Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HIM – DEXA - Forholdsregler

 

Forholdsregler i forbindelse med DEXA-scanning

 

 Nuklearmedicinske undersøgelser de foregående 72 timer

 Røntgenkontrastundersøgelser med barium de seneste 7-10 dage kan interferere med skanning af ryghvirvlerne

 Proteser eller metalliske objekter, som er implanteret i området, der skannes

 

Reference:

Lægehåndbogen: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/undersoegelser-og-proever/undersoegelser/oevrige-undersoegelser/knogletaethedsmaalinger/

 

Forholdsregler:

Patienter som har været til nuklearmidicinske undersøgelser hvor der er givet isotoper skal først scannes efter ca. 3 døgn.

Patienter som har været til røntgenkontrastundersøgelser med barium skal først scannes efter ca. 10 dage.

Ved BMD-scanning og præ. Op. Dexa- scanning må de scannede områder ikke indeholde proteser eller metalliske objekter.