Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Smertevurdering I Plastik- og Mammakirurgisk Afdeling
 

Formål

At den nyopererede patient bliver vurderet regelmæssigt mhp. justering af smertebehandling, så den bedst mulige behandling opnås. Instruksen tager udgangspunkt i retningslinjer på Aalborg Universitetshospital.

 

Problemstilling

Alle nyopererede patienter smertevurderes som minimum 1 gang i hver vagt. Vurderingen af smerterne foregår i dialog med patienten, lægen og sygeplejersken i den daglige kontakt.

 

Procedure

Første gang er ved modtagelsen af patienten fra opvågningen. Der spørges ind til, om patienterne har smerter svarende til operationsområdet og af hvilken karakter smerterne er, varighed og hyppighed.

Ud fra patientens oplevelse af smerterne prøver sygeplejersken at afklare, om smerterne er sårsmerter, drænsmerter, neurogene smerter eller psykisk betingede smerter. Patienten scorer sig selv på VAS-skalaen. Patientens vurdering på VAS-skalaen er subjektiv, som udgangspunkt er det acceptabelt med en score på tre i hvile og en score på tre til fem i aktivitet.

 

De hyppigste smerter er lette sårsmerter hos alle brystopererede, uanset operationstype.
De er karakteriseret ved at være murrende og sviende smerter.

 

Hos patienter, der har fået foretaget aksildissektion spørges ind til, om smerterne er karakteriseret ved at være brændende, stikkende, skærende og jagende, såkaldte neurogene smerter, der skyldes berøring/involvering af nervebaner i armhulen i forbindelse med operationen.

 

Smertevurderingen sker på baggrund af patientens kropssprog og aktivitetsniveau og vurderes det, at patienten har smerter, spørges ind til ovenstående.

 

Som udgangspunkt anbefales alle brystopererede patienter præ- og postoperativt fast smertestillende medicin i form af T. Paracetamol 1 g x 4 dgl.

 

Ved neurogene smerter suppleres med Tabl. Ibuprofen 400 mg, max. x 3 dgl. i samråd med læge eller sygeplejerske, og der laves individuelle aftaler om, hvornår medicinen er mest hensigtsmæssig at tage, fx i forhold til daglige gøremål, evne til at være oppegående og i forhold til at kunne sove om natten uden smerter. Hvis Ibumetin ikke er nok anbefales caps. Mandolgin 50 mg maks. x 4.

 

Ændringer i smertebehandlingen ordineres i EPJ og Medicinmodulet af lægen, og sygeplejersken dokumenterer smertevurderingen- og effekten af behandlingen i EPJ og aktuelle plejeplaner.