Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygeplejefaglig konference

Beskrivelse

Rammer

Der afholdes sygeplejekonference tirsdage kl. 08:00 – 08:45 i afsnittet med det personale, der har mulighed for at deltage.
Telefonerne stilles om til sekretariatet (62912) som henviser til, at vi ikke kan træffes mellem kl. 08:00 – 08:45.

Lægegruppen og andre samarbejdspartnere informeres om afholdelse af sygeplejekonferencen, og henstiller i den forbindelse til mindst mulig forstyrrelse.

Indhold

Alle deltagere har ansvaret for at medbringe sygeplejefaglige problemstillinger til konferencen. Det kan være problemstillinger i forhold til konkrete patienter og evt. pårørende eller generelle plejeproblematikker/emner. Det kan også være introduktion til en ny instruks eller revidering af eksisterende.
Deltagerne præsenterer hver især sin problemstilling, og den, der leder konferencen, udvælger i samråd med gruppen en problemstilling som emne til konferencen. Der laves almindeligvis ikke referat fra sygeplejefaglig konference, men i de tilfælde, hvor der besluttes at ændre på eksisterende, eller lave nye kliniske instrukser, udfærdiges et beslutningsreferat, som opbevares i ringbind mærket ”sygeplejekonference” placeret i overvågningen.

Gruppens opgave

Hele gruppen tager ansvar for processen ved at

 • • Forholde sig nysgerrig og anerkendende til den fremlagte problemstilling

 • • Være villig til at lytte/tie og give plads til pauser

 • • Stille uddybende spørgsmål

 • • Være aktive

 • • Bidrage med egne perspektiver/idéer

Forventning til den der fremlægger den sygeplejefaglige problemstilling

Sygeplejersken må være villig til at fremlægge og reflektere over egen praksis med udgangspunkt i for eksempel

 • • Fortæl med egne ord hvad der skete

 • • På hvilken måde blev det til et problem?

 • • Hvordan påvirkede det situationen?

 • • Kunne der være en anden måde at se problemstillingen på?

 • • Hvad kunne der være anderledes næste gang?

 • • Hvad vil du gerne blive klogere på?

Forventninger til den der leder konferencen

Erfaren sygeplejerske der

 • • Har deltaget i flere sygeplejekonferencer og dermed fået fornemmelse af forløb og spørgeteknik (for eksempel spørgsmål af afklarende eller afdækkende karakter).

 • • Har overblik og kan skabe klarhed over problemstillingen

 • • Fremmer dialogen og ikke kommer med løsninger

Formål

 • • Drøfte og fordybe sig i problemstillinger fra sygeplejepraksis, reflektere over og få hjælp til at afklare, hvordan man håndterer fremtidige opgaver.

 • • Udfordre indarbejdede vaner, procedurer og generelle/specifikke opfattelser og formuleringer gennem spørgsmål, ved at udvikle nye idéer, skabe nye muligheder for handling ved at se sig selv/sin praksis i et nyt lys.

 • • Udnytte ressourcer, viden og erfaringer fra andre kollegaer og deres forskellige kompetenceniveauer.

Definition af begreber

Sygeplejekonference er et rum, hvor faget sættes på dagsorden. Patientsituationer og plejeproblemer drøftes og reflekteres sammen med andre kollegaer i afsnittet for at få nye perspektiver.