Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdstilrettelæggelse for ledelsen i Serviceafdelingen, Regionshospital Nordjylland

 

1.0 Formål1

2.0 Definition af begreber1

3.0 Beskrivelse1

3.1 Kontrakten og visioner1

3.2 Ledelsesgrundlag2

3.3 Personale2

3.4 Organisation3

3.5 Kvalitet3

3.6 Planlægning og drift3

3.6.1 Køkken4

3.6.2 Portør4

3.6.3 Rengøring4

3.7 Reklamation4

3.8 Informationen i afdelingen:4

 

1.0 Formål

I forbindelse med at der arbejdes efter/med den danske kvalitetsmodel, skal det sikres at ledelsen i Serviceafdelingen er opmærksomme på og efterlever de visioner, politikker, mål, retningslinjerne og instruktioner der er givet fra Region Nordjylland og Regionshospital Nordjyllands ledelse.

2.0 Definition af begreber

DDKM: står forDen Danske Kvalitetsmodel udgivet af IKAS.

PRI: står for Politikker - Retningslinier – Instrukser

DPSD: står forDansk Patient Sikkerheds Database

NIP: står for Nationale Indikator Projekt

LUP: står for Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

UTH: står forUtilsigtede hændelser i forbindelse med patientbehandling

3.0 Beskrivelse

3.1 Kontrakten og visioner

Iht. kontrakten mellem Region Nordjylland og Regionshospital Nordjyllands ledelse er der en overordnet vision og mission for hospitalet, som kan findes på:

https://rhnordjylland.rn.dk/da/Genveje/Om-hospitalet
I nedenstående findes de overordnet visioner, politikker som er gældende.

Se også i dokumentrelationer.

Strategi 2018
Den politiske sundhedsaftale

Sundhedsberedskabsplan - Region Nordjylland 2016

3.2 Ledelsesgrundlag

Selve ledelsesgrundlaget findes på:

Personalenet.dk - For ledere

3.3 Personale

Mht. personaleledelse skal serviceafdelingen følge de retningslinjer der er givet.

Personalenet.rn.dk – Rammer for ledelse

På Personalenet kan desuden findes vejledning til procedure ved ansættelse af nyt personale.

Se også i dokument relationer.

Personalenet - Ansættelse

Personalehåndbog

Adgang til helbredsoplysninger i elektroniske systemer

Psykologhjælp til personale efter traumatisk hændelse
Sundhedsmæssig risikovurdering for overvægt, rygning, alkohol og fysisk inaktivitet

3.4 Organisation

Organisationsdiagram for i serviceafdelingen kan ses på personale-net:

Organisationsplan for Serviceafdelingen

For de enkelte afdelingernes introduktionsfolder til nye medarbejdere.
Velkommen i Serviceafdelingen

3.5 Kvalitet

Kvalitetsenheden står for den overordnede kvalitetsstyring i forbindelse med LIP, DPSD og NIP.

Kvalitet og patientsikkerhed
Se også på sidens links.

3.6 Planlægning og drift

I forbindelse med planlægning og drift af serviceafdelingen, herunder også økonomistyring anvendes systemet ”Data Ware house”.

De overordnede aftaler med eksterne leverandører er placeret i Regionshuset (indkøbskontoret), Aalborg. På følgende link til personale-net er der mere information.

Personalenet.rn.dk – Økonomi og indkøb

Se også i dokument relationer.

Planlægning og drift

Retningslinjer for økonomirapportering

Håndtering af aftaler med ekstern leverandør

Beredskabsplan

Informationsveje og presseberedskab ved alvorlige eller ekstreme hændelser.

IT nødprocedure

Retningslinje ved brud på i-sikkerheden

Information fra Infektionshygiejnen

3.6.1 Køkken

Se også i dokument relationer.

Arbejdstilrettelæggelse for Hovedkøkkenet, Serviceafdeling, Regionshospital Nordjylland

Nødplan for hovedkøkkenet

Introduktionsprogram for nyt personale i Hovedkøkkenet, Regionshospital Nordjylland

3.6.2 Portør

Se også i dokument relationer.

Arbejdstilrettelæggelse for portørarbejde, Serviceafdeling, Regionshospital Nordjylland

3.6.3 Rengøring

Se også i dokument relationer.

Arbejdstilrettelæggelse for rengøringen, Serviceafdeling, Regionshospital Nordjylland

3.7 Reklamation

Der er udgivet en instruks på Regionshospital Nordjylland omkring klager.

Se også i dokument relationer.

Håndtering af klager
Reklamation på Serviceafdelingens ydelser kan sendes til afdelingens e-mail eller postadresse som er:
serviceafdelingen.rhn@rn.dk

  • • I reklamationens ordlyd skal det oplyses hvilket sygehus samt afdeling/afsnit reklamationen er observeret på.

  • • Ligeledes skal det være beskrevet hvad reklamationen omhandler.

  • • Det skal fremgå af reklamationen hvem der reklamere med navn og adresse, tlf.nr. eller e-mail.

  • • Herefter vil afdelingen tage kontakt.

3.8 Informationen i afdelingen:

Afdelingsledermøder afholdes minimum 1 gang om måneden. Hvor det aftales på forhånd, om der skal forelægge et referat.

Til planlægning af møder og e-post anvendes Outlook.

Der henvises også til det:

Personale.rn.dk - Serviceafdelingen

Personalenet.rn.dk - Lokale MED-udvalg