Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

En-nåls dialyse (single-needle)

Links:

Hæmodialyse – Antikoagulation

Brugsvejledninger Hæmodialysemaskiner

Om single-needle

 • • Kan anvendes, når det kun er muligt at anlægge én kanyle. Det kan udføres både på arterie og venekanyle

 • • Når det vurderes, at det er vigtigt/nødvendigt at gennemføre behandling pga. væske, højt kalium, højt azotæminiveau mm.

 • • Den anlagte nål skal kunne levere et effektivt blodflow på mindst 125 ml/min.

 • • Èn-nåls dialyse kan være planlagt, men vær opmærksom på, at effektiviteten er nedsat sammenlignet med to-nåls dialyse. Desuden må der ikke være for stort væsketræk, da det kan medføre klotning pga. nedsat blodflow. Max. væsketræk er 3 liter ved 4 timers behandling

HVIS én-nåls dialyse er planlagt på forhånd, bør dialysen køres på en Fresenius 6008 for den mest effektive beh.

 • • Antal behandlinger på én nål bør ikke overstige 3 på hinanden følgende dialyser. I så fald skal adgangsvejen vurderes/skiftes

Single-needle på Fresenius 6008

Denne behandling er den mest effektive form for single-needle, da 6008-maskinen har indbygget et ekspansionskammer i sit standard slangesæt til brug ved single-needle (svarer til single-needle med dobbeltpumpe på fresenius 5008). Herved udgår single-needle klick-klack, som ikke findes på 6008.

Vene og arterie blodslange er koblet til et Y-stykke eller en SN-nål.

Vælg én-nåls dialyse på skærmen på Fresenius 6008, og følg dens vejledning.

For detaljeret gennemgang, se brugsvejledning for 6008 maskinen (link øverst)

Single-needle klick-klack på Fresenius 5008

Vene og arterie blodslange er koblet til et Y-stykke eller en SN-nål

 • • Single-needle klick-klack vælges under menuen muligheder

 • • Vælg menuen en-nål og tryk på klick klack 1/0

 • • Skærmbilledet siger nu ”tilslut arterie- og veneslange til SAMME dialyseadgangsvej” samt valget mellem ”en-nål start” og ”afbryd”. Efter tilslutning til adgangsvejen trykkes på ”en-nål start

 • • Maskinen indstiller nu automatisk niveauet i venekammeret, som det skal være, sætter standardgrænser for øvre og nedre venetryk og starter en-nåls klick-klack-dialysen.

Standard øvre grænse for venetrykket er 350 (max. 450), nedre 100

 • BEMÆRK: Venetrykket er IKKE et reelt venetryk på patienten men et systemisk overtryk skabt af klick-klack-metoden

 • • Blodflow vil på pumpen være 100 ml/min ved opstart af klick-klack

 • • Det effektive blodflow fremgår i menuen ”en-nål”

 • NOTE: Tidsperioden fra blodpumpen starter, til øvre venetryk og til nedre venetryk nås, kaldes en cyklus. Såfremt den tid er > 15 sekunder, fremkommer en Cyklusalarm. Dette er for at undgå for langsomt blodflow og risiko for klotning. Fremkommer dette, justeres nedre grænse opad.

 • TIP: Løses problemet, og skal der igen køres 2-nåls dialyse trykkes på ”klick klack 1/0” igen. Skærmbilledet siger nu ”tilslut arterie og veneslange til RESPEKTIVE dialyseadgangsvej” samt valget ”2-nål start” og ”afbryd”. Efter tilslutning til adgangsvejene trykkes ”2-nåls start”. Maskinen indstiller igen automatisk niveauet i venekammeret, som det skal være ved den alm. 2-nåls dialyse

Single-needle med dobbeltpumpe på Fresenius 5008

Denne behandling bruges yderst sjældent, da det kræver et helt specielt slangesæt med ekstra ekspansionskammer og pumpestykke

For detaljeret gennemgang, se brugsvejledning for 5008 (link øverst).

Single-needle klick-klack på Fresenius 4008

 • • Y-rør (normalt type S-660-C) sættes på anlagte kanyle. Slanger på Y-rør fyldes med blod

 • • Sæt arterieslange på Y-rør og fyld slanger med blod

 • • Sæt veneslange på Y-rør

 • • Skærmbillede Behandlingstype aktiveres

 • • Indstil øvre og nedre venetryk ved hjælp af piletasterne og ”+” & ”-” tasterne

Start med øvre grænse 300 (max 450), nedre 100

 • BEMÆRK: Venetrykket er IKKE et reelt venetryk på patienten, men et systemisk overtryk skabt af klick-klack metoden

 • • Aktiver SN-Klick-Klack

 • • Tryk Confirm

 • • Start blodpumpen på 100 ml/min.

 • • Skru blodpumpen langsomt op, observer effektivt blodflow, juster blodflow og øvre/nedre grænse, indtil effektivt blodflow er mindst 125 ml/min.. Øvre venegrænse max 450 ml/min.

 • NOTE: Tidsperioden fra blodpumpen starter, til øvre venetryk og til nedre venetryk nås, kaldes en cyklus. Såfremt den tid er > 15 sekunder, fremkommer en Cyklusalarm. Dette er for at undgå for langsomt blodflow og risiko for clotning. Fremkommer dette, da justes nedre grænse opad

 • • Venekammer sættes højt i holder og fyldes 3/4 op

Heparinisering

Vanlig dosis, men med øgning efter behov ved f.eks. lavt blodflow.

Observationer under single-needle dialysen

 • • Observer slanger og filters farver, følg TMP nøje, da ændringer kan skyldes begyndende clotning

 • • Arteriekammer skal være halvt fyldt og venekammer 3/4 fyldt (på fresenius 4008 maskinen)