Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontrast – Anlæggelse og fjernelse af grippernål i højtryksport

Gældende for Radiologisk Afdeling

Personalet i Radiologisk Afdeling, må gerne anvende højtryksporte til injektion af intravenøs kontrast, også når kontrasten injiceres med automatsprøjte.

Der skelnes mellem almindelige porte og højtryksporte, og kun sidstnævnte må kobles til en automatsprøjte.

Ligeledes er der forskel på hvilket tryk grippernålene er godkendte til. Grippernålene, der kan anvendes til højt tryk, er typisk markeret med flow- eller trykangivelse.

 

Teknik

Anlæggelse af grippernål

Højtryksporten skal verificeres inden anlæggelse af grippernålen. Fra 1. maj 2012 er der anlagt højtryksporte på onkologiske patienter i Aalborg. Som regel ved patienterne selv om porten kan tåle højt tryk og anvendes til automatsprøjte. Højtryksporte kan være kendetegnet med 3 "knopper", der kan palperes gennem huden, eller tekst ”CT” i kanten af porten, som kan ses på CT oversigtsbilledet, eller på et tidligere billede af thorax.

I tvivlstilfælde anvendes porten IKKE til injektion med automatsprøjte, anlæg i stedet et periftert venekateter.

Se også instruks gældende for Aalborg UH og instruks fra Infektionshygiejnen.

 

Hygiejnesygeplejerske Dorte Fromberg, har godkendt at vi i Radiologisk Afdeling ikke afspritter huden i indstiksområdet med ekstra stor swab, og at vi ikke behøver fiksere grippernålen med særligt plaster, da vi kun lader nålen ligge i ganske kort tid. Dog skal vi sikre os, at det aktuelle område ikke forurenes.

 

Remedier
 • • 2x 20 ml sprøjte med NaCl

 • • Grippernål (Gripper Plus 19 ga x 19 mm)

 • • 2 alkohol swabs

 • • Sterilt plaster

 

Anlæggelse

Start med hånddesinfektion, se håndhygiejne 2.1 og fortsæt med non-touch teknik: brug af sterile utensilier og rene hænder. Rene handsker kan anvendes som personligt værnemiddel

 

 • • Sprøjt saltvand igennem slangen på grippernålen via det distale ben med blå prop, så den er helt fyldt op med saltvand, men lad den forblive i emballagens beskyttende atmosfære.

 • • Luk klemmerne.

 • • Sprit huden af med swabs to gange, lad tørre imellem.

 • • Hold godt fast i porten uden at berøre indstiksstedet. Bed patienten om at trække vejret ind og holde det, og stik nålen lodret ned til bunden mærkes.

 • • Åben klemmen tættest på patienten og tjek for tilbageløb inden der gives 20 ml saltvand.

 • • Membran ved y-stykke desinficeres mekanisk med swab i 5 sek. inden du kobler kontrast til.

 • • Kontrastslangen kobles til tættest på nålen, dvs. ved membran på y-stykket. Se ring på foto.

 • • Fastgør grippernålen med plaster.

 • • ÅBEN klemmen nærmest nålen. Grippernålen er klar til brug.

Billede 1

 

Under skanningen

Vælg pressure 250 psi på automatsprøjten og giv kontrast som normalt.

 

Fjernelse af grippernålen

På AAUH Syd, Nord og i Thisted fjernes grippernålen tidligst 5 minutter efter kontrastindgift, og kun hvis patienten er velbefindende.

På AAUH Farsø og Hobro fjernes grippernålen tidligst 30 minutter efter kontrastindgift, og kun hvis patienten er velbefindende.

 

 • • Start med hånddesinfektion, se håndhygiejne 2.1 og fortsæt med non-touch teknik: brug af sterile utensilier og rene hænder. Rene handsker kan anvendes som personligt værnemiddel

 • • Fjern kontrastslangen.

 • • Skyl via membranstuds ved y-stykke med flush flow – stødvis teknik – med de første 20 ml NaCl.

 • • Skyl igen ved y-stykket med flush flow – stødvis teknik – med de sidste 20 ml NaCl.

 • • Luk klemmen tættest på patienten.

 • • Fjern selve nålen ved at løfte det lille klare håndtag opad. Lille hvidt ”håndtag” fjernes først. Det kan godt være hårdt at få op. Det giver et klik, når nålen er trukket langt nok tilbage og spidsen låses så man ikke kan stikke sig.

 • • Afsprit huden med swab.

 • • Sæt et sterilt plaster på.

 

Hvis der er specielle problemer med grippernålen, kan man altid ringe til Onkologisk Dagafsnit 61490.

Åbningstider:

Mandag – torsdag: til kl.20.00

Fredag: til kl.17.00

Registrering

Anlæggelse og fjernelse af grippernål skal registreres i RIS med koderne:

BMBZ01A

BMBZ21A

Fjern ”venflon-koder”