Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hyposensibilisering – allergivaccination
SCIT = Subcutan allergen immunterapi


Formål

Hyposensibilisering anbefales til følgende patientgrupper:

 • • Patienter med moderat til svær allergisk rhinoconjunctivitis

 • • Patienter med let til moderat allergisk astma

 • • Patienter som er sensitive over for allergener, der ikke kan elimineres tilstrækkeligt

 • • Patienter med dagligt behov for profylaktisk medicin gennem en længere periode (f.eks. gennem mindst en pollensæson eller helårligt)

Definition af begreber

 • • Hyposensibilisering betyder nedsættelse af følsomhed

 • • Ved hyppige/gentagne vaccinationer med det allergen, man er allergisk overfor, nedsætter man følsomheden overfor allergenet

Beskrivelse

Hyposensibilisering bør kun anvendes med allergener, hvor der er dokumenteret effekt, det vil sige følgende allergener:

 • • græs

 • • birk

 • • hund

 • • kat

 • • bi

 • • hveps

 • • husstøvmider

Forberedelser

 • • Det er en lægelig beslutning, om barnet skal tilbydes hyposensibilisering

 • • Vurderingen tages på baggrund af en positiv rasttest eller klinisk anamnese. P.t. skal patienter henvises til Aalborg for at få lavet priktest.

 • • Der kan max sensibiliseres for to allergener ad gangen

 • • Før opstart med allergivaccination bør familien modtage både mundtlig og skriftlig information om selve udførelsen af vaccinationerne samt behandlingsforløbet

 • • Barnet skal hyposensibiliseres hver uge i 15 uger, hvorefter der overgås til vaccination efter 14 dage, 1 måned og derefter hver 6. uge

 • • Kun hvis barnet har det ok med hyposensibiliseringen og ikke reagerer voldsomt herpå, følges denne fremgangsmåde. Ellers bliver man nødt til at gå tilbage i ”opdoserings-programmet”

 • • Se evt. lommeguide i praktisk allergen-specifik immunterapi fra Dansk Selskab for Allergologi (ligger i skuffen med øvrige ting til hyposensibilisering i pæd- amb.) eller konferer med en overlæge

 • • Inden opstart af vaccinationerne skal der foreligge en tilfredsstillende lungefunktionsundersøgelse (mindst 80% af det forventede)

 • • Barnet skal være rask, når det møder til hyposensibilisering, ellers skal tiden udsættes

 • • Udgifterne til allergivaccinen er sygehusbetalt

Udførelse

 • • Før og 30 minutter efter vaccinationen måles peakflow

 • • Hætteglasset med allergivaccinen vendes ca. 10 gange inden brug

 • • Dato, klokkeslæt, batch nummer, koncentration, dosis og initialer noteres på behandlingsprotokollen, som følger barnets journal

 • • Dosis gives efter instruks på doseringsskema

 • • Injektionen kan gives på dorsalsiden af underarmen eller på overarmen. Huden afsprittes på udvalgte sted

 • • Anvend kanylestørrelse 0,4 x 19 mm til injektion

 • • Injektionen gives subkutant. Kanylen føres i en vinkel på ca. 30° ind i huden, så ca. halvdelen af kanylen er indført. Man trækker blidt tilbage i sprøjtestemplet for at sikre sig mod intravasal lejring af kanylespidsen. Når man er sikker på, at kanylespidsen ikke ligger i et kar, påbegyndes injektionen

 • • Det er vigtigt at injicere meget langsomt for dels at undgå smertereaktion, dels for at undgå senere granulomdannelser på injektionsstedet

 • • For hver 0,2 ml injiceret væske trækkes sprøjtens stempel tilbage for at sikre, at kanylens placering ikke er ændret til intravenøs injektion

 • • Skulle der være et tilfælde med blod i sprøjten, når stemplet trækkes tilbage, skal vaccinationen afbrydes (sprøjte, nål og vaccine kasseres) og den resterende mængde gives et nyt sted på armen

 • • Observation for allergiske reaktioner hos barnet i 30 minutter efter vaccination (til allergivaccination skal barnet følges med en voksen, der kan være med til at observere barnet)

 • • Bliver der sensibiliseret med to allergener, gives anden injektion 30 minutter efter den første injektion. Hvert allergen gives i hver sin arm, det vil sige samme arm og allergen fra gang til gang

 • • Er der ikke nok vaccine tilbage i hætteglasset, gives vaccinationen af to omgange, det vil sige det gamle hætteglas holdes adskilt fra det nye. Der skal altså bruges ny nål og sprøjte ved 2. injektion fra det nyanbrudte hætteglas. Begge batch numre skrives på behandlingsprotokollen

 • • Et hætteglas må max være anbrudt i 6 måneder

Bivirkninger

 • • Allergiske reaktioner:

 • • kløe i håndflader, fodsåler, hårbund og i ører

 • • rødme og hævelse på indstiksstedet

 • • udslæt (lokalt, universelt)

 • • nys

 • • snue

 • • hoste

 • • tåreflod

 • • træthed

 • • Smertereaktion ved for hurtig injektion

 • • Granulomdannelser (oftest grundet intrakutan deponering af ekstraktet)

 • • Anafylaktisk chok (se instruks Anafylaksi )

Resultat

 • • Patienten skal være i vedligeholdelsesbehandling med hyposensibilisering hver 6. uge i minimum 3 – 5 år

 • • Patienten skal have tid i ambulatoriet en gang årligt hos speciallæge i astma/allergi, og tidspunkt for ophør besluttes også af speciallæge.

Dokumentation

 • • Sygeplejersken registrerer allergivaccinationen på behandlingsprotokol og evt. yderligere kommentarer noteres i den elektroniske patientjournal

Referencer

Børneambulatoriets hidtidige instruks