Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Personalekørsel mellem matriklerne på Mølleparkvej og Brandevej

 

Problemstilling

Klinik Psykiatri Syd er opdelt på matriklerne Mølleparkvej og Brandevej, hvilket medfører et kørselsbehov i tjenesten for personalet mellem de to matrikler.

 

Målgruppe

Alt personale ansat i Klinik Psykiatri Syd, der i tjenesten har et kørselsbehov mellem matriklerne på Mølleparkvej og Brandevej.

 

Formål

Formålet med retningslinjen er at sikre en hensigtsmæssig afvikling af kørsel mellem matriklerne med henblik på at, at Klinik Psykiatri Syds udgifter i forbindelse med kørsel mellem matriklerne ikke bliver unødigt høje.

 

Kørsel

Medarbejdere møder som udgangspunkt på den matrikel, der er udpeget som hovedtjenestested. Der ydes ikke befordringsgodtgørelse ved kørsel mellem medarbejderens bopæl og den matrikel, der er udpeget som hovedtjenestested. (Der gælder særlige regler for rådighedsvagt)

 

Kørsel mellem matriklerne på Mølleparkvej og Brandevej

Kørsel mellem Mølleparkvej og Brandevej kan foregå i egen bil, i en af sygehusets biler eller med Taxa. Der skal ske en samkøring, hvor det praktisk kan lade sig gøre. Kørselsformen mellem matriklerne skal prioriteres på følgende måde:

 

  1. 1. Kørsel i egen bil når det er muligt. Der ydes kørselsgodtgørelse efter Statens høje takst. Den aktuelle takst findes på SKATs hjemmeside.

 

  1. 2. Kørsel i en af sygehusets biler, når kørsel i egen bil ikke er muligt, og hvis en af sygehusets biler er ledig. Bilen skal returneres til matriklen, den er lånt fra, samme dag!

  • • På Brandevej findes et antal teambiler. Ambulantsygeplejersker har 1. prioritet til bilerne. Hvis de er ledige, kan de benyttes af øvrige medarbejdere. Booking af bilerne foregår elektronisk via Outlook. Hvis en medarbejder ikke har adgang til booke bilerne, kan bookingen foretages gennem en sekretær. For at sikre optimal udnyttelse af bilerne er det vigtigt, at de kun bookes i det tidsrum, hvor de reelt skal bruges. Nøglerne til bilerne opbevares ved lægesekretærerne. Benzinkort følger nøglen. Hvis der tankes, skal bonnen underskrives og sendes til sekretærerne for klinikledelsen.

  • • På Mølleparkvej findes et antal teambiler. Ambulantsygeplejersker har 1. prioritet til bilerne. Hvis de er ledige, kan de benyttes af øvrige medarbejdere. Booking af bilerne foregår elektronisk via Outlook. Hvis en medarbejder ikke har adgang til at booke bilerne, kan bookingen foretages gennem en sekretær. For at sikre en optimal udnyttelse af bilerne er det vigtigt, at de kun bookes i det tidsrum, hvor de reelt skal bruges. Nøglerne til bilerne opbevares i Enhed for Depression eller i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Benzinkort følger nøglen. Hvis der tankes, skal bonnen underskrives og sendes til sekretærerne for klinikledelsen.

 

  1. 3. Kørsel med Taxa mellem matriklerne kan benyttes, hvis kørsel i egen bil eller i en af sygehusets biler ikke er muligt. Taxakort udleveres hos sekretærerne for klinikledelsen.

 

Personale, der cykler på arbejde, kan vælge at benytte egen cykel til kørsel mellem matriklerne.