Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Velamentøs navlesnor og vasa praevia

 

 

Formål

Diagnostik og håndtering af gravide med velamentøs navlesnorsinsertion og/eller vasa praevia.

 

Definitioner

Velamentøs navlesnorsinsertion (VCI)

 • • Navlesnoren (NS) insererer i fosterhinderne.

Vasa praevia (VP)

 • • Tilstand, hvor føtale kar i fosterhinderne passerer forbi orificium internum, og som kan ses ved vaginal scanning - uanset afstanden til orificium internum. Klassificeres på AAUH som VP, og håndteres i henhold til dette.

 • • Kan ses ved VCI eller forløbende mellem 2 placentadele ved biplacenta.

SKS-koder

 • • DO431F Velamentøs insertion af navlesnoren.

 • • DO431C Placenta med biplacenta.

 • • DO431E Vasa praevia.

 

 

Incidens

Velamentøs navlesnorsinsertion (VCI)

 • • Ses ved 1-2,4% af singletongraviditeter, og ca. 6% af gemelligraviditeter.

 • • VCI øger risikoen for CTG-forandringer under fødslen, asfyksi, akut sectio, perinatal død, FGR, post partum blødning og fastsiddende placenta.

Vasa praevia (VP)

 • • Sjælden tilstand - incidens ca. 0,6/1000 gravide.

 • • VP er ved ruptur af de føtale kar en livstruende tilstand for fostret. 

 

Fremgangsmåde VCI

Diagnostik – VCI

 • • NS-insertionen skal bestemmes ved 2. trimester scanningen hos alle gravide.

 • • NS-insertion kan evt. bestemmes allerede fra GA 14 + 0 (hvor man kan registrere NS-insertion i Astraia’s anatomi/tilvækst sektioner).

 • • HVIS der undersøges for navlesnorsinsertion før 2. trimester scanningen, kan man undlade undersøgelse i 2. trimester, SÅFREMT placenta/NS IKKE sidder i nederste 1/2 af uterus. ELLERS skal det revurderes til 2. trimester scanning.

 • • Ved fund af VCI ved abdominal ultralydsscanning bør man, hvis placenta/NS-insertion sidder i nedre halvdel af uterus, supplere med vaginal scanning med doppler for at udelukke vasa praevia.

Obstetrisk kontrol – VCI

 • • Ved fund af VCI tilbydes tid til obstetrisk kontrol inkl. vægtscanning og samtale i GA 32.

Forløsning – VCI

 • • Gravide med VCI kan føde vaginalt, med mindre der er tale om vasa praevia eller anden indikation for sectio.

 • • Der skal køres kontinuerlig CTG under fødslen hos alle med VCI.

 • • Skal være indlagt under p.p. med.

 

 

Fremgangsmåde VP

Diagnostik - VP

Følgende gravide SKAL screenes for VP med vaginal scanning med doppler.

 • • Alle tvillingegravide (i forbindelse med cervixscanning).

 • • Ved placenta praevia - samt ved kontrol af placentalokalisation i 3. trimester ved tidligere fund af potentiel placenta praevia (regredieret placenta praevia).

 • • Ved fund af biplacenta.

 • • Ved VCI hvis placenta/NS-insertion i nedre halvdel af uterus.

Ved fund af VP - konferér med føtalmedicinsk læge.

Obstetrisk kontrol – VP

 • • Kontrol hos føtalmediciner GA 28.

 • MED MINDRE der er anamnese, der indikerer tidligere kontrol, f.eks. tidligere cervixinsufficiens.

 • • Fra GA 28 kontroller med cervixscanning inkl. doppler, typisk hver 2. uge.

 • MED MINDRE der er tale om afkortning af cervix, eller anamnese med præterm fødsel – i disse tilfælde planlægges individuel kontrol, evt. indlæggelse.

 • • Betapred kan gives i uge 24 + 0 og som rescuedosis. Diskuteres på obstetrisk konference.
   

Forløsning – VP

 • • Altid ved sectio.

 • • Tidspunkt senest GA ca. 37+0. Før ved afkortet cervix eller andet tegn på præterm fødsel efter individuel vurdering.

 • • Pædiater og anæstesi skal være forberedte på anæmisk, hypovolæmisk barn. Der bestilles nødblod til nyfødte. Se særskilt instruks Nødblod til nyfødte

 

VP –ved PROM

Der er tale om en AKUT, for barnet potentielt livstruende situation, der kræver AKUT handling.

 • • Hvis moderen kommer hjemmefra, kontrollér STRAKS ved ankomsten, om barnet lever.

 • • Evt. kør mor direkte til OP og kontrollér der, om barnet lever.

 • • Ved levende barn – akut forløsning ved sectio afhængig af fosterets tilstand.

VP - ved vaginalblødning uden PPROM/PROM

 • • Skal vurderes STRAKS mhp. fostrets tilstand, og om der er tale om maternel eller føtal blødning.

 • • Ved mistanke om føtal blødning, er der indikation for akut sectio (rødt sectio).

 

VP - ved konferering fra regionshospital mhp. forløsning/overflytning

 • • Ved mistanke om føtal blødning/klart øget risiko for føtal blødning er der som hovedregel indikation for akut forløsning (grad 1 sectio) lokalt. 

 

 

Referencer

DSOG guideline 2018. Velamentøs navlesnorsinsertion og vasa prævia