Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CTG - actioncard

 

CTG - Terminologi – Under fødslen

Forsigtig tolkning ved præmaturitet og i presseperiode.

NB: hyperstimulation ved Oxytocin infusion.

 

CTG klassifikation

 • • Normal CTG

 • • Afvigende CTG

 • • Patologisk CTG

 • • Præterminal CTG

 

Normal CTG

Basislinie

Variabilitet

Reaktivitet

Decelerationer
(>15 slag/min og >15 sek)

 • • 110-150 slag/min

 • • 5-25 slag/min

 • • Accelerationer
  (>15 slag/min og > 15 sek)

 • • Uniforme

 • • Variable med

 • ▪ varighed <60 sek og

 • ▪ slagtab <60 slag/min
  (ukompliceret)

 

Afvigende CTG (én afvigende faktor)

Forsæt CTG, overveje at konferere

Basislinie

Variabilitet

Reaktivitet

Decelerationer
(>15 slag/min og > 15 sek)

 • • 100-110 slag/min

 • • 150-170 slag/min

 • • Kortvarig bradykardi
  (<100, <10 min)

 • • >25 slag/min, uden accelerationer

 • • <5 slag/min i >40 min.

 • • Variable med

 • ▪ varighed <60 sek og

 • ▪ slagtab >60 slag/min
  (ukompliceret)

 • • To eller flere afvigende faktorer = patologisk CTG

 

 

Patologisk CTG (én patologisk faktor)

Skalp pH eller forløsning

Basislinie

Variabilitet

Reaktivitet

Decelerationer
(>15 slag/min og >15 sek)

 • • 150-170 slag/min og nedsat variabilitet

 • • >170 slag/min

 • • Bestående bradykardi
  (<100, >10 min)

 • • <5 slag/min

 • • Sinusoidalt mønster

 • • Variable med varighed >60 sek (komplicerede)

 • • Tilbagevendende uniforme sene decelerationer

 

 

Præterminal CTG
Sædvanligvis umiddelbar forløsning

Basislinie

Variabilitet

Reaktivitet

Decelerationer
(>15 slag/min og >15 sek)

 • • Fuldstændigt fravær af variabilitet og reaktivitet med eller uden decelerationer eller bradykardi

 

 

 

 

 

 

 

 

Skalp – laktat

Indikation for skalp laktat:

 • • Afvigende CTG-kurve, hvor fødslen ikke er nært forestående.

 • • Patologisk CTG-kurve.

 

Tolkning af resultater:

 • • Laktat < 4,2 mmol/l: Normal

Fødslen kan fortsætte under fortsat CTG overvågning – såfremt der fortsat er patologisk CTG skal skalp laktat gentages efter 30 minutter

 • • 4,2 ≤ laktat ≤ 4,8 mmol/l: Præpatologisk

Fødslen kan fortsætte under fortsat CTG overvågning.

Fosterets ilttilbud kan forsøges bedret ved maternel iltning med 100% ilt, lejeændring, evt. reduktion i ve-stimulation og evt. administration af tocolytika. Der skal foretages ny skalp laktat, hvis barnet ikke er født indenfor 15 - 20 min.

 • • Laktat > 4,8 mmol/l: Begyndende acidose

Barnet bør oftest.forløses. Evt handling der normaliserer CTG (sluk s-drop, ventoline, efedrin ved bardycardi pga epidural, ilt til moderen) Ny laktat efter 15-20 min. Hvis forhøjet forløsning.

 

Såfemt der foreligger divergerende resultater af skalp-pH og –lactat handles på mest patologiske værdi.

25.01.18