Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akut apopleksi, præhospital håndtering og visitation

 

Formål

At sikre patienter med akut opstået apopleksi korrekt behandling og visitation


Målgrupper og anvendelsesområde

Læger med funktion på akutlægebilen i Region Region Nordjylland

 

Definition af begreber

Ingen

 

Beskrivelse

Trombolysebehandling skal iværksættes inden for 4 1/2 time efter symptomdebut.

I Region Nordjylland udføres kun trombolysebehandling på Neurologisk afdeling Aalborg Sygehus.

Dog kan patienter fra den vestligste del af Thy køres til trombolyse på Centralsygehuset i Holstebro, hvis køretiden til Holstebro er kortere end til Aalborg (se driftsstandard 040)

Trombolysevagten har døgnvagt og kontaktes ved at ringe til omstillingen Aalborg Sygehus Syd.
 

Hvis patienten visiteres til trombolyse, indlægges patienten med kørsel 1.

Inklusionskriterier er:

 • • symptomdebut inden for 3 1/2 - 4 timer, således at trombolysebehandlingen kan påbegyndes inden for 4 1/2 time efter symptomdebut.

 • • pludselig opstået halvsidig lammelse (krop og/eller ansigt) med eller uden sprogforstyrrelser

 • • en kombination af pludselig opstået svimmelhed, dobbeltsyn og grødet tale

 • • ved tvivl: kontakt thrombolysevagten.

 

Eksklusionskriterier er:

 • • tid fra symptomdebut til mulighed for trombolyse overskrider 4 1/2 time

 • • kendt blødningsrisiko i øvrigt, f.eks. ubehandlet mavesår

 • • apopleksi eller operation inden for de sidste tre måneder

 • • bevidstløshed (svarende til Glasgow Coma Scale Score = 9 eller under)

 • • patienter, der før aktuelle tilfælde i det væsentligste ikke var selvhjulpne f.eks. svært demente eller konstant sengeliggende. Ved tvivlstilfælde kontaktes trombolysevagten.

 

 

8 screeningsspørgsmål vedrørende mulig trombolysekandidat

 

1. Alder? (under 18 år individuel vurdering)

2. Kan pt. være på hospitalet højst 3 3/4 timer efter symptomdebut?

3. Var pt. selvhjulpen før aktuelle tilfælde?

4. Er pt. ved bevidsthed?

5. Har pt. halvsidig kraftnedsættelse?

 

Hvis NEJ til et af disse spørgsmål, er pt. IKKE kandidat til trombolysebehandling

 

6. Er aktuelle debuteret med et krampeanfald?

7. Har pt. gennemgået større operation indenfor 3 måneder?

8. Har pt. mavesår eller kendt blødningsrisiko?

 

Hvis JA til et af disse spørgsmål, er pt. IKKE kandidat til trombolysebehandling.

 

Behandllingen laves ud fra en ABCDE vurdering

 • • Standard monitorering samt EKG 12 og BS

 • • Ilttilskud 15 l/min via maske med reservoir

 • • 1 IV adgang i hver arm, den ene i albuebøjning

 • • Evt. hypoglykæmi korrigeres tidligt i forløbet

 • • Transport til thrombolysehospital altid prioritet A.

 

 

Referencer

Thrombolysebehandling instruks neurologisk afdeling Aalborg Sygehus