Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akut opstart på PD hos voksne

(Børn, se dokumentet om akut peritonealdialyse hos voksne og børn)

 

 

Indikationer

    Akut start på kronisk PD hos en patient, hvor dialysestart ikke kan udskydes de sædvanlige 2 uger efter anlæggelse af P-kateter

    Akut nyresvigt

 

Kontraindikationer (hvor HD må foretrækkes)

     Livstruende hyperkaliæmi (S-kalium>6,5 mmol/l)

     Svær overhydrering (truende eller manifest lungeødem)

     Uræmisk pericarditis

     Uræmisk colitis eller manifest GI-blødning

     Rhabdomyolyse og de fleste akutte forgiftningstilfælde (søg relevant information)

     Kontraindikationer mod PD generelt

(se dokument om Peritonealdialyse – Egnethed og tilmelding)

 

Praktisk fremgangsmåde

Behandlingen foregår under indlæggelse på Nyremedicinsk Sengeafdeling 8Ø.

Akut anlæggelse af P-kateter aftales med bag vagten på urologisk afdeling og er kun muligt i

Dag tiden på hverdage. Anlæggelsen følger i øvrigt de vanlige retningslinjer

(se dokument om anlæggelse af P-kateter).

Behandlingen gennemføres som APD med en behandlingstid på 10-12 timer dagligt. Patienten skal være sengeliggende under behandlingen, hvorfor behandlingen helst skal foregå om natten.

De første 1-2 behandlinger startes dog i dagtiden, hvor der rådes over ekspertise fra PD-sygeplejerskerne.

 

Vejledende ordinationer for programmering af HomeChoise maskinen

Behandlingstid (timer) 12 

Total volumen (ml) 10,5 

Max. Indløbsvolumen (ml) 1200 

Tidal (%) 65

Sidste indløbsvolumen (ml) 200 

Vejledende valg af dialysevæsker

Glucosekoncentrationen af dialysevæske  vælges afhængig af patientens hydreringsstatus og ønsket ultrafiltration (væsketræk).

Ved en normohydreret patient (hvor man ikke ønsker væsketræk) anvendes  udelukkende væske indeholdende 13, 6 mg/ml glucose. Ved den lettere overhydrerede patient vil man typisk lade væske med et glucoseindhold på  22,7 mg/ml udgøre 25-50 % af den samlede væskemængde. Ønskes endnu mere væsketræk kan andelen af væsken med 22 mg/ml glucose øges yderligere.