Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hormonstimulation ved fertilitetsbehandling-kompleks medicinering

 

Problemstilling

Hormonbehandling ved fertilitetsbehandling er en specialistopgave, som udelukkende varetages af lægerne ved Fertilitetsklinikken.

Der anvendes gennem behandlingsforløbet GnRH agonoster, GnRH antagonister, rekombinant eller urinderiveret FSH, hCG og Progesteron.

Dosering og kombination af hormonerne er individuel for den enkelte patient.

Behandlingen defineres som KOMPLEKS MEDICINERING, da hormonerne doseres efter patientkarakteristika, og dosis reguleres løbende gennem stimulationsforløbet ved kontrolscanning af ovarierne.

 

Sikkerhed

Hormonstimulationen har ingen interaktioner med anden medicin, som patienten måtte være i behandling med, og patienten opbevarer et personligt stimulationsskema med angivelse af hormontype og dosis anført for hver dag i den periode hvor stimulationen pågår.

 

Beskrivelse

Dato for start på hormonstimulationen anføres i patientens journal, således at det vil fremgå ved en eventuel akut indlæggelse, at patienten er i stimulationsbehandling.

Medicinordinationen anføres på patientens side i Fertilitetsklinikkens database og på patientens personlige behandlingsark.

 

Referencer

PRI-dokumentsamlingen: Læger Fertilitetsklinikken