Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lymfomscanninger

Vejledning vedr. scanningstype i forbindelse med udredning, behandling og kontrol af lymfomer

Udredning1

Responsevaluering1

Kontrolforløb2

Mistanke om recidiv2

Udredning

Patienter med biopsi-verificeret lymfom

  • • PET/CT-scanning i kræftpakkeforløb (KPF)

Patienter uden biopsi-verificeret lymfom

  • • CT-scanning (egen akut tid)

På henvisningen afkrydes ”andet” og i rubrikken anføres ”dato Akut hæm. kræft”.

Forløbskoordinatoren ringer på 4126 2632 og melder, at der er en henvisning på vej og udleverer brev til patienten. Radiologisk sekretær markerer henvisningen med blåt flag og anfører, at det drejer sig om telefonkonference.

Dagen efter mellem kl. 11.00 og 12.00 kontaktes hæmatologisk seniorlæge på tlf. 2 6348 af radiologisk læge mhp. mundtligt svar (+/- glandler, som nødvendiggør biopsi).

Hvis der er indikation for glandelbiopsi, bestilles dette af hæmatologisk seniorlæge samtidigt med at der bestilles PET/CT-scanning i KPF.

Det er vigtigt, at patienter til forundersøgelse orienteres om, at de efter CT-scanningen kan blive indkaldt til supplerende undersøgelser i form af biopsi og PET/CT-scanning. Det er forløbskoordinatorens opgave at tage kontakt til patienten og informere om de supplerende undersøgelser, herunder orientere om evt. forholdsregler i forbindelse med undersøgelsen.

 

Responsevaluering 

Patienter, som på diagnosetidspunktet var PET-positive, skannes ved såvel midtvejs- som slutevaluering med PET/CT, hvorimod patienter, som var PET-negative på diagnosetidspunktet, kun skal have foretaget CT-scanninger.

PET/CT-scanning ved slutevaluering skal udføres som PET/CT med diagnostisk CT.

 

 

 

Midtvejs-evaluering*

Slut-evaluering

Hodgkin’s lymfom

Efter 2 serier

8 uger efter afsluttet behandling (kemoterapi eller RT)

Højmaligne lymfomer

Efter 3 serier

3-4 uger efter afsluttet kemoterapi (Hvis RT, da før RT eller 8-12 uger efter RT)

Follikulært lymfom grad 1 og 2, mantlecellelymfom, småcellet lymfocytært lymfom, marginalzonelymfom

Efter 3 serier

Min. 3 uger efter kemoterapi/kemo-immunterapi; 2-3 mdr. efter RT (radioterapi)

 

*Midtvejs-evaluering: 21-dages kure: Dag 17-21; 14-dages kure: Dag 10-14.

 

Kontrolforløb 

Højmaligne lymfomer (Burkitts lymfom, diffust storcellet B-lymfom, follikulært lymfom, gr. 3, perifert T-celle lymfom)

CT-scanning hver 6.-12. måned de første 2 år efter afsluttet behandling. Såfremt der på slutevalueringstidspunktet er tvivl om status, kan der indskydes yderligere en CT-scanning 3 mdr. efter afsluttet behandling.

Hodgkin lymfom

Som hovedregel kontrolscanning hver 6. mdr. i 2 år.

Lavmaligne lymfomer (småcellet lymfocytært lymfom, marginalzone lymfom, mantlecelle lymfom, follikulært lymfom, gr. 1 og 2)

Der skal ikke rutinemæssigt foretages scanninger. Der er kun indikation for scanning (CT) ved klinisk mistanke om behandlingskrævende progression.

Ved patienter der modtager vedligeholdelses behandling med Riutximab bør der laves CT-scanning efter et år, mhp. om der er progression, og således ikke fortsat indikation for Rituximab vedligehold.                                        

 

Mistanke om recidiv 

Ved begrundet mistanke om recidiv skal patienten udredes med scanning i henhold til de retningslinjer, som er anført ovenfor under Udredning.