behandling. (ved 2. behandlingssvigt)

Esomeprazol (Nexium®) tabl. à 20 mg, 1 tabl 2 x dagl. i 14 dage
Metronidazol (Flagyl®), tabl. à 400 mg, 1 tabl 3 x dagl. i 14 dage
Oxytetracyklin (G), tabl à 250 mg, 2 tabl 4 x dagl i 14 dage
Amoxicillin (G), tabl. à 1000 mg, 1 tabl 2 x dagl. i 14 dage

Kommentar

Bivirkninger til denne behandling er relativt hyppige (ca. 50%), men trods bivirkninger kan mere end 90% gennemføre kuren. Ved symptomer på neuropati skal metronidazol dog seponeres.
Ved recidiv/manglende eradikation trods quadruple-behandling tages biopsi til dyrkning og resistens, og behandlingen rettes ind efter resistenssvaret. Hvis patienten ikke har ulcus længere må man overveje om eradikation stadig er indiceret.