Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Henvisninger/henvisningspostkassen – Generelt

Beskrivelse

Nedenstående er lidt overordnet information omkring postkassen i PAS (HE,IND).

Se desuden disse PRI-dokumenter:

Sekretær – Henvisninger/henvisningspostkassen – Interne henvisninger

Sekretær – Henvisninger/henvisningspostkassen – Eksterne henvisninger

Sekretær – Henvisninger/henvisningspostkassen - Postnumre

PAS

Gå i PAS.

Stå på 8001 047

Billede 1

Skriv HE,IND + Enter.

Afgrænsning af postkassen

Aalborg

HUSK at afgrænse postkassen med Shift + F5.

På nederste linje skrives K og 047. På denne måde undgås visning af henvisninger til Skaderøntgen, Hobro og Farsø.

Billede 5

Hobro

For visning af henvisninger kun til Hobro afgrænses med Shift + F5. På nederste linje skrives K og 047H. På denne mådes vises kun henvisninger til Hobro.

Billede 6

Farsø

For visning af henvisninger kun til Farsø afgrænses med Shift + F5. På nederste linje skrives K og 047F. På denne mådes vises kun henvisninger til Farsø.

Billede 7

Interne henvisninger/ophængninger/yderligere udredning efter screening

Interne henvisninger står med lyserød skrift.

Først står henvisningsdatoen og klokkeslæt. Dernæst står et I (=intern). Så kommer CPR-nummer efterfulgt af efternavn, fornavn. Yderst står Billeddiagnostisk Afdelings sygehusafdelingskode.

På næste linje står sygehusafdelingskoden på henvisende instans samt henvisningsårsag.

Yderst til højre står den ønskede undersøgelsestype.

Billede 8

Er der tale om en ophængning, vil der stå *OPH* yderst til højre med blå skrift.

Billede 14

Er der tale om en yderligere udredning efter screeningsmammografi, vil der stå *SCR* yderst til højre med blå skrift. DISSE SKAL BLIVE STÅENDE I POSTKASSEN, DA DE HÅNDTERES AF BOOKINGEN PÅ NORD.

Billede 12

 

Eksterne henvisninger

Eksterne henvisninger står med sort skrift, hvis PAS er åbnet med grå baggrund og med grøn skrift, hvis PAS er åbnet med sort baggrund.

Først står henvisningsdatoen og klokkeslæt. Dernæst står et E (=ekstern). Så kommer CPR-nummer efterfulgt af efternavn, fornavn. Yderst står Billeddiagnostisk Afdelings sygehusafdelingskode.

På næste linje står henvisningsårsagen.

Billede 9

Åbne henvisningerne og sende korrekt til visitering

For at åbne henvisningen fra postkassen, skrives H yderst til venstre + Enter.

For at læse henvisningen trykkes Shift + F8 (+ PageDown, hvis henvisningen fylder mere end 1 side, og det gør den, hvis der er et + nederst i højre hjørne).

Billede 2

 

Det er vigtigt at lægge mærke til det postnummer, patienten bor i, for at kunne tage stilling, hvor undersøgelsen skal sendes til visitering. Desuden er det vigtigt at se, hvilken type undersøgelse, der bestilles, og hvor denne type undersøgelse kan foretages.

Henvisninger til Skaderøntgen

Henvisninger til Skaderøntgen, som er sendt som en elektiv henvisning, skal ændres til akut, så de kommer på akutlisten.

Følgende udfyldes + Enter:

Billede 3

Tryk F1 for at komme tilbage til postkassen.

Undtagelser:

Nogle afdelinger sender henvisninger i sidste øjeblik, hvor de som regel anfører et tidspunkt. Disse skal ikke ændres til akut, da de bliver booket af sekretærerne.

Det drejer sig om henvisninger fra:

  • Kardiologisk Amb. (S) – der kan stå formålstid eller cordaronekontrol i henvisningen

  • Hjerte-Lungekir. Afd. T

  • Lungemed. Amb.

Henvisninger med fejl

Billede 4

Hvis man er i gang med at udrede en henvisning med fejl, og fejlen ikke er løst ved arbejdsdagens ophør, gives besked til det team, som skal tømme postkassen næste dag. Så undgås det, at andre ikke unødigt går i gang med at udrede samme fejl.

Henvisninger, hvor de sidste 4 cifre i CPR-nummeret mangler/erstatnings-CPR-nummer

Se eventuelt vores eget PRI-dokument Oprettelse af erstatnings CPR nummer eller det regionale PRI-dokument Oprettelse og anvendelse af erstatnings-cpr-nummer på hospitaler i Region Nordjylland.

Se henvisningen ved at skrive V yderst til venstre + Enter (hvis det ikke er muligt at åbne den med H + Enter) og se, om det fremgår, om det drejer sig om en mand eller kvinde. Hvis ikke kontaktes henvisende instans.

Tryk F1 til du er i postkassen igen og tryk C for at komme ind i henvisningen. Herefter kommer man ind i billedet CPR-oplysninger.

Opret erstatnings-CPR-nummeret ud fra principperne i Oprettelse og anvendelse af erstatnings-cpr-nummer på hospitaler i Region Nordjylland.

Når dette er oprettet, skrives G på linjen ud for henvisningen + Enter (gensende henvisningen), og man kan nu gå ind i henvisningen på vanlig vis.

Henvisninger med fejlteksten ”301 DER ER FORSKEL MLM. NAVNEOPL. OPGIVET AF HENV. OG PATIENTSYSTEMET”

Dette har ingen betydning. Henvisningen kan sendes til visitation som vanligt.

Henvisninger med fejl i ydernummer

Kontakt henvisende instans for at få det korrekte ydernummer. Hvis dette ikke er oprettet i PAS, skal IT kontaktes. Når ydernummeret er oprettet, kan det rettes i HVF, og henvisningen kan slettes i postkassen, hvis den ikke automatisk er forsvundet fra postkassen.

Henvisninger, hvor undersøgelsen ønskes indenfor 24 timer

Henvisninger, som ønskes foretaget indenfor 24 timer, skal sendes på akutlisten.

Følgende udfyldes + Enter:

Billede 10

Derudover skal ventegruppen også udfyldes, da det skal bruges, hvis henvisningen senere bliver ændret fra akut til planlagt og dermed kommer på Henvisningsoversigten i Bookplan – se nedenfor.

Ventegrupper/visitator

Ventegrupper kan kun ses og bruges på ”Henvisningsoversigten” i Bookplan.

Visitationsgrupper kan kun ses og bruges i RIS.

Farsø

Ventegruppe: F

Visitator: FA

Hobro

Ventegruppe: H

Visitator: HO

Mammografier

Ventegruppe: MA

Visitator: NO

Undtagen MR-mammografier:

Ventegruppe: S

Visitator: ASS

Nord

Ventegruppe: N

Visitator: NO

Syd

Ventegruppe: S

Visitator: ASS

Webbooking

Ventegruppe: Å

Visitator: 000 (3 x nul)

 

Hvis en undersøgelse kan/skal sendes direkte til visitation, kan PAS-visitationsgruppen sættes på i PAS:

 

Navn på visitationsgruppen

Bogstaver/tal på visitationsgruppen

ALB Lungebiopsi

AALU

CT-skanninger ASNORD

CTN

Farsoe

FA

GASTRO ASS

4

Hobro

HO

Kar

5

Lægevisiteret Hobro

31

Mammografier ASNORD

MAM

Neuro ASS

7

Neurointervention

NINT

Nord

NO

ONKO ASS

19

ORTORAD ASS

1

Thorax

20

Ultralyd og børn ASNORD (børn til og med 16 år)

ULB

Urologi ASNORD

URO

Venter på metalskema ASS

17

Webbooking

000

55 O-kir Amb

55