Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Information – Patienter til MR-skanning

Til personalet på henvisende afdeling:

Vi har i afdeling et meget stort antal patienter, der afventer MR-skanning: Det er derfor nødvendigt at vi planlægger skanningerne optimalt, og at der er mindst mulig ”spildtid”.

Brevet her skal ses som en venlig opfordring til et bedre samarbejde, således at ventetiden for vores patienter kan reduceres.

Vi oplever desværre ofte, at mange tider går tabt, grundet at patienterne ikke er ordentlig forberedt til undersøgelsen. Dette kan skyldes at de henvisende afdelinger, ikke har kendskab til hvad en MR-skanning er, hvordan det foregår, og hvordan patienten klargøres hertil.

 

En MR- skanner består af en meget kraftig magnet, der er udformet som et langt rør, det er en tidskrævende undersøgelse, og undersøgelsen bliver kun brugbar hvis patienten kan ligge stille.

Når der udfyldes en henvisning til MR-skanning, skal der samtidig udfyldes et metal skema. Det er meget vigtig at skemaet udfyldes omhyggeligt, og altid i samarbejde med patienten. Skemaet er afgørende for vores planlægning, og for at flest mulige patienter bliver skannet.

 

Vi vil venligst bede jer være særligt opmærksom på følgende punkter:

Husk at angive årgang, type/modelnummer og navn på indopereret materiale. Tal med patienten om evt. klaustrofobi. Har man klaustrofobi, også i lettere grad, er det efter vores erfaring nødvendigt, med beroligende medicin.

Snak med patienten om, at der ofte gives iv-kontrast. Og i denne sammenhæng bivirkninger i forhold til iv-medicinering.

Patienten skal kunne ligge stille, ofte op til en time, og skal ved behov derfor være sufficient smertedækket til undersøgelsen.

Intet elektronisk udstyr kan medbringes i scanneren, og skal være frakoblet inden patienten ankommer til skanningen.

For yderligere at minimere spildtid, skal patienten ankomme uden, smykker, ur o.l. da vi ofte skal bruge tid på at fjerne øreringe mm.

Vi er meget afhængige af at patienten ankommer til tiden. Opstår der forhold som forsinker patienten, kontakt da venligst afdelingen i god tid.

Ved akut henvisning til MR i generel anæstesi, kontakter henvisende læge K-anæstesilæge og aftaler forløbet. Anæstesisygeplejerske kontakter MR – radiografen på akutskanneren med henblik på skantidspunkt.

 

Uddrag fra intern instruks på radiologisk afdeling vedrørende MR-kontrast og eGFR:

 

Denne personalevejledning er udarbejdet af MR-styregruppen for at Radiologisk Afdeling kan leve op til Sundhedsstyrelsen’s anbefalinger (2009):

 

Heri anbefales det, at der ved nyresygdom eller mistanke herom, bør foretages bestemmelse af nyrefunktionen ved estimering af GFR (Glomerulær Filtrations Rate/hastighed) før MR-skanning med kontraststof.

eGFR er en mere præcis bestemmelse af nyre funktionen end creatinin og beregnes ud fra p-creatinin, køn og alder.

Hvis der er tale om kronisk nyresygdom, accepteres en bestemmelse, som er foretaget indenfor en måned forud for skanningen.

Ved en akut forløbende nyresygdom kan eGFR være misvisende og bør højst være en uge gammel. I disse situationer anbefaler man samtidig konferering med en speciallæge i nefrologi (hos børn med en speciallæge i pædiatri).

Da den renale clearance af gadolinumbaseret kontrast kan være nedsat hos ældre, er det især vigtigt at screene patienter på 65 og derover for nedsat nyrefunktion.

OBS: Pga. forhøjet kontrastdosis til hjerteskanninger er det påkrævet med eGFR der højest er en uge gammel.

 

 

FASTE-TØRSTE-SKEMA FOR PATIENTER TIL MR-SKANNING:

 

Undersøgelse:

Faste:

Tørste:

Cerebrum

-

-

Columna

-

-

Hofter

-

-

Ekstremiteter

-

-

Øvre og nedre abdomen

ja

ja

Hjerte

-

-

Angio

-

-

MRCP

ja

ja

Thorax

-

-

 

Har I spørgsmål til ovenstående eller andet, er I altid velkomne til at kontakte os.