Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Cystoskopi

Beskrivelse

Dokumentet omhandler de patienter, der får foretaget ambulant cystoskopi

Fremstilling

Der anvendes rent desinficeret Flexscop.

1 sterile afdækningsstykker

1 hale-håndklæde

1 usteril gaze-serviet (til aftørring af gel)

1 sæt usterile handsker

1 sæt sterile handsker

Instillagel

Vaskeservietter ved behov

500 ml lun NaCl 

Cystoskopislange

60 ml sprøjte med lille studs og urologisk fixervæske (urin til cytologisk undersøgelse).

 

Forud for cystoskopien

Ved symptomer på UVI undersøges patientens urin for leucocytter og nitrit.

Kun ved kontrol efter BCG eller lægeordineret af anden årsag:

Patienten orienteres om ekstra urinprøve til cytologisk undersøgelse

 

Ladt urin

Straks efter at patienten har ladt vandet, bringes prøven til skyllerummet, sammen med prøveseddel med patientens CPR.

Der anbefales mindst 50 ml urin til ”ladt urin”, men der kan laves cytologi på ned til 20 ml iflg. patologisk institut.

Urinen fixeres straks under udsug i urologisk fixervæske med lige dele urin og fixervæske. Patientdata sættes på flaske og sættes på bord i skyllerum.

Hvis ”LADT URIN” er udtaget via cystoscop eller kateter skal der ikke stå ”LADT URIN”, men ”CYSTOSCOPIURIN” eller ”KATETER URIN”.

 

Afvaskning og afdækning

Patienten identificeres med CPR nr.

Patienten lejres i rygleje

Genitalier vaskes af med vaskesevietter ved synlig forurening, ellers ikke, og gel sprøjtes op i urethra (10 ml hos mænd og 5 ml hos kvinder). Med den usterile serviet aftørres overskydende gel og ved mænd placeres servietten derefter omkring/under penis.

Skift til sterile handsker og dæk patienten af med afdækningsstykke.

Cystoskopet tilsluttes lyskilde og tændes og hvidstilles

NaCl kobles til og cystoscopet gennemskylles.

 

Under cystoskopien

Støtte og berolige patienten.

Assistere lægen ved udtagning af blæreskyllevæske

 

Blæreskyllevæske

Blæren tømmes for urin i starten af cystoscopien (med sprøjte).

Blæreskyllevæske udtages ved slutning af cystoscopien, optimalt er der skyllet 200 ml NaCl ind i blæren først. Der udtages blæreskyllevæske fra blæren i 60 ml sprøjte med lille studs. Sprøjten køres ud på assistancebordet sammen med scop og indscannet, CPR markeret flaske med fixervæske.

Blæreskyllevæsken fixeres straks under udsug i urologisk fixervæske med lige dele blæreskyllevæske og fixervæske.

Patientdata sættes på flasken

Elektronisk håndtering af prøverne til cytologisk undersøgelse foretages.

 

Efter cystoskopien

Straks skopet er ude gennemskylles det med NaCl og tørres over med serviet vædet med NaCl, som foldes omkring scopspidsen som beskyttelse.

Patienten informeres om eventuelle gener og forholdsregler efter undersøgelsen:

  • Svien samt hyppig vandladningstrang i ca 1 døgn.

  • Evt. blod i urinen i ca 1 døgn

  • Drikke min. 1 ½ ltr i det 1.døgn.

Opfølgning på lægens information samt planlægning af videre forløb.

Scopet rengøres umiddelbart efter brug i henhold til instruks.

 

Definition af begreber

Veltilrettelagt: At der er afsat tid til undersøgelsen og at der er et skop klar.

Hygiejniske forskrifter: At usterile og sterile procedure omkring afvaskning af nedre genitalie overholdes.


Formål

At medvirke til at patienten oplever et veltilrettelagt og trygt besøg.

Sikre at de hygiejniske forskrifter overholdes.

At assistere lægen ved proceduren.

 

Referencer

Fleksible endoskoper 8.11

.