Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Spinal analgesi til fødende

Formål

Regional analgesi sent i fødslen hvor epidural analgesi ikke kan "nås" eller er uhensigtsmæssig.

Beskrivelse

Indikationer

Jordemoderen tilbyder ved behov den fødende epidural/spinal analgesi og diskuterer indikationen

med vagthavende obstetriker.

Såfremt den fødende er meget langt i fødslen, men alligevel skønnes at have behov for regional

analgesi til selve fødslen, kan der i stedet for epidural anlægges spinal analgesi. Anvendes også til

uregelmæssig fødsel, hvor den fødende har mange smerter i perineum, ved motorisk urolige

patienter, der ikke kan kooperere til epiduralanlæggelse og forløbet skønnes kortvarigt.

Anæstesilægen afgør om der skal anlægges epidural eller spinal.

Kontraindikationer

Koagulationsprøver skal tages ved foetus mortuus og svær præeklampsi (trombocytter, INR (II- VIIX),

APTT og evt. ATIII).

Trombocytter < 80 mia/ liter

Svær hypovolæmi

Infektion lokalt eller i form af sepsis

Forhøjet intrakranielt tryk

Hjertesygdom med nedsat cardiac output

Allergi mod lokal analgetika

Behandling med antikoagulantia

Anlæggelse

Med vanlig teknik anlægges spinal analgesi L2-3 (evt. et segment højere eller lavere) med 27G

pencilpoint kanyle(Evt. 25G pencilpoint). Når der er frit tilbageløb af spinalvæske indgives ½ ml Marcain® Spinal Tung (=

2,5 mg) + ½ ml Sufenta® 5 mikrogram/ ml (= 2,5 mikrogram). Bupivacain (til perifer og epidural

brug) bør ikke anvendes, da renhedsgraden adskiller sig fra Marcain® Spinal. Analgesien holder i

nogle timer.

Observation ved jordemoder

BT, puls og respirationsfrekvens kontrolleres efter 5, 15 og efter 30 minutter, derefter hver time,

såfremt patientens tilstand er stabil, ellers hyppigere. Muskelkraften i benene vurderes efter 1/2

time og derefter hver anden time.

Der skal køres CTG intermitterende eller kontinuerligt efter afdelingens retningslinier.

Vær opmærksom på blæreretention, det kan være nødvendigt at anlægge kateter à demeure.

Komplikationer i øvrigt som ved fødeepidural.

Referencer

RH vejledninger: Fødeepidural - Epiduralanalgesi til fødende.