Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Iltbehandling efter større ortopædkirurgiske indgreb

 

Formål

  • • at forhindre sen postoperativ hypoksæmi som kan forårsage hypoksi

  • • at sikre en arteriel iltmætning (saturation) på > 90 % SpO2

  • • at mindske risikoen for konfusion og delirium

  • • at fremme sårheling og nedsætte risikoen for sårinfektion

 

Definition af begreber

Hypoksæmi: En reduceret iltmætning i blodet. En nedsat arteriel ilttension med deraf følgende nedsættelse af iltmætningen kan forårsage hypoksi.

Hypoksi: En utilstrækkelig iltmætning i vævet.

Tidlig postoperativ hypoksæmi: Omfatter de første timer efter operationen.

Sen postoperativ hypoksæmi: Omfatter perioden efter den tidlige hypoksæmi og er mest udtalt i det andet og tredje døgn efter operationen.

 

Beskrivelse

Undersøgelser tyder på, at sen postoperativ hypoksæmi kan være en medvirkende faktor ved konfusion og delirium. Det er således vist, at delirium kan behandles med ilttilskud(1). Undersøgelser tyder på, at sårheling og resistens overfor bakterielle sårinfektioner hæmmes af hypoksæmi(2), hvorfor forebyggende iltbehandling anbefales efter større kirurgiske indgreb.

Indikation for forebyggende iltbehandling:

Alle patienter som har været igennem større kirurgi, fx operation for hoftenær fraktur, bør have forebyggende iltbehandling(1).

Iltbehandling:

Rutinemæssigt bør patienten, når det er praktisk muligt – dvs. også i spisesituationen, behandles med 2 liter O2 per minut, på dobbeltløbet næsekateter. Der er ikke holdepunkter for, at kortvarig iltbehandling (2-4 dage) med 2-4 liter O2 per minut kan have bivirkninger (1). Man bør dog være opmærksom på overdosering hos patienter med kroniske obstruktive lungesygdomme (KOL), hvorfor disse skal have målt syre-basestatus x 2 i døgnet.

Varighed af iltbehandling:

Patienten bør, når det er praktisk muligt, kontinuerligt behandles med ilt indtil 4. postoperative døgn om morgenen, da postoperativ hypoksæmi er mest udtalt i 2. og 3. postoperative døgn(1).


 

Kontrol af iltbehandlingens effekt:

Rutinemæssigt kontrolleres iltmætningen hver 12. time. I praksis om morgenen samt til natten. Derudover måles iltmætning ved klinisk forværring. Ved iltmætning < 90 % konfereres med vagthavende med henblik på eventuel øgning af dosis og iværksættelse af yderligere tiltag(1).

KOL-patienter skal derudover have kontrolleret syre-basestatus hver 12. time. Iltmætningen bør kontrolleres i hele 4. postoperative døgn efter seponering af iltbehandling.

 

Referencer

1. Stausholm K, Kehlet H, Rosenberg J: Postoperativ iltbehandling på kirurgisk afdeling. Ugeskrift for læger 1994(45):6675-79

2. Rosenberg J, Kehlet H: Kirurgisk patofysiologi. Ugeskrift for læger 2001;163(7): 908.