Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akut henvisning til Ortopædkirurgisk afdeling, Hjørring

 

Beskrivelse

Baggrund

Ortopædkirurgisk afdeling i Hjørring konstaterer en øget belastning af vores skadeambulatorier. Øgningen udgøres af patienter, der ikke er relevante i et skadeambulatorium, da det ofte drejer sig om gamle skader eller følger til ældre skader samt ikke akutte smertetilstande.
Alle patienter med ikke akut behandlingskrævende tilstande skal henvises via det almindelige henvisningssystem til Central Visitation, hvorfra de vil blive fordelt til relevante subspecialer. Man kan skrive ”haster” på henvisningen, hvis man mener at det er tilfældet.

 

Den automatiske praksis, der gennem mange år har været med at henvise til Billeddiagnostisk afdeling og derefter videre til skadestuen med henblik på at blive set af en ortopædkirurg gælder ikke mere.
Det er skadestuen i Klinik Akut, der efter røntgenundersøgelse tager sig af patienten og denne vil ikke nødvendigvis blive set af en ortopædkirurg.
 

For at undgå unødvendige viderehenvisninger til ortopædkirurgisk Skadeambulatorium gælder følgende:

  • • Kun patienter med skader opstået indenfor en uge kan henvises direkte til røntgen og efterfølgende tilsyn i skadestuen.

 

Hvis egen læge er usikker på om en aktuel patient skal ses akut af en ortopædkirurg, skal han i stedet for en henvisning kontakte ortopædkirurgisk bagvagt, som i dagtid er frigjort til blandt andet denne opgave.

 

Vores fokus vil fremadrettet være

Skadeambulatorier er kun til behandling og efterbehandling af akutte skader fra skadestuen eller efter henvisning via Central Visitation. Alt andet vil blive visiteret tilbage til egen læge.

 

Den daglige skadekonference vil blive strammet væsentligt op, og alt der ikke er relevant for Skadeambulatoriet eller akut indgriben via indlæggelse eller operation, vil blive visiteret tilbage til egen læge.

 

De beskrevne opstramninger sker i et tæt samarbejde mellem Klinik Akut, Billeddiagnostisk afdeling og Ortopædkirurgisk afdeling.

 

Definition af begreber

Patienter med akut behandlingsbehov, der af egen læge henvises til Billeddiagnostisk afdeling eller skadestuen med det formål at patienten skal vurderes af ortopædkirurgisk afdeling forudsættes at have været udsat for et relevant traume inden for en uge før henvisningen.

Ved akut ortopædkirurgisk sygdom skal bagvagten kontaktes telefonisk.

 

Formål

Rette patient på rette sted til rette tid.

 

Referencer