Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Vagt – Aftenvagt hverdage

Arbejdsopgaver i vagten i prioriteret rækkefølge

 1. 1. Modtagelse/registrering af patienter, som skal til undersøgelse på:
  - Radiologisk Afdeling
  - Stråleterapien (MR prostata)
  - Øjenafdelingen
  Eventuelt kørselsgodtgørelse.

 2. 2. Indskrivning af papirhenvisninger.

 3. 3. Lister/opgaver i RIS:
  - Skadekonference
  - Orto - Egen Læge SYD Beskrivelse
  - Mangler at blive lagt til beskrivelse
  - Mangler at blive lagt til konference
  - Akutlisten
  - MR håndled scaphoideumfraktur

 4. 4. Postkassen

 5. 5. Blanklisten

 6. 6. Skrivning

 7. 7. KTP

 

Det er vigtigt at afsætte tid i slutningen af vagten til gennemgang af listerne i RIS (specielt Skadekonference og Orto - Egen læge), da det ellers giver meget ekstra arbejde for 7-vagterne næste morgen.

Modtagelse/registrering af patienter

Patienter, som skal til undersøgelse på Radiologisk Afdeling

Gå i RIS under Reception.

Billede 21

 

I Profil vælges 1) Dagsoversigt (ved at trykke på pilen markeret med gult), og i Rum skal der stå Røntgenafdeling Aalborg Sygehus.

Billede 23

 

Når patienten ankommer, skrives CPR-nummer i kolonnen Patient Id.

Billede 27

 

Markér den rigtige undersøgelse og tryk på Patient mødt nederst i højre hjørne

Billede 28

Vær opmærksom på, om patienten har mere end én henvisning til samme dag – i så fald skal begge markeres og klikkes af som mødt.

 

Status i kolonnen Besøg ændrer sig nu fra Ej mødt til Mødt, og tidspunktet for registreringen står i kolonnen Ankomst.

Billede 46

 

Billede 47

Hvis henvisningen er låst, er det nødvendigt at ringe ind på den stue, undersøgelsen er booket til, for at sige, at patienten er mødt.

Billede 26

Patienter, som skal til MR prostata

Disse patienter skal registreres som mødt i receptionen, 1. sal på Radiologisk Afdeling, afsnit Syd. Undersøgelsen foretages i Stråleterapien. Der ligger en vejledning i receptionen til, hvordan patienten finder Stråleterapien. Vejledningen udleveres til patienten.

Patienter, som skal til undersøgelse på Øjenafdelingen

Gå ind i Bookplan for Øjenafdelingen.

Billede 33

Vælg Afviklingslister.

Billede 34

Vælg Øjenoperation - møder 1. sal.

Find patienten.

Klik af i pil

Billede 36

Afviklingsstatus ændrer sig fra ”Afventes” (blå) til ”Mødt” (orange).

 

Vedrørende eventuel kørselsgodtgørelse henvises til PRI-dokumentet Sekretær – Fælles – Befordringsgodtgørelse.

Indskrivning af papirhenvisninger

Det sker ret ofte, at henvisninger afsendt fra f.eks. Lægevagten ikke dukker op elektronisk. Det er derfor nødvendigt at indskrive henvisningen i PAS som en nødhenvisning. Når/hvis henvisningen dukker op elektronisk senere, skal den blot aflyses.

Se PRI-dokumentet Sekretær – PAS – Indskrivning af papirhenvisninger og Nødhenvisning i HVF.

Lister/opgaver i RIS

Skadekonference

Sekretær i Skadestuen kan kontaktes på telefonnummer: 97 66 43 80.

For håndtering af undersøgelser på Skadekonferencen henvises desuden til PRI-dokumentet Sekretær – Fælles – Vejledning til undersøgelser på Skadekonference-sporet.

 

Gå i RIS under konference.

Billede 13

 

I Profil vælges Skadekonference (ved at trykke på pilen markeret med gult), og i Rum skal der stå Røntgenafdeling Aalborg Sygehus.

Billede 14

 

I kolonnen Us færdig skrives ”i g”.

Billede 9

 

Sæt patienterne i CPR-rækkefølge ved at trykke på kolonnen Patient Id. Således undgås at tjekke det samme CPR-nummer mere end én gang.

Billede 24

 

Gå i PAS i AM, TID og slå alle CPR-numre op.

Hvis patienten:

 • er blevet indlagt på en sengeafdeling, skal undersøgelsen via Handlinger flyttes til relevante spor – se PRI-dokumentet Sekretær – Fælles – Regler for beskrivelses- og konferencespor

 • ikke har et aktuelt forløb til Skademodtagelsen (8001 4680 SKMO) eller Småskader (8001 4683 SMOK), men ”kun” fra egen læge/lægevagten, skal undersøgelsen flyttes til ”Skal ikke konfereres” samt Orto – Egen Læge SYD Beskrivelse på enten:
  * diktat
  * diktat (efter præliminær)
  * indskrivning
  * verificering

Billede 25

 

Orto – Egen Læge SYD Beskrivelse

Gå i RIS under beskrivelse:

Billede 2

 

I Profil vælges Tilmeldte, Alle, og i Rum skal der stå Røntgenafdeling Aalborg Sygehus.

Billede 3

 

I kolonnen Bakke skrives ”orto egen” og i kolonne Us færdig skrives ”i”.

Billede 10

De henvisninger, der er modtaget for mere end et par dage siden, springes over – se på datoen i kolonnen Modtaget.

 

Gå i PAS i AM, TID og slå alle relevante CPR-numre op.

Hvis patienten:

 • har et aktuelt forløb til Skademodtagelsen (8001 4680 SKMO) eller Småskader (8001 4683 SMOK), skal undersøgelsen via Handlinger flyttes til Skadekonference samt beskriversporet Orto – O-konf. Beskrivelse på enten
  * diktat
  * diktat (efter præliminær)
  * indskrivning
  * verificering
  Billede 12

 

Billede 11

 

HUSK altid at skrive i generel note, hvorfor undersøgelsen er flyttet, f.eks. ”indlagt på 7V”.

Mangler at blive lagt til beskrivelse samt mangler at blive lagt til konference

Se PRI-dokument Sekretær – Fælles – Regler for beskrivelses- og konferencespor.

Vedrørende mangler at blive lagt til beskrivelse

Husk at tjekke i beskrivelsesfanen, hvor langt beskrivelsen er.

Billede 1

Er der intet diktat, skal undersøgelsen lægges til diktat.

 • Der kan godt være skrevet et notat, men hvis der ikke står ”Fortolket af …..” i bunden eller ”Dikteret af” i toppen, skal den stadig lægges til diktat.
  Billede 5

Er der præliminært notat, skal undersøgelsen lægges til diktat (efter præliminær).

Er der indtalt en fil, skal undersøgelsen lægges til indskrivning:

Billede 6

Er undersøgelsen fortolket af og skrevet af + lægenavn, skal den lægges til verificering:

Er man i tvivl, kan man dobbelttjekke på følgende måde, når undersøgelsen er flyttet. I kolonnen ”Handling”, skriver man verificering (+ CPR-nummer i kolonnen Patient Id). Hvis kolonnen ”Dikteret af” er blank, skal undersøgelsen lægges tilbage til diktat.
Billede 4

Akutlisten

Lægge henvisninger i visitationsgrupper

Gå på akutlisten.

Billede 16

I Profil vælges Akutte klar til visitation – aktive (ved at trykke på pilen markeret med gult), og i Rum skal der stå Røntgenafdeling Aalborg Sygehus.

Billede 17

Send undersøgelser til visitation i de korrekte visitationsgrupper – se PRI-dokumentet Henvisning Visitation Akut/Planlagt undersøgelse.

 

Ophængninger/revurderinger, som ikke er gjort færdige

Se efter, om der står ophængninger og revurderinger på akutlisten, der ikke er gjort færdige – se disse 2 steder:

Billede 19

Kolonnen Undersøgelse vil være blank, mens der formentlig står oph./xxxx (4-cifret kode) i kolonnen PAS note samt et sekretærnavn i kolonnen Visitator.

Billede 45

Billede 20

I kolonnen Undersøgelse skrives der oph og dernæst revur.

 

Billede 48

 

Billede 49

 

Kommer der noget frem, gøres ophængningen eller revurderingen færdig.

MR håndled scaphoideumfraktur

Gå i RIS under Beskrivelse.

Skriv mr scaph i kolonnen Undersøgelse.
Billede 22

 • Sæt gult flag på undersøgelserne

 • Tjek om undersøgelserne ligger på Orto – O-konf. Beskrivelse + Skal ikke konfereres (de skal ikke ligge på Skadekonference).

Postkassen

Gå løbende ind i PAS under HE, IND for at se indkomne henvisninger.

Tøm postkassen for både interne og eksterne henvisninger. Se følgende PRI-dokumenter:

Sekretær – Tøm postkassen – Interne henvisninger

Sekretær – Tøm postkassen – Eksterne henvisninger

PAS – Henvisningspostkassen

Sekretær – Postnumre

Undersøgelser der ønskes inden for 24 timer

Tag hånd om de henvisninger, hvor der ønskes undersøgelse inden for 24 timer på følgende måde:
Gå i PAS under HE, HVF (eller tryk H ud for den pågældende henvisning i postkassen).

Visitator: Skriv din egen 4-cifrede kode.
Visit-status: Skriv KV.
Hv. Prio.: Skriv 1
Billede 7

Skriv meget gerne noget tekst på bemærkningslinjen, f.eks. ”Ønskes inden 24 timer”.

Blanklisten

Se PRI-dokumentet Sekretær – Fælles – Blanklisten.

Skrivning

Vedrørende reglerne for skrivning henvises til PRI-dokumentet Sekretær – Skrivning - Retningslinjer for skrivning af radiologiske beskrivelser.

Se prioriteringen i PRI-dokumentet Sekretær – Skrivning – Prioritering af skrivning.

KTP

Se PRI-dokumentet Sekretær – Registrering – KTP for praksis.

Målgruppe – modtagelse

Målgruppen er sekretærer, som skal i vagt på Radiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, afsnit Syd.

Formål

Formålet er at sikre, at sekretærer, som skal i vagt, er klar over, hvilke arbejdsopgaver der skal udføres samt i hvilken rækkefølge.