Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Vagt – Aftenvagt hverdage

Arbejdsopgaver i vagten i prioriteret rækkefølge

 1. 1. Modtagelse/registrering af patienter, som skal til undersøgelse på:
  - Billeddiagnostisk Afdeling
  - Stråleterapien (MR prostata)
  - Øjenafdelingen
  Eventuelt kørselsgodtgørelse.

 2. 2. Indskrivning af papirhenvisninger.

 3. 3. Lister/opgaver i RIS:
  - Skadekonference
  - Orto - Egen Læge SYD Beskrivelse
  - Akutlisten
  - MR håndled scaphoideumfraktur

 4. 4. Postkassen inkl. håndtering af ophængninger

 5. 5. Skrivning inkl. tjek Mirsk og RIS

 

Det er vigtigt at afsætte tid i slutningen af vagten til gennemgang af listerne i RIS (specielt Skadekonference og Orto - Egen læge SYD Beskrivelse), da det ellers giver meget ekstra arbejde for 7-vagterne næste morgen.

Modtagelse/registrering af patienter

Patienter, som skal til undersøgelse på Billeddiagnostisk Afdeling

Gå i RIS under Reception.

Billede 21

 

I Profil vælges 1) Dagsoversigt (ved at trykke på pilen markeret med gult), og i Rum skal der stå Røntgenafdeling Aalborg Sygehus.

Billede 23

 

Når patienten ankommer, skrives CPR-nummer i kolonnen Patient Id.

Billede 27

 

Markér den rigtige undersøgelse og tryk på Patient mødt nederst i højre hjørne

Billede 28

Vær opmærksom på, om patienten har mere end én henvisning til samme dag – i så fald skal begge markeres og klikkes af som mødt.

 

Status i kolonnen Besøg ændrer sig nu fra Ej mødt til Mødt, og tidspunktet for registreringen står i kolonnen Ankomst.

Billede 46

 

Billede 47

Hvis henvisningen er låst, er det nødvendigt at ringe ind på den stue, undersøgelsen er booket til, for at sige, at patienten er mødt.

Billede 26

Patienter, som skal til MR prostata

Disse patienter skal registreres som mødt i receptionen, 1. sal på Billeddiagnostisk Afdeling, afsnit Syd. Undersøgelsen foretages i Stråleterapien. Der ligger en vejledning i receptionen til, hvordan patienten finder Stråleterapien. Vejledningen udleveres til patienten.

Patienter, som skal til undersøgelse på Øjenafdelingen

Gå ind i Bookplan for Øjenafdelingen.

Billede 33

Vælg Afviklingslister.

Billede 34

Vælg Øjenoperation - møder 1. sal.

Find patienten.

Klik af i pil

Billede 36

Afviklingsstatus ændrer sig fra ”Afventes” (blå) til ”Mødt” (orange).

Kørselsgodtgørelse

Vedrørende eventuel kørselsgodtgørelse henvises til PRI-dokumentet Sekretær – Fælles – Befordringsgodtgørelse.

Indskrivning af papirhenvisninger

Det sker ret ofte, at henvisninger afsendt fra f.eks. Lægevagten ikke dukker op elektronisk. Det er derfor nødvendigt at indskrive henvisningen i PAS som en nødhenvisning. Når/hvis henvisningen dukker op elektronisk senere, skal den blot aflyses.

Se PRI-dokumentet Sekretær – PAS – Indskrivning af papirhenvisninger.

Lister/opgaver i RIS

Skadekonference

Skadekonferencen afholdes alle ugens dage med undtagelse af lørdag.

Sekretær i Skadestuen kan kontaktes på telefonnummer: 97 66 43 80.

 

Gå i RIS under konference.

Billede 13

 

I Profil vælges Skadekonference (ved at trykke på pilen markeret med gult), og i Rum skal der stå Røntgenafdeling Aalborg Sygehus.

Billede 14

 

I kolonnen Us færdig skrives ”i g”. Dette skyldes, at der efter ønske fra Skadestuen kun konfereres undersøgelser udført fra midnat til midnat, hvilket vil sige, at ved Skadekonferencen 14.08.20 konfereres der undersøgelser udført fra midnat mellem 12./13.08.20 og frem til midnat mellem 13./14.08.20.

 

Billede 9

 

Sæt patienterne i CPR-rækkefølge ved at trykke på kolonnen Patient Id. Således undgås at tjekke det samme CPR-nummer mere end én gang.

Billede 24

 

Gå i PAS i AM, TID og slå alle CPR-numre op.

Hvis patienten:

 • er blevet indlagt på en sengeafdeling, skal undersøgelsen via Handlinger flyttes til relevante spor – se PRI-dokumentet Sekretær – Fælles – Regler for beskrivelses- og konferencespor

 • ikke har et aktuelt forløb til Skademodtagelsen (8001 4680 SKMO) eller Småskader (8001 4683 SMOK), men ”kun” fra egen læge/lægevagten, skal undersøgelsen flyttes til ”Skal ikke konfereres” samt Orto – Egen Læge SYD Beskrivelse på enten:
  * diktat
  * diktat (efter præliminær)
  * indskrivning
  * verificering

Billede 25

 

Husk altid at skrive i generel note i RIS, hvorfor en undersøgelse flyttes, f.eks. ”Patienten er indlagt på D3”.

Hvilken type spor

Husk at lægge mærke til, om undersøgelsen:

 • mangler at blive dikteret. Beskrivelsen er enten helt tom, eller der står en beskrivelse, hvor der kun står ”skrevet af …..” (diktat-spor).

 • har præliminært notat (diktering efter præliminær).

 • er dikteret, men mangler at blive skrevet (indskrivning).

 • mangler at blive godkendt. I beskrivelsen står der både ”skrevet og fortolket af …..” (verificering).

Følgende undersøgelser skal fjernes fra Skadekonferencen

CT abdomen
Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.
Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Gastro – A Amb Beskrivelse.

 

CT angio/CT OE/UE angio
Indlagt patient
: Følg reglerne for stamafdelingen.
Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Kar – V Konf Beskrivelse.

 

CT aorta
Indlagt patient
: Følg reglerne for stamafdelingen.
Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Kar – V Konf Beskrivelse.

 

CT cerebrum, obs. apopleksi
Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.
Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Neuro Amb Beskrivelse.

 

CT cerebrum, obs. blødning
Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.
Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Neuro Amb Beskrivelse.
Vær dog særligt opmærksom på: Hvis ordet ”fald/faldet/traume” eller noget tæt beslægtet hermed står i anamnesen, skal undersøgelsen blive stående på Skadekonferencen samt Orto – Skadekonf Beskrivelse.

 

CT thorax – lungeemboli
Indlagt patient
: Følg reglerne for stamafdelingen.
Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Thorax – E Konf Beskrivelse.

 

CT thorax, obs. aortadissektion
Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.
Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Kar – V Konf Beskrivelse.

 

CT-urografier
Indlagt patient
: Følg reglerne for stamafdelingen.
Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på (NORD) CT Amb Beskrivelse.

 

MR cerebrum
Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.

Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Neuro Amb Beskrivelse.

 

MR håndled scaphoideumfraktur (samt MR hånd og fingre, hvis den står på samme henvisning)

Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.

Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på Orto – O-konf. Beskrivelse + sæt gult flag på.

 

MR-skanninger – andre

Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.

Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen + lægges på relevant diktatspor afhængig af hvilken type MR-skanning, der er tale om.

 

RU oversigt over abdomen mhp. fremmedlegeme

Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.

Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen, men skal blive stående på Orto – Skadekonf Beskrivelse.

 

RU thorax

Indlagt patient: Følg reglerne for stamafdelingen.

Ikke indlagt patient: Fjernes fra Skadekonferencen, men skal blive stående på Orto – Skadekonf Beskrivelse.

Vær dog særligt opmærksom på: Hvis der står costafraktur, obs. pneumothorax i anamnesen, skal undersøgelsen blive stående på Skadekonferencen samt Orto – Skadekonf Beskrivelse.

 

Traumer (CT multitraumeprotokol samt RU, thorax, bækken og UL, traumepatient)

Alle traumeskanninger skal flyttes, uanset hvilket tidspunkt de er udført på til følgende spor:

 • O Konference (også selvom patienten er indlagt på en anden afdeling).

 • Orto – O-konf. Beskrivelse (med mindre der allerede er endelig beskrivelse, så er det kun konferencesporet, der skal vælges).

Orto – Egen Læge SYD Beskrivelse

Gå i RIS under beskrivelse:

Billede 2

 

I Profil vælges Tilmeldte, Alle, og i Rum skal der stå Røntgenafdeling Aalborg Sygehus.

Billede 3

 

I kolonnen Bakke skrives ”orto egen” og i kolonne Us færdig skrives ”i”.

Billede 10

De henvisninger, der er modtaget for mere end et par dage siden, springes over – se på datoen i kolonnen Modtaget.

 

Gå i PAS i AM, TID og slå alle relevante CPR-numre op.

Hvis patienten:

 • har et aktuelt forløb til Skademodtagelsen (8001 4680 SKMO) eller Småskader (8001 4683 SMOK), skal undersøgelsen via Handlinger flyttes til Skadekonference samt beskriversporet Orto – O-konf. Beskrivelse på enten
  * diktat
  * diktat (efter præliminær)
  * indskrivning
  * verificering
  Billede 12

 

Billede 11

 

HUSK altid at skrive i generel note, hvorfor undersøgelsen er flyttet, f.eks. ”indlagt på 7V”.

 

Hvilken type spor

Husk at lægge mærke til, om undersøgelsen:

 • mangler at blive dikteret. Beskrivelsen er enten helt tom, eller der står en beskrivelse, hvor der kun står ”skrevet af …..” (diktat-spor).

 • har præliminært notat (diktering efter præliminær).

 • er dikteret, men mangler at blive skrevet (indskrivning).

 • mangler at blive godkendt. I beskrivelsen står der både ”skrevet og fortolket af …..” (verificering).

Akutlisten

Lægge henvisninger i visitationsgrupper

Gå på akutlisten.

Billede 16

I Profil vælges Akutte klar til visitation – aktive (ved at trykke på pilen markeret med gult), og i Rum skal der stå Røntgenafdeling Aalborg Sygehus.

Billede 17

Send undersøgelser til visitation i de korrekte visitationsgrupper – se PRI-dokumentet Henvisning Visitation Akut/Planlagt undersøgelse.

 

Ophængninger/revurderinger, som ikke er gjort færdige

Se efter, om der står ophængninger og revurderinger på akutlisten, der ikke er gjort færdige – se disse 2 steder:

Billede 19

Kolonnen Undersøgelse vil være blank, mens der formentlig står oph./xxxx (4-cifret kode) i kolonnen PAS note samt et sekretærnavn i kolonnen Visitator.

Billede 45

Billede 20

I kolonnen Undersøgelse skrives der oph og dernæst revur.

 

Billede 48

 

Billede 49

 

Kommer der noget frem, gøres ophængningen eller revurderingen færdig.

MR håndled scaphoideumfraktur

Gå i RIS under Beskrivelse.

Skriv mr scaph i kolonnen Undersøgelse.
Billede 22

 • Sæt gult flag på undersøgelserne

 • Tjek om undersøgelserne ligger på Orto – O-konf. Beskrivelse + Skal ikke konfereres (de skal ikke ligge på Skadekonference).

Postkassen

Gå løbende ind i PAS under HE, IND for at se indkomne henvisninger.

Tøm postkassen for både interne og eksterne henvisninger inkl. ophængninger, som også skal håndteres. Se følgende PRI-dokumenter:

Sekretær – Tøm postkassen – Interne henvisninger

Sekretær – Tøm postkassen – Eksterne henvisninger

Sekretær – Henvisninger/henvisningspostkassen - Generelt

Sekretær – Postnumre

Sekretær – Ophængninger – Ikke peroperative undersøgelser

Sekretær – Ophængninger – Oversigt over konferencer til brug ved ophængninger

Sekretær – Ophængninger – Peroperative undersøgelser

Sekretær – Ophængninger – Revurderinger

Undersøgelser der ønskes inden for 24 timer

Tag hånd om de henvisninger, hvor der ønskes undersøgelse inden for 24 timer på følgende måde:
Gå i PAS under HE, HVF (eller tryk H ud for den pågældende henvisning i postkassen).

Visitator: Skriv din egen 4-cifrede kode.
Visit-status: Skriv KV.
Hv. Prio.: Skriv 1
Billede 7

Skriv meget gerne noget tekst på bemærkningslinjen, f.eks. ”Ønskes inden 24 timer”.
 

Henvisninger til Skaderøntgen, som er sendt som en elektiv henvisning, skal ændres til akut, så de kommer på akutlisten.

Følgende udfyldes + Enter:

Billede 3

Tryk F1 for at komme tilbage til postkassen.

Undtagelser:

Nogle afdelinger sender henvisninger i sidste øjeblik, hvor de som regel anfører et tidspunkt. Disse skal ikke ændres til akut, da de bliver booket af sekretærerne.

Det drejer sig om henvisninger fra:

 • Kardiologisk Amb. (S) – der kan stå formålstid eller cordaronekontrol i henvisningen

 • Hjerte-Lungekir. Afd. T

 • Lungemed. Amb.

Skrivning

Vedrørende reglerne for skrivning henvises til PRI-dokumentet Sekretær – Skrivning - Retningslinjer for skrivning af radiologiske beskrivelser.

Se prioriteringen i PRI-dokumentet Sekretær – Skrivning – Prioritering af skrivning.

Vedrørende opgaven med at tjekke Mirsk og RIS henvises til PRI-dokumentet Sekretær – Skrivning – Tjek Mirsk og RIS.