Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Midttrimester abort (abortus provocatus og missed abortion), uge 12 + 0 til uge 21 + 6

 

Definition

Medicinsk provokeret 2. trimester abort ved gestationsalder 12 + 0 uger til 21 + 6 uger efter samrådsbeslutning, eller hvis der er diagnosticeret abortus inhibitus så sent i graviditeten, at primær tømning af uterus ikke kan foretages. Ved abortus provocatus skal skriftlig samrådsbeslutning og anmodning om svangerskabsafbrydelse blanket A (og eventuelt blanket B) foreligge.

 

Visitation

2. trimesteraborter varetages af Fødegangens personale.

Fødegangens personale vurderer, om abort skal foregå på 5. etage eller på Fødegangen.

Er der behov for observation og/eller behandling efter vanlig observationstid, vurderes det af læge, om kvinden skal overflyttes til Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet på 8. etage.

 

Behandling

1. dag:

 • • Der skrives journal.

 • • Blodtype og blodprocent bestemmes.

 • • Der gives 1 tablet Mifegyne 200 mg. Ved opkastning inden for 1 time herefter gives yderligere 1 tablet Mifegyne 200 mg. Tidsinterval mellem Mifegyne og Cytotec noteres. Ved abortus inhibitus hensigtsmæssigt med kortere tidsinterval end ved provokeret abort. Evt. undlades Mifegyne.

 • • Som smertebehandling kan anvendes Paracetamol og NSAID-præparat.

 

2. dag:

 • • Patienten møder på Fødegangen/Fødemodtagelsen 12 - 48 timer efter Mifegyne-behandling.

 • • Patienten må spise et let morgenmåltid: Brød, marmelade, kaffe og te. Er herefter fastende.

 • • Blodtryk, puls og temperatur måles.

 • • Der anlægges intravenøst drop med isotonisk glukose eller NaCl.

 • • Epiduralkateter anlægges, hvis kvinden ønsker det.

 • • Tabletter Cytotec 0,4 mg oplægges hver 3. time i fornix posterior til maksimum 2 gram per døgn. Der gives max. 5 x 0,4 mg Cytotec. Herefter diskussion af videre forløb på morgenkonference. OBS uterusruptur ved sectio antea.

 • • Når patienten har aborteret, skønnes klinisk og evt. ultrasonisk, om der skal foretages evacuatio uteri.

 • • Rhesus negative kvinder gives immunoglobulin anti-D 250 - 300 mikrogram intramuskulært - svarer til 1250 - 1500 IE Anti-D.

 • • Er fosteret udviklet svarende til uge 18 eller derover, gives tabletter Dostinex 1 mg.

 • • Har patienten ikke aborteret, efter at der er oplagt Cytotec 5 gange, afbrydes behandlingen og ved morgenkonference tages stilling til videre behandling.
   

Kontraindikation

 • • Tidligere klassisk sectio eller operation, der kan sidestilles hermed.

 • • Hjertesygdom.

 • • Lever- eller nyreinsufficiens.

 • • Glaucom.

 • • Aktiv svær astma. Er astmaen medicinsk velbehandlet, kan Cytotec gives under nøje observation.

 

Smertebehandling

Efter afdelingens sædvanlige principper, fx tabletter Pinex comb. suppositorier NSAID, injektion Morfin, eventuelt epiduralblokade, lattergas.

 

Observation

Under behandlingen:

 • • TOKS.

 • • Intravenøst glukosedrop.

 • • Almentilstand

.

Bivirkninger

Ved behandlingen:

 • • Blodtryksfald.

 • • Kvalme, opkastning, diarre.

 • • Astmaanfald.

 • • Smerter i bryst/øjne.

 • • Temperaturforhøjelse.

 

Omsorg for fosteret

Der skal drages omsorg for fosteret. Skulle fosteret lave gisp, må det ikke lades alene. Kan være hos kvinden/forældrene eller hos personale. Kan være i vugge eller på arm.

 

Psykologhjælp

Psykologhjælp gives med tilskud fra Sygesikringen fra uge 19 + 0.

Henvisning via egen læge.

 

Samtale

Kvinden tilbydes 2 samtaler:

 1. 1. Samtale med sygeplejerske/jordemoder inden for 4 uger om forløbet og tiden efter. Hvis kvinden ikke har besluttet, hvad der skal ske med fosteret, vil hun blive spurgt om dette.

Kvinden/parret tilbydes en samtale efter 6-8 uger ved abortus inhibitus, abortus provocatus på grund af kromosomfejl/fostermalformation eller abortus provocatus på medicinsk indikation.

 1. 2. Har kvinden haft et forløb på Ultralydsafsnittet, hvor der er påvist eller fundet mistanke om kromosomfejl eller fostermalformation, finder samtalen sted hos Ultralydsafsnittets læger.

I andre tilfælde tilbydes samtale hos obstetriker. Kvinder, som har fået udført abortus provocatus på andre indikationer via Samrådet, tilbydes efterfølgende samtale efter vurdering.

 

Fosterundersøgelse: Obduktion og genetisk undersøgelse

Ved spontan intrauterin fosterdød eller provokeret abort grundet misdannelser/genetiske afvigelser tilbydes kvinden/parret obduktion.

Obduktion må kun foretages, såfremt forældremyndighedens indehaver/den gravide har givet samtykke heri. Det skal af journalen fremgå, hvem der har givet samtykke, og hvilken læge der har indhentet samtykke.

Formålet med obduktion: Mulighed for at finde årsagen til forløbet og med henblik på rådgivning af gentagelsesrisikoen i en evt. kommende graviditet.

Obduktion kan sammenlignes med en større operation. Som udgangspunkt lægges alle organer tilbage i kroppen efter obduktion – dette gælder dog ikke hjernen, som skal behandles i formalin i adskillige uger før den patologiske undersøgelse kan foregå. Der er ikke er noget til hinder for, at forældrene kan se fosteret/barnet igen efter obduktion.

Akillessenebiopsi skal aldrig tages.

Hvis kvinden/parret giver tilladelse til obduktion og genetisk undersøgelse:

 • • Proceduren vedrørende obduktion er beskrevet i Laboratorievejledningen.

 • • Der tages biopsi (max 0,5 x 0,5 x 0,5 cm) fra centrale del (dvs. i afstand af såvel føtale som maternelle flade) af den ufikserede placenta, kommes i rør med lyserødt ”hudmedie”.

 • • Placentabiopsien følges med fostret/barnet til obduktion.

 • • Der udfyldes rekvisition til Klinisk Genetisk Afdeling som lægges sammen med obduktionsrekvisitionen.

 • • Placenta sendes på vanlig vis ufikseret til Patologiafdelingen (husk elektronisk rekvisition, under Klinisk information vælges ”Indsæt frase” og så ”Placenta”).

 • • Fosteret/barnet lægges på ikke absorberende underlag og bringes af portør til intervalstuen. Herefter afhentes det af kapelpersonalet og bringes til kapel/obduktionsstue.

 • • Ved obduktionen vurderes om der er indikation for genetisk undersøgelse. I så fald tager patologen vævsprøve fra fostret/barnet, og den sendes sammen med placentabiopsien til Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

 

Hvis kvinden/parret ikke giver tilladelse til obduktion, men giver tilladelse til undersøgelse af placenta og/eller genetisk undersøgelse af foster/barnet:

 • • Hvis der er indikation for genetisk undersøgelse, tages der placentabiopsi og hudbiopsi (f.eks. fra ankelregion), som sendes med udfyldt rekvisition til arrayCGH. Den sendes direkte fra Gynækologisk Obstetrisk Afdeling til Klinisk Genetisk Afdeling, Århus Universitetshospital. Det noteres i journalen, at biopsien er taget.

 • • OBS: En placentabiopsi kan ikke erstatte undersøgelse af placenta på Patologiafdelingen.

 • • Ved midttrimester abort vurderes det, om der er indikation for placentaundersøgelse jvf. instruks. I så fald sendes placenta på vanlig vis ufikseret til Patologiafdelingen (husk elektronisk rekvisition, under Klinisk information vælges ”indsæt frase” og så ”Placenta”).

 

Fosteret efter abort

Der er 3 muligheder:

 • • Begravelse.

  • • Fosteret kan begraves, hvis forældrene ønsker det.

  • • Fosteret kan begraves i gravsted eller på særlig plads på kirkegården (ukendtes grav).

  • • Begravelsen skal vanligvis finde sted inden for 1 uge.

  • • Fosteret kan navngives, men ikke døbes.

  • • Ønskes begravelse, udfyldes attesten 'Attest til brug ved nedgravning på kirkegård af en abort'. Aborten defineres her som et foster født før uge 22 + 0, og som ikke giver livstegn fra sig.

  • • Der gives begravelseshjælp fra kommunen.

  • • Præsten kan nægte at medvirke, men det sker sjældent. Hvis det skulle forekomme, kan anden præst kontaktes.

 • • Sygehuset tager vare på nedgravning.

  • • Fosteret opbevares i kapellet i mindst 4 uger. Herefter foretages nedgravning i fællesgrav på Almen Kirkegård. Der er ingen ceremoni i forbindelse med nedgravningen.

  • • Udgifterne betales af sygehuset.

  • • Nedgravningssted registreres af kirkegårdsmyndighederne, og man kan altid få oplysning om stedet ved henvendelse på kirkegårdskontoret.

  • • Hvis kvinden ikke ønsker efter-samtale eller udebliver og ikke inden for 4 uger har meddelt, hvad der skal ske med fostret, sørger sygehuset for nedgravning.

 • • Fosteret destrueres og brændes som andet sygehusvæv. Dette finder sted i løbet af få dage.

 

 

Der henvises til PRI-dokumentet "Ansøgning om abort efter 12. svangerskabsuge eller uden forældresamtykke til samrådet.

Udgivet af Samrådssekretariatet, juni 2011.

Ansøgning om abort efter 12. uge eller uden forældresamtykke til samrådet